Skip Navigation LinksHome-Nieuws-5 vragen aan...-Item

5 vragen aan Casper Dirks, voormalig topatleet en partner bij Morgenwereld 19 januari 2021

Casper Dirks won als atleet vele prijzen, met als hoogtepunt de Nederlandse titel op de 1.500 meter in 2005. Daarnaast is hij afgestudeerd bewegingswetenschapper en de afgelopen twintig jaar werkte hij als manager bij diverse organisaties op het snijvlak tussen wetenschap en praktijk. Dirks begon als onderzoeker aan de Rijksuniversiteit in Groningen en kwam via de KNGU, de Gemeente Steenwijk (beleidsmedewerker sport), het Reumafonds (patiënt in beweging), Run2Day, Badminton Nederland (topsport), de KNSB (breedtesport en opleidingen) terecht bij VeiligheidNL, waar hij onder meer sportblessurepreventie in zijn portefeuille had. Afgelopen jaar stapte hij over naar Brand - Engagement bureau Morgenwereld. 

door: Leo Aquina | 19 januari 2021

 1. Je hebt zo langzamerhand een uitgebreid curriculum vitae op sportgebied opgebouwd. Wat beschouw je zelf als de rode draad in je verschillende functies/werkzaamheden?
"Die rode draad had ik eigenlijk tijdens mijn studie al te pakken. Hoewel ik als bewegingswetenschapper academisch ben opgeleid, heeft de organisatiekant mij altijd getrokken. Dat kwam terug in mijn keuzevakken en in mijn afstudeeropdracht heb ik me beziggehouden met de organisatie en onderzoek van het coachplatform in Noord-Nederland. Ook daarna ben ik me altijd blijven bezighouden met de organisatiekant. Je hebt de wetenschap nodig om beleid te ondersteunen en te onderbouwen. Het is prettig dat ik daarin ben opgeleid en dat ik het goed snap, maar ik vind vooral de uitrol naar de praktijk echt interessant.”

5vragenaanCasperDirks-1“Als beleidsmedewerker bij de gemeente had ik er natuurlijk heel direct mee te maken, maar ook in mijn werk bij het Reumafonds ging het om het naar de praktijk vertalen van wetenschappelijke inzichten. VeiligheidNL is sowieso een organisatie die op het snijvlak zit van wetenschap en praktijk. Mede daarom was het voor mij een leuke plek om te werken." 

2. Wat voor werk deed jij precies bij VeiligheidNL? En waar ben je terugkijkend op je werk daar het meest trots op?
"Toen ik er net werkte werd er stevig gekort op de instellingssubsidie met betrekking tot sportblessurepreventie. Het geld dat de subsidiegever daarmee bespaarde, werd in de pot van ZonMw gestort. Iedereen uit het veld met goede ideeën kon inschrijven op de subsidieronde. Dan moet je als organisatie aan de bak om te kijken waar kansen liggen en goede ideeën te ontwikkelen. In eerste instantie was het even slikken, maar we scoorden goed bij de ZonMw-rondes, waardoor we goede interventies ten aanzien van sportblessurepreventie konden ontwikkelen en implementeren.”

“VeiligheidNL houdt zich enerzijds bezig met het in kaart brengen van risico’s op letsel en anderzijds met het ontwikkelen van interventies om letsels te voorkomen en veiligheid te bevorderen. Ik ben begonnen als manager werk en vrije tijd. Werk was arbeidsveiligheid en vrije tijd was met name sportblessurepreventie. Het thema werk heb ik op een gegeven moment overgedragen aan een collega manager en toen mocht ik als manager de thema’s verkeersveiligheid en vuurwerk gaan aansturen en later kwam daar kinderveiligheid bij.”

"Samen aan de slag gaan met mensen hun ambitie, hun bijbehorende ontwikkelpunten en de dingen waar ze goed in zijn, daar word ik blij van"

“Het meest trots ben ik erop dat we zo goed hebben gescoord op die ZonMw-projecten. Ik ben zelf geen expert in het schrijven van onderzoeks- en implementatievoorstellen, maar ik heb wel door welke ingrediënten er in moeten zitten, ook kan ik er goed feedback op geven en ik snap waar de buitenwereld op zit te wachten. Dat was een echte team-effort. We hebben op zes projecten ingeschreven. Daarmee toonden we ambitie en lef, want normaal gesproken hadden we waarschijnlijk op één of twee projecten ingeschreven, omdat we bang waren onze eigen concurrent te worden of uit angst dat we te weinig kwaliteit konden leveren. Toen de helft van die voorstellen werd gehonoreerd, waren we supertrots. Twee jaar later hebben we het kunstje herhaald en zelfs acht voorstellen ingediend, waarvan weer de helft werd gehonoreerd. Die manier van werken waren ze bij VeiligheidNL niet gewend. Daarom ben ik er trots op dat ik het initieerde, dat het zo succesvol verliep en dat het werd gewaardeerd door de organisatie.”

5vragenaanCasperDirks-2“Ook ben ik er trots op dat ik van verschillende collega’s te horen heb gekregen dat 
ik ze echt verder heb kunnen helpen in hun eigen ontwikkeling. Samen aan de slag gaan met mensen hun ambitie, hun bijbehorende ontwikkelpunten en de dingen waar ze goed in zijn, daar word ik blij van. Zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten en dat ze hun werk goed kunnen doen, zie ik altijd als één van mijn belangrijkste taken als manager.”

3. Waarom ben je van VeiligheidNL overgestapt naar Morgenwereld en wat is dat voor bedrijf?
Morgenwereld heeft de ambitie om als bureau betekenisvolle impact te hebben in de maatschappij en dat spreekt mij enorm aan, want ik wil zelf ook altijd voor zoveel mogelijk impact gaan. Morgenwereld heeft VeiligheidNL begeleid in het ontwikkelen van de merkstrategie, waardoor ik veel contact had met mijn huidige partners. Ik merkte dat er veel overeenstemming was in wat wij deden en dat we elkaar goed aanvulden.”

“Je hebt als organisatie een fundament nodig waar vanuit je dingen wilt doen. Morgenwereld is een Brand en Engagement-bureau. We houden ons bezig met merkstrategie en willen dat verder brengen door engagement-programma’s. Daarbij richten we ons zowel op de externe kant, wat draag je uit, als op de medewerkers intern. Medewerkers zijn immers de ambassadeur van een organisatie. Je wilt er medemerkers van maken”

"Als een organisatie op zoek gaat naar een nieuwe strategie, moet je eerst kijken of de business nog wel klopt"

“Morgenwereld gebruikt de twaalf archetypes van Jung om een organisatie te duiden. De vraag is wat ben je eigenlijk voor organisatie of sterker nog: wat voor organisatie wil je zijn? VeiligheidNL kwam daar bijvoorbeeld als ‘strijder’ uit de bus. Als je dat in kaart hebt, kun je kijken wat je essentie is en welke kernwaarden daarbij horen. Vanuit dat mechanisme kom je op een merkkompas. Als een organisatie op zoek gaat naar een nieuwe strategie, moet je eerst kijken of de business nog wel klopt. Er komt dus een stukje business development bij kijken. Waar komt op dit moment de groei vandaan en misschien moet je wel afscheid nemen van een aantal dingen die je doet? Je moet weten waar je voor staat, wat je verder wil brengen en dan moet je nadenken over de communicatiestrategie die daar bij hoort.”

5vragenaanCasperDirks-3“Michel Jansen is de grondlegger van de archetypische benadering. Samen met Frank Kessel is hij een kei in het bepalen en formuleren van de merkidentiteit. Ik zit in dat proces vooral aan de interne kant, een onderdeel van het engagementtraject. Er is een strategie bepaald en hoe zorg je dat iedereen zich daarin herkent en er naar gaat handelen? Dat de organisatiestructuur aansluit bij de nieuwe strategie en er ook het juiste leiderschap wordt getoond?”

4. Sport heeft in jouw werk en leven altijd een belangrijke plaats ingenomen. In hoeverre blijft dat bij Morgenwereld ook het geval?
“Gelukkig zijn mijn collega-partners ook sportgek, dus op maandagochtend wordt het afgelopen sportweekend altijd uitgebreid besproken. Morgenwereld heeft in het verleden wel dingen gedaan voor sportorganisaties, zoals de wandelbond (KWBN) en ik denk dat er voor Morgenwereld veel kansen liggen in de sportwereld, bijvoorbeeld bij sportbonden. Voor de andere partners was het interessant om mij met mijn netwerk in de sport binnen te halen.”

“We hebben gesprekken gehad met verschillende sportorganisaties en organisaties in de sport. Sport heeft nog zoveel potentie om te groeien, sociaalmaatschappelijk, commercieel, maar ook als het gaat om gezondheid. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met Huub Stammes, mijn vroegere baas bij de schaatsbond, die tegenwoordig directeur is bij de judobond. Daarbij ging het over de vraag waar behoefte aan is binnen de sportwereld. Hoe kun je sportparticipatie naar een next level brengen? Hoe zet je een sportbond neer als krachtig merk dat echt kan groeien? De associatie met sport en sportbonden zitten vaak in de hoek van topsport en sponsoring, maar ik denk dat juist op het gebied van sportparticipatie veel te winnen is.”

"Ik denk dat sportbonden verenigingen moeten zien als hun distributiekanaal. Daar liggen de grootste kansen voor sportbonden"

“Als het om sportparticipatie gaat zijn er twee belangrijke lijnen. Sportbonden willen enerzijds de ongebonden sporter aan zich binden. Dat is voor een bond best lastig te organiseren, want je loopt het risico dat verenigingen denken dat de bond hun leden wil afpakken. Dat levert een lastige spagaat op. Ik denk dat sportbonden verenigingen moeten zien als hun distributiekanaal. Daar liggen de grootste kansen voor sportbonden. Je moet de verenigingen ontzorgen.”

5vragenaanCasperDirks-4“Via verenigingen bereik je ook het grote publiek. Meer nog dan in topsport en sponsoring zie ik grote commerciële kansen in sportparticipatie. Als een bedrijf kan participeren in wat sportverenigingen en sportbonden doen, kom je op een heel andere manier de huiskamer binnen en misschien nog wel veel sympathieker omdat je als commerciële partij laat zien dat je ook maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Compassievolle merken zijn vaak succesvoller.”

5. Hoe kijk jij als expert op het gebied van sport en veiligheid/preventie aan tegen het regeringsbeleid ten aanzien van corona?
“Het is tweeledig. Enerzijds is de boodschap van de regering natuurlijk: blijf thuis. Daardoor blijft het aantal sportactiviteiten beperkt. Aan de andere kant weet je dat sport een enorme bijdrage heeft als het gaat om gezondheid, en sport heeft ook een positieve invloed op het immuunsysteem en het sociale welzijn van mensen. Je moet tijdens de lockdown thuiszitten, maar thuis kun je natuurlijk ook bewegen.”

“De sport moet ervoor waken niet te veel in de slachtofferrol te gaan zitten. Als je sport en bewegen zo belangrijk vindt, organiseer het dan ook. Ik vind eerlijk gezegd dat het in dat opzicht een beetje stil is gebleven vanuit de georganiseerde sport, NOC*NSF en de bonden die eronder hangen. Wees innovatief, er kan veel niet, maar er kan ook veel wel. Ik zie gelukkig wel dat er op lokaal niveau behoorlijk veel wordt gedaan. Je ziet nog veel kinderen in aangepaste vormen sporten en iedereen doet zijn best, maar ik vind dat er vanuit de georganiseerde sport best een duidelijker signaal mag worden afgegeven om in beweging te blijven.”

“De overheid heeft wat dat betreft met name op preventiegebied het nodige laten liggen. De fitnessbranche heeft wel goed van zich laten horen. NOC*NSF heeft echt kansen laten liggen om mensen die zich nog niet aan een sport hadden gebonden juist op dit moment iets te bieden. Als je de kans krijgt om als autoriteit met een aanbod te komen, moet je dat gewoon doen.”

« terug

Reacties: 1

Jaap Verhagen
19-01-2021

Wat een leuk interview. Top om eens te lezen wat en hoe Casper allemaal werkt. Toppers als hij zijn belangrijk om Nederland gezonder, fitter en veiliger te maken. Succes met al je werkzaamheden Casper.

Vriendelijke groet,

Jaap Verhagen

www.veronon.nl 

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst