Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Column XL-Item

Topsport versus breedtesport: geen eenheid maar tweedeling 8 november 2016

door: Paul ten Hag

Na 35 jaar in diverse managementfuncties gewerkt te hebben voor internationale profit bedrijven - zoals DSM, Shell, Texas Instruments en Nike - heb ik de afgelopen jaren als algemeen directeur in dienst van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) ervaren dat het er in een non-profit organisatie iets anders aan toe gaat. Vorige maand heb ik aangegeven mijn contract bij de NHB te willen laten ontbinden vanwege ‘verschil van inzicht over de te varen koers’. Graag licht ik dat toe.

Wat ik bij de NHB zag: veel politiek, eigen belang vóór samenwerken, een bestuur dat zich vooral op operationele zaken richt in plaats van beleidsvorming en -toetsing van voortgang op hoofdlijnen, een ledenraad die meer volgt dan bepaalt en een door bezuinigingen steeds kleiner bondsbureauteam om het werk inhoudelijk goed te kunnen doen naar mijn maatstaven.

De trage processen bij de NHB gaven weinig ruimte voor adequate, efficiënte, (nood)zakelijke en klant- (lees: leden-) vriendelijke beslissingen. Bij mijn aanstelling als Algemeen Directeur van de NHB in april 2013 heb ik de organisatie drie hoofddoelstellingen voorgehouden die ik na wilde streven:

  • de NHB duurzaam financieel gezond;
  • bondsbureau laten groeien in adequate services, vernieuwing waar mogelijk en vooral klantvriendelijkheid;
  • één team creëren met optimale samenwerking.
"Terwijl topsport en breedtesport één geheel moeten vormen, fietsten ze regelmatig elk een andere kant op"

Onnodige vertraging en veel discussies
De eerste twee doelstellingen zijn in mijn perceptie goed gelukt, maar de derde stagneerde ernstig. Terwijl topsport en breedtesport één geheel moeten vormen, om het beste uit beide werelden te halen voor een langdurig gezonde sport (en bond), fietsten deze twee onderdelen regelmatig elk een andere kant op. Dit werd na Rio, op de nieuwe route naar Tokyo 2020, steeds zichtbaarder, en de ingediende conceptbegrotingen liepen zelfs zwaar uiteen.

Dat kost energie, geeft onnodige vertraging en veel discussies. Ik heb daarbij helaas ook ervaren dat de inmenging & lobby van de sectie Topsport bij NOC*NSF zwaarder weegt dan het algemeen NHB-belang, met een veel te volgzaam bestuur en de ledenraad op te grote afstand.

Laveren in dynamisch hybride gebied
Het is voor een sportbond zaak om weloverwogen te laveren in het dynamische hybride gebied (‘twilight zone’) tussen Angelsaksisch en Rijnlands ‘ondernemen’. Ofwel de korte termijn focus op internationaal presteren (vier jaar noem ik dit verband ook ‘kort’) versus de op duurzaamheid gerichte kracht van het collectief (met zowel de blik op binding en behoud van leden, als blijvend internationaal presteren).

"Het op korte termijn gerichte topsportbeleid bij de NHB was niet gebaseerd op een visie of onderbouwd meerjarenbeleid"

Een olympische medaille winnen in Tokyo zou geweldig zijn, maar tegelijkertijd tienduizend leden naar vijfduizend zien dalen is desastreus voor het voortbestaan van de gehele NHB. Waarbij de NHB ook niet de houding moet aannemen dat een groei naar vijftienduizend leden heilig is, ten koste van internationaal aansprekende topsportprestaties. Een win-win route is zeker denk- en haalbaar, maar in een kleine organisatie als de onze alleen op basis van transparantie en vertrouwen in de samenwerking!

Geen visie
Zwaar teleurstellend in dat perspectief was dat het op korte termijn gerichte topsportbeleid bij de NHB niet was gebaseerd op een visie of onderbouwd meerjarenbeleid. In mijn periode bij de NHB heb ik tot mijn teleurstelling geen meerjarenbeleidsplan gezien voor bijvoorbeeld ‘talentontwikkeling’ en ‘aangepast Sporten’. Zo blijf je volgens mij niet internationaal presteren op de langere termijn.

Met name ‘talentontwikkeling’ is voor een topsportbond een ideale brug tussen breedtesport (verenigingen, regio’s, rayons) en topsport (Jong Oranje, kernploegen). De kans om hiermee een sterk draagvlak bij de breedtesporttak te creëren heeft NHB Topsport niet gestructureerd opgepakt. Vreemd ook dat NOC*NSF geen eisen aan de NHB stelde inzake beleidsvorming en -implementatie voor topsport als voorwaarde voor subsidieverlening…

De kracht van het ‘recreatieve collectief’
Na veertig jaar intensief sporten (o.a. triatlon, hardlopen, schaatsen) en trainerschap (volleybal, voetbal, hardlopen) in diverse sporten op nationaal niveau, gaat ook mijn hart uit naar competitief sporten en prestatief presteren. Ik begreep in mijn functie als algemeen directeur echter ook al te goed dat het voortbestaan van de bond niet afhankelijk is van topsportsubsidies en -prestaties, maar vooral van de kracht van het ‘recreatieve collectief’: de betalende serviceafnemers in een sfeer van gedwongen winkelnering.

"Van de 10.000 leden doen er slechts 3.500 actief mee aan de bondscompetities. De rest wil vooral genieten van de handboogsport op de door hen zelf gekozen momenten en locaties"

Tot dat waardevolle collectief horen ook de vele verenigingen die wedstrijden organiseren, de wedstrijd- en competitieleiders, de scheidsrechters, de vrijwilligers bij de NK’s, interne docenten die handboogtrainers opleiden, de rayonbestuurders, commissieleden, trainers die zich elke week inzetten bij hun vereniging en/of voor de jonge talenten.

Wankel koord
De NHB is met € 57,00 bondscontributie (senioren) een van de duurste sportbonden in Nederland. Van de tienduizend leden doen er slechts 3.500 actief mee aan de bondscompetities. De rest wil minder verplichting en vooral genieten van de handboogsport op de door hen zelf gekozen momenten en locaties. Zij zijn het meest kritisch over de (te) hoge bondscontributie voor de door hen afgenomen services. Dat blijft voor de NHB balanceren op een wankel koord.

De handboogsport kent in Nederland een zeer hoge organisatiegraad, omdat het geen sport is die je even met vrienden ‘op de hoek van de straat’ beoefent. Dat voordeel moet echter wel worden gesteund en benut door adequate en (vernieuwende) services met een passende begroting voor alle doelgroepen binnen de NHB. Ik had niet het gevoel dat het NHB-bestuur daar voldoende van doordrongen was.

"Ik vind een duidelijke visie, breed gedragen koers en een gezamenlijke uitvoering belangrijker dan het gedwee volgen van NOC*NSF en bestuur"

Vooral de autonomie die de afdeling topsport eiste en uitstraalde, gesteund door NOC*NSF en (delen van het) NHB-bestuur, en daardoor eerder tweedeling dan eenheid creërend binnen de NHB, heeft uiteindelijk de beslissing aangewakkerd om mijn dienstverband bij de NHB te beëindigen. Ik lees, hoor en begrijp dat de ledenraad en de leden zwaar teleurgesteld zijn over mijn vertrek en de wijze waarop. Dat geeft in ieder geval een warm gevoel en grote genoegdoening voor al mijn inspanningen. Met mijn ervaring, kennis en kunde vind ik een duidelijke visie, breed gedragen koers en een gezamenlijke uitvoering belangrijker dan gedwee volgen van NOC*NSF en bestuur.

Paul ten Hag is vanaf maart 2013 algemeen directeur van de Nederlandse Handboog Bond. Tevens is hij vanaf augustus 2012 als docent verbonden aan het Johan Cruyff Institute for Sportstudies. Eerder werkte hij onder meer voor AGOVV Apeldoorn BV, Nike, Holec Holland, Texas Instruments, Shell en DSM.
 


Reacties n.a.v. aankondiging vertrek Paul ten Hag bij de handboogbond op o.m. social media

"Beste Paul ten Hag, wat een nieuws lees ik. Wat wordt dit een gemis. Jij die altijd oprecht interesse toonde in elke discipline van onze sport. Jij die zelfs naar de meest onbekende uithoeken van Nederland ging om de bond te vertegenwoordigen en kijken waar de bond meer aandacht voor moest hebben. Hulde daarvoor. Helaas zijn er altijd mensen die anders denken en die daarom jou niet altijd begrepen. Het wordt nog een hele taak voor de bond om iemand te vinden met dezelfde passie, drive en kijk op onze sport. NHB word eens wakker!"

XL38ColumnXL-PaulTenHag-1"Bedankt Paul voor de afgelopen 3,5 jaar!"
 
"Beste Paul, je hebt geen idee hoe zonde ik dit vind, vanuit de coulissen hebben we dit helaas niet kunnen voorkomen. Heel erg bedankt voor je tomeloze inzet, en goede ideeën."
 
"Paul, ik en velen met mij zullen je erg gaan missen. Bedankt dat we je hebben mogen leren kennen. Bedankt voor je enthousiasme bij alles waar je aanwezig was en ik hoop dat we je zeker nog eens gaan zien."
 
"Jeetje, Het wordt nog een klus om iemand te vinden met de zelfde passie en inzet ben ik bang. Heel jammer dit maar in ieder geval bedankt voor de afgelopen jaren Paul ten Hag."
 
"Wat jammer, wat mij betreft had je zeker langer mogen blijven! Nog nooit heb ik een directeur zo openlijk betrokken gezien bij onze sport. Of het nou het NK veld of de Lowlands-finale was, jij was er als luisterend oor voor elke schutter! Heel erg bedankt voor al je inzet Paul ten Hag!! Ik hoop dat er een waardig opvolger komt met dezelfde visie!"
 
"Ik loop nog niet zo lang rond in de wereld van de handboogsport, maar enthousiasme, betrokkenheid en inzet herken ik waar dan ook. Je bezoek aan de IFAA in mei, onze discussie over het meerjarenbeleid en het sparren over de samenloop van mijn vak en jouw werk. Begon het net leuk te vinden Paul, jammer dat je gaat!"
 

XL38ColumnXL-PaulTenHag-2"Paul ten Hag in de eerste plaats vind ik het heel jammer dat je vertrekt. Ik heb je leren kennen als een mensenmens en heel benaderbaar. Je hebt door je inzet de NHB naar een hoger niveau getild en de bond meer open gemaakt voor iedere discipline van de handboogsport. Jouw vertrek is een zware aderlating voor onze sport. De Bondsraad kan zich achter de oren krabben over de ontstane situatie."
 
"Jammer dat je vertrekt Paul! Fantastisch bedankt voor je enorme inzet voor de handboogsport. Als ik je rond zag lopen op een 3D-wedstrijd had ik altijd de indruk dat je werkelijk elke deelnemer wel even had gesproken, met oprechte interesse. En bij S.C. Marathon hebben we je betrokkenheid bij 'onze' Hein en Bep ook enorm gewaardeerd. Je zult zeker gemist worden!"
« terug

Reacties: 10

Loek Jorritsma
08-11-2016

Ik ben zo benieuwd naar de visie en het beleid van de rijksoverheid in deze. Daartoe verwijs ik naar pagina 24 ad. a De sportbonden en het topsportbeleidsplan van de nota Kansen voor Topsport van 23 februari 1999.

Piet Hubers
08-11-2016

Paul ten Hag beschrijft de enige juiste visie om vanuit de verankering tussen top- en breedtesport duurzaam beleid te voeren. Dit geldt overigens niet alleen voor sportbonden maar zeker ook voor verenigingen. Geen goede top zonder breedte met talentontwikkeling als een belangrijke verbindende factor. 

Ik ga het bericht breed delen en hoop dat elke beleidsmaker in de sport dit goed tussen de oren knoopt.

Harry van de Vondervoort
08-11-2016

https//:www.youtube.com/watch?v=z0RxzT5oOo0

De Steen van Bram Vermeulen

Loek Jorritsma
08-11-2016

En die tekst luidt als volgt:

'Nederland telt circa vijftig landelijke sportbonden die op grond van hun beleidsplannen kunnen worden aangemerkt als topsportbonden. Sommige daarvan zijn meer dan een eeuw oud en hebben grote successen gekend, waar andere pas enkele jaren op het topsportfront actief zijn. Elke bond heeft zijn eigen aantrekkingskracht en daarmee ook zijn maatschappelijke betekenis. Er zijn topsportbonden met slechts een paar duizend leden, zoals de olympische sporten schermen en handboogschieten. De KNVB kan daarentegen bogen op meer dan een miljoen leden (noot: ik vond het destijds wel leuk om het woord bogen te gebruiken nadat ik het handboogschieten had genoemd) Elke bond neemt zijn eigen positie in op de topsportmarkt. De een weet schijnbaar moeiteloos grote menigten op de been te brengen en forse sponsorbedragen te genereren, terwijl andere organisaties, bijvoorbeeld door gebrek aan voldoende mediabelangstelling, slechts een heel bescheiden plaats op die markt innemen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het (aanvullende) beleid van de rijksoverheid inzake de ondersteuning van de topsportbeleidsplannen van de verschillende sportbonden. De rijksoverheid zal zich voornamelijk richten op die sportbonden die niet of onvoldoende in staat zijn hun plaats verwerven of te behouden op de topsportmarkt.'

Daarmee gaf de rijksoverheid destijds aan het ' marktfalen' te herkennen en daarop te willen inspelen. Met het overdragen van de financiering van dit beleid aan NOC*NSF is daaraan blijkbaar een einde gekomen.

Leo Diepens
09-11-2016

Paul bedankt.

Ik had nog graag een keer met je van gedachten willen wisselen maar helaas, te laat (lijk het bestuur wel).

Het beste naar mijn mening is om de NHB om te vormen van bond naar federatie. Elke discipline kan dan zelf aan ledengroei en -behoud gaan werken. De bond zelf zou dan overkoepelend op gaan treden. Uiteraard vraagt dat om meer uitwerking en daar had ik het met je over willen hebben. 

Jammer maar nog niet te laat voor de bond, hopelijk gaan ze ook nadenken over dit voorstel en laten ze hun oren niet te veel hangen naar het NOC*NSF. Aangezien die totaal andere belangen hebben.

PAUL het ga goed.

Leo Diepens,
trainer A, tevens fanatiek 3D schutter.

wim de Vrankrijker
10-11-2016

 Paul heeft idd zich als een strijder op dit gebied opgeworpen binnen de NHB. Maar is deze noodkreet niet op veel bonden van toepassing? 

En: @leo : "naar oren van NOC*NSF laten hangen?? NOC*NSF is er toch voor de hele sport! Geen "wij tegen zij"

Rense Sjoers
10-11-2016

Beste Paul,
Kan het niet meer dan eens zijn met je mening.
Topsport versus breedtesport: geen eenheid maar tweedeling.
Ik heb je zien komen met een ongekend enthousiasme en betrokkenheid en zie je nu, naar mijn mening, nu veel te vroeg gaan. Heb vaker zien komen en gaan binnen de NHB maar deze ervaar ik als heel erg zuur. Zou er graag een stokje voor hebben gestoken maar het is jouw besluit die ik ten volste begrijp en respecteer. Het heeft ook niet anders kunnen zijn ben ik bang met de NHB in de huidige setting.
Paul, je hebt, denk ik, de weg laten zien waar de toekomst ligt voor onze mooie (breedte) sport.
Ik hoop dat de NHB de ogen nu wijd open zet en er wat me gaat doen.

Heel erg bedankt voor de 3+ jaren en ik wens je alle succes en geluk toe voor de toekomst.
Hoop je ergens anders weer eens tegen te komen.

Vriendelijke groet,

Rense Sjoers

Harry van de Vondervoort
10-11-2016

Paul, 

Je hebt volkomen gelijk wanneer je concludeert dat het bestaansrecht van een sportbond zich bevindt in de 'kracht van het recreatief collectief'.

De overige vaststellingen rechtvaardigen m.i. de conclusie dat de Nederlandse Handboogsport simpelweg slecht scoort op dit punt. Het 'recreatief collectief' is gewoonweg te zwak om voldoende kwaliteit  te genereren in Ledenraad, Bestuur, Beleidsvorming en executie van het gekozen beleid. Het is geen teken van kracht wanneer de bestuurlijke operatie zich enkel richt op verkrijging en behoud van middelen uit overheidsgelden en middelen vanuit NOC*NSF. Omdat die houding impliceert dat de opgelegde beleidsrichtingen vanuit overheid en NOC*NSF noodgedwongen beleden , maar niet per sé bedreven moeten worden. Dit opgelegde - maar niet gedragen -, vaak korte termijn gericht beleid is alleen maar aanleiding voor frustratie en apathie bij de aanwezige goedwillende elementen binnen het recreatief collectief.

Naast de welgemeende uitingen van spijt aangaande jouw (vroegtijdige) vertrek uit deze organisatie zijn er absoluut ook veel 'krokodillen tranen'.  Wanneer gaat de handbooggemeenschap eens oprecht in de spiegel kijken, om tot de conclusie te komen dat niet 'ZIJ' ( centrale organisatie / Bestuur / NHB Topsport / NOC*NSF etc. ) te kort schieten, maar dat de oorzaak van teleurstellingen bij zichzelf ('WIJ') gezocht moet gaan worden?

Omdat de handbooggemeenschap een min of meer conservatief / gesloten karakter heeft kan die spiegel alleen maar van binnenuit opgetrokken worden. En daarvoor zijn mensen zoals jij nodig, die skills, energie en tijd in deze sport willen steken.

Ik wens jou veel succes bij het realiseren van jouw doelstellingen.

Ik wens de Nederlandse Handboogsport veel succes bij het vinden van een waardige opvolger. 

Ad van Vught
12-11-2016

Beste Paul,
Kan het niet meer dan eens zijn met je mening.
Topsport versus breedtesport: is geen eenheid maar tweedeling.
Ik heb je zien komen met een ongekend enthousiasme en betrokkenheid en zie je nu, naar mijn mening, nu veel te vroeg gaan. Maar deze ervaar ik als heel erg zuur. Maar het is jouw besluit die ik ten volste begrijp en respecteer.Ik hoop dat de NHB de ogen nu wijd open zet en er wat me gaat doen. Verder wil ik je bedanken voor je adviesen die ik heb gekregen voor het goed afronden van mijn trainer 4.

Heel erg bedankt voor de jaren en ik wens je alle succes en geluk toe voor de toekomst.

Een vriendelijke groet,

Ad van Vught

frank brilman
22-11-2016

Beste Practice voor verandermanagers!

Prachtig stuk, dank voor delen. Zeer leerzaam voor de organsiatieadviseur en directeuren (in elk geval voor mij).

Mijn inziens een prachtig voorbeeld van 'Culture eats strategy for breakfast'.  Ik ken de situatie van de bond niet maar wat ik vermoed is naast het waarmaken van de gestelde doelen er mogelijk nog een opgave voor het management en de leiders ligt; het professioneel en accountable leren samenwerken tussen mensen en tussen silo's. Als implementaties van nieuwe strategiën, systemen, structuren, etc. in een bedje van 'oud gedrag' vallen creëer je moeilijk duurzame doorbraken.  Dit betekent vergaande afspraken (en aanspreken) over samenwerkingsgedrag waarin vaak de hefboom zit naar verandering. In dit geval de 'culuur' bij de bond (= 'hoe ga je met elkaar om, om gepland succes te halen'), in lijn brengen met de uitdagende maar zeer noodzakelijke doelen. 

Bovenstaande geldt voor veel organisaties binnen en buiten de sport. De nieuwe verandermanagement aanpakken, die gaan over versneld en duurzaam veranderen als de 'Truth of the situation' hierom vraagt, kunnen hier goed bij helpen. Uiteindelijk is de uitdaging om 'Angelsaksisch en Rijnlands' beiden elkaar versterkend toe te passen; vergaand resultaatgericht met de menselijke maat.  

Iedereen met dezelfde opgave kan volgens mij leren van deze prachtig en zeer professioneel omschreven ervaring van Paul ten Hag. Niet voor niets!        

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst