Skip Navigation LinksHome-Nieuws-5 vragen aan...-Item

5 vragen aan Bob Verbeeck, CEO van evenementen-, sportmarketing- en mediabedrijf Golazo 7 september 2021

Bob Verbeeck is directeur-eigenaar van het Belgische evenementen-, sportmarketing- en mediabedrijf Golazo, dat onlangs het Nederlandse sportmarketingbureau Triple Double overnam. De 61-jarige Vlaming begon het bedrijf in 1990 onder de naam Consultants in Sports. Inmiddels is Golazo uitgegroeid tot een grote internationale speler op het gebied van sportmarketing, maar vooral ook evenementen. Verbeeck beschouwt sport als zijn missie en als oud-atleet kan hij nog altijd intens genieten van topsport. Golazo werkte afgelopen maand mee aan de WK atletiek Onder 20 in Nairobi. Verbeeck was ter plekke en schudt een week later moeiteloos en met zichtbare trots een aantal toptijden die op het toernooi werden gelopen uit de mouw. Met Sport Knowhow XL praat Verbeeck over zijn missie, zijn bedrijf, de gevolgen van de coronacrisis en de overname van Triple Double. “Ik heb alles aan de sport te danken”, trapt hij af. 

door: Leo Aquina | 7 september 2021

1. Je bent in 1990 begonnen met een eigen bedrijf. Kun je vertellen hoe dat is uitgegroeid tot het huidige Golazo?
"Ik kom zelf uit de sport. In 1984 heb ik meegedaan aan de Olympische Spelen in Los Angeles (halve finales 5000 meter, red.). Ik woonde en studeerde destijds in de Verenigde Staten. Daarna heb ik twee jaar voor Procter & Gamble gewerkt en in 1990 ben ik begonnen met mijn eigen bureau, Consultants in Sports, een sportadviesbureau. We begeleidden bedrijven richting sportmarketing, eigenlijk wat Triple Double nu doet. Destijds was dat relatief nieuw. We waren actief in België en Nederland en onze belangrijkste klanten waren Nike en Lipton Ice.”

“Rond 2005 zag ik in dat het volledige afhankelijk zijn van merken die investeren in de sport een risico was"

“Met Euro2000 (het EK voetbal in 2000, red.) zocht het Amerikaanse bedrijf Octagon een stek in België en Nederland en toen heb ik mijn bedrijf verkocht. Zelf bleef ik gewoon in dezelfde rol bij het bedrijf werken en sportmarketing bleef onze corebusiness. Tussen 2000 en 2007 hebben we veel internationaal werk gedaan, bijvoorbeeld voor MasterCard en we hebben Hyundai in het voetbal gebracht.”

XL305vragenaanBobVerbeeck-1“Rond 2005 zag ik in dat het volledige afhankelijk zijn van merken die investeren in de sport een risico was. Je bouwde als bedrijf een structuur, maar je had geen langdurige contracten. Daar kwam bij dat ik het vooral en ook steeds meer als mijn missie zag om mensen aan het sporten te krijgen. Daarvoor moest ik evenementen organiseren en investeren in internet. Daarom heb ik in 2007 in samenspraak met Octagon het bedrijf teruggekocht en ook meteen helemaal van koers gewijzigd. Toen is ook de naam Golazo geboren, een term die met name in Zuid-Amerika wordt gebruikt voor hele bijzondere doelpunten.”

“We gingen steeds meer aandacht besteden aan eigen evenementen en dan met name in beweegsporten als hardlopen, wandelen en fietsen, alles wat recreatief is. Ook gingen we ons richten op internetportals en daarnaast bleven we consultancywerk doen. Begin 2008 hebben we daarmee eigenlijk de basis gelegd voor het huidige Golazo. Sindsdien is de filosofie niet meer gewijzigd, hooguit verfijnd. In 2017 heb ik dan de beslissing genomen niet meer alleen in België te werken, maar ook in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Toen is ook onze samenwerking met Triple double begonnen, in eerste instantie met een participatie van vijftig procent.”

2. Wat is die filosofie achter het huidige Golazo en welke activiteiten horen daar allemaal bij?
“De kernmissie is iedereen elke dag minstens 30 minuten laten bewegen, liefst meer en dat hebben we iets verruimd naar een gezonde leefstijl. Het bewegen moet worden gecombineerd met voldoende slaap en gezonde voeding. Dat fysieke welzijn en ook andere vormen van welzijn hebben raakpunten met wat wij doen: mentaal, sociaal, maatschappelijk en bedrijfswelzijn. Wij proberen impact te hebben op het fysiek welzijn en daar die andere vier ook niet bij te vergeten.”

"Vroeger organiseerden we alleen evenementen waar we zelf rechten over hadden. De eerste keer dat we dat niet hadden, was het EK hockey van 2019 in Antwerpen"

“Die missie vertalen we in de praktijk naar vier takken van activiteiten. We hebben een tak die zich bezighoudt met evenementen; een tak die zich bezighoudt met bedrijven, in Nederland is dat Peak4; een tak die zich bezighoudt met media, in Nederland is dat Arko Sports Media; en een tak die zich bezighoudt met onze oorspronkelijke activiteit, de merken, in Nederland Triple Double. In omvang is evenementen met zo’n 60 procent het grootst. Bedrijven is zo’n 25 procent, merken 20 procent. De mediatak is verreweg het kleinst, maar wel heel belangrijk want daarmee heb je grote impact op het debat.” 

“We doen ook nog aan atletenbegeleiding. Dat zou ik willen onderbrengen bij de merkentak. Daarbij zitten we inderdaad af en toe aan twee kanten van dezelfde tafel, als vertegenwoordiger van het merk en als vertegenwoordiger van de atleet. Wij hebben in België bijvoorbeeld geïnvesteerd in de wielerploeg van een van onze atleten, Sven Nys. Dat hoeft niet erg te zijn als je er open over communiceert. Als die twee entiteiten conflicterend zijn, zorgen we er altijd voor dat er andere mensen verantwoordelijk zijn voor die entiteiten, waardoor ze sowieso het belang van hun eigen entiteit zullen dienen.”

XL305vragenaanBobVerbeeck-2“Sinds een aantal jaren doen we naast breedtesportevenementen ook kampioenschappen in de topsport, zoals de WK atletiek Onder 20 onlangs in Kenia en het WK wielrennen op de weg dit najaar in Vlaanderen. Dat is nieuw binnen de Golazo-groep. Vroeger organiseerden we alleen evenementen waar we zelf rechten over hadden. De eerste keer dat we dat niet hadden, was het EK hockey van 2019 in Antwerpen.”

“Wij kunnen ook risicodragend participeren. Federaties beperken hun rol steeds meer tot het verzorgen van hun leden en het promoten van de sport. Zij willen af van de financiële risico’s bij grote evenementen en wij nemen dat bij hen weg voor een bepaald bedrag. Je kunt je afvragen waarom zij een deel van de winst weggeven. Wij gaan ervan uit dat wij met onze expertise de taart altijd groter kunnen maken dan de federatie zelf. Wij zijn het gewend om ticketverkoop te doen, sponsoring, hospitality en wij kunnen de inkoop veel beter organiseren dan een federatie die dat maar eens in de zoveel tijd doet.”

3. Golazo is een holding met verschillende buitenlandse filialen. Hoe ziet de juridische structuur er precies uit?
“Dat is eigenlijk heel simpel: er is een moederbedrijf dat participeert in verschillende landenstructuren, Golazo België, Golazo Duitsland enzovoort. Ieder land heeft zijn eigen structuur met daarbinnen de vier takken. Triple Double is sinds de overname bijvoorbeeld een volledige dochter van Golazo Nederland. Alle landen zijn dochterondernemingen van de holding, maar het beslissingsniveau ligt bij de landenbesturen. In Nederland hadden we een bestuur voor events, maar geen landelijke CEO. Daar komt nu verandering in. Per 1 oktober hebben we Remco Barbier als CEO voor Golazo Nederland aangenomen. Hij is voormalig head of branding van NN Group. Remco schakelt met zijn collega’s in Duitsland en België.”

"Er is nog genoeg werk aan de winkel om iedere Belg, Nederlander, Duitser en Brit aan het bewegen te krijgen"

“Het is maar ten dele toevallig dat wij in die directe buurlanden actief zijn. Dat heeft er ook mee te maken dat de landen veel op elkaar lijken als je kijkt naar de manier waarop de sport is georganiseerd. Daar komt bij dat in deze landen overheden het belang van sport en bewegen onderkennen. Wij kunnen op deze manier efficiënt werken in onze organisatiestructuur. Zo hebben we rond de Olympische Spelen in Tokio voor onze internationale klant Bridgestone een road show gemaakt in verschillende landen, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje. Dat konden we allemaal vanuit Nederland organiseren.”

“Het is een bewuste keuze om in dit deel van Europa onze kerntaken uit te voeren. Er is nog genoeg werk aan de winkel om iedere Belg, Nederlander, Duitser en Brit aan het bewegen te krijgen. Kenia is een uitzondering. Daar groeien we snel. We vertegenwoordigen in Kenia zo’n 120 atleten en we zijn er verantwoordelijk voor de Kip Keino Classic, een atletiekmeeting vergelijkbaar met de Memorial Van Damme, maar dan in Nairobi.”

XL305vragenaanBobVerbeeck-34. Corona heeft er flink ingehakt, bij tal van bedrijven. We lazen op internet: 'de groepsomzet van Golazo viel terug van 105 naar 41 miljoen euro. De bedrijfswinst van 13 miljoen euro in 2019 sloeg om tot een verlies van 4 miljoen euro. Tegenover de nettowinst van 5 miljoen in 2019 stond, vorig jaar een verlies van 7,7 miljoen euro.' Zijn de grootste klappen nu achter de rug en hoe moeten we de overname van Triple Double zien in dat verband?
“Die cijfers kloppen niet helemaal. De omzetcijfers wel, maar de winstcijfers niet. We hadden in 2019 een brutowinst van 16,8 miljoen en dat was min 600.000 in 2020. Als je over nettowinsten en -verliezen praat kom je nog iets lager uit, maar die tellen niet in het cashresultaat. Dit jaar verwachten we af te sluiten op 70 procent van ons resultaat in 2019.”

"De pandemie leidde tot onzekerheid, onzekerheid leidt tot stress en stress kun je op een goede manier verwerken door meer te bewegen. Op die manier was corona voor ons een ruggensteun"

“We hebben dit jaar natuurlijk geen evenementen gehad. Golazo is in de afgelopen zestien maanden een ander bedrijf geworden. We hebben sterk geïnvesteerd in bedrijfswelzijn. Een blessing in disguise wil ik het niet noemen als je ziet hoeveel mensen sterven vanwege corona. In West-Europa is misschien het ergste achter de rug, maar in Kenia en andere ontwikkelingslanden moet het ergste misschien nog komen. Maar wij hebben wel de tijd gehad om onze organisatie onder de loep te nemen en zaken te verfijnen. De pandemie leidde tot onzekerheid, onzekerheid leidt tot stress en stress kun je op een goede manier verwerken door meer te bewegen. Op die manier was corona voor ons een ruggensteun.”

XL305vragenaanBobVerbeeck-4“De overname van Triple Double staat daar los van. Op het moment dat wij participeren in een bedrijf is het altijd de bedoeling om zo’n bedrijf op termijn onderdeel te maken van de groep. Triple Double weegt sterk op het debat, mede ook vanwege de oprichter Bob van Oosterhout, maar voor ons was dit geen grote overname. Ook los van de crisis had dit plaatsgevonden, maar door de crisis is het wellicht iets versneld.”

5. Golazo heeft nadrukkelijk een ideologische missie. Hoe verhoudt zich dat met de harde wetten van het bedrijfsleven, waarin winst moet worden gemaakt? Dat laatste lukt overigens prima, want je komt veelvuldig voor in lijstjes van vermogende Belgen. Wat doet dat persoonlijk met je?
“Ik geloof dat een bedrijf toegevoegde waarde moet hebben voor de maatschappij. Als je die toegevoegde waarde helder kan definiëren, bouw je een bedrijf voor de eeuwigheid. Die toegevoegde waarde zie ik persoonlijk bijvoorbeeld niet bij McDonalds en Coca Cola. Toch houden zij, met de ongezonde producten die zij maken, een uiterst rendabel bedrijf overeind. Wij hebben er bewust gekozen het maatschappelijk doel voorop te stellen en dan moet je soms keuzes maken om dingen te weigeren.”

“Wij deden in België altijd Olympic Challenges voor Coca Cola, dat vier ton investeerde om jongeren aan het bewegen te krijgen rond de Olympische Spelen. Wij hebben toen tegen Coca Cola gezegd dat dit niet langer kon met het merk Coca Cola. Ze zouden het bijvoorbeeld wel kunnen doen met hun watermerk, Chaudfontaine, maar dat wilden zij niet. Toen is dat gestopt. Dat is nu zo’n zes zeven jaar geleden, lang voordat Ronaldo een flesje cola wegzette op een persconferentie. Dit voorbeeld kun je doortrekken op allerlei andere gebieden binnen het bedrijf en natuurlijk is daar best wel discussie over. Wie laat je toe als sponsoren voor een kidsrun?”

"Wat mij het meeste plezier doet, is dat ik dat vermogen kan delen met anderen. (...) Ik probeer een genereus persoon te zijn"

“Daar komt bij dat ons bedrijf in een groeifase zit. De afgelopen vijftien jaar hebben wij geen dividenden uitgekeerd, behalve als het gaat om externe aandeelhouders. De winsten van het bedrijf worden automatisch terug gestopt in het bedrijf. Dat is ook een van de redenen dat we in deze moeilijke periode zonder evenementen niet in gevaar komen.”

“Wat die lijstjes betreft, dat doet niets met mij. Ten eerste zijn die lijstjes altijd fout en ten tweede, ik werk en leef op dezelfde manier als toen ik dertig was. Ik heb nog altijd een even grote passie voor waar ik mee bezig ben. Als je aandeelhouder bent in een bedrijf dat het goed doet, creëer je inderdaad vermogen. Wat mij het meeste plezier doet, is dat ik dat vermogen kan delen met anderen. Daardoor krijg ik mogelijkheden om dingen te doen die ik anders niet kan doen. Ik probeer een genereus persoon te zijn.”

XL305vragenaanBobVerbeeck-5

« terug

Reacties: 1

Ted van der Meer
07-09-2021

Mooi, eerlijk interview met Bob Verbeeck.

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst