Skip Navigation LinksHome-Nieuws-5 vragen aan...-Item

5 vragen aan Pieter de Waard, algemeen directeur SC Telstar 23 april 2019

Pieter de Waard heeft zich kandidaat gesteld om Michael van Praag op te volgen als voorzitter van de KNVB. De eigenzinnige directeur van SC Telstar staat bekend om zijn humor, maar zijn gooi naar het voorzitterschap is bloedserieus. Zijn ultieme doel? Wereldkampioen worden met alle vertegenwoordigende teams. Onder het genot van een kopje koffie vertelt De Waard in het spelershome van Telstar over zijn plannen: "Eigenlijk heb je als bondsvoorzitter helemaal niets te zeggen."

door: Leo Aquina | 23 april 2019

1. In het NOS-praatprogramma Studio Voetbal vertelde je onlangs dat je bondsvoorzitter wil worden om veranderingen doorgevoerd te krijgen die je vanuit Telstar eerder hebt voorgesteld, maar waar je de handen niet op elkaar kreeg. Welke veranderingen zijn dat?
"Een mooi concreet voorbeeld is het stimuleringsfonds voor jeugdopleidingen van betaald-voetbalclubs. Een paar jaar geleden al hebben we het voorstel gedaan om de verdeling te wijzigen, maar destijds is afgesproken dat topopleidingen 100.000 euro uit de subsidiepot krijgen en clubs als Telstar 30.000 euro. Dat is water naar de zee dragen als je het Nederlandse voetbal wilt verbeteren. Voor Ajax is die 100.000 euro peanuts - 0,1 procent van de begroting - maar bij Telstar is die 30.000 één procent op een begroting van drie miljoen. De grote clubs hebben te veel macht. Dat is prima, maar dan moet je wel ophouden met roepen dat je het Nederlandse voetbal beter wilt maken. Dat kan alleen als je de kleine clubs sterker maakt."

"Op Europees niveau snappen de Nederlandse topclubs het wel. Bij de UEFA in Nyon lopen ze te lobbyen om een gunstigere verdeelsleutel voor zichzelf"

"Wat het nog schrijnender maakt is dat de grote clubs meer meepikken van de baten, terwijl de kosten wel evenredig worden verdeeld. De KNVB heeft ook besloten tot een bundeling van de maatschappelijke activiteiten van BVO's en alle clubs worden geacht 5.000 euro bij te dragen aan een stichting. Ajax en Telstar betalen allebei hetzelfde. Dan zeg ik op mijn beurt: laten we die lasten dan ook verdelen aan de hand van de verdeling van de mediagelden. Dan betaalt Ajax 17.000 euro en Telstar 563 euro."

5vragenPieterDeWaard-1"De verdeling van de mediagelden is het exclusieve domein van de Eredivisie CV. Daar heeft Telstar dus niets over te zeggen en ook de KNVB niet. Als je iets wilt veranderen heb je binnen de Eredivisie CV bovendien vijftien stemmen nodig. De topclubs zijn erin geslaagd het helemaal dicht te timmeren. Dat is jammer, want op Europees niveau snappen de Nederlandse topclubs het wel. Bij de UEFA in Nyon lopen ze te lobbyen om een gunstigere verdeelsleutel voor zichzelf, maar op Europees niveau is Ajax vergelijkbaar met Telstar." 

"Nederlandse topclubs kunnen op basis van budgetten en begroting internationaal niet concurreren, maar wel op andere vlakken: infrastructuur, opleiding. Daarom vind ik dat je naar de lange termijn moet kijken. Als we er door een betere verdeling van de mediagelden in Nederland in slagen om onze eigen topcompetities sterker te maken, worden onze topclubs ook sterker en dat betaalt zich dan ook weer uit in Europa. Internationaal moeten we zorgen voor een betere bescherming van Nederlands talent. Daar wordt door de Nederlandse topclubs en Gijs de Jong (Secretaris-Generaal bij de KNVB, red.) internationaal ook al voor gelobbyd."

2. Een andere maatregel waarvoor je pleit is het afschaffen van premies voor internationals. Aan de andere kant is de wereldtitel inzet van je campagne om KNVB-voorzitter te worden. Hoe rijm je dat met elkaar?
"Als je de internationals diep in hun hart kijkt, zullen ze het er volledig mee eens zijn. Ze hebben hun carrière, naast hun eigen inzet, volledig te danken aan alles wat ze in Nederland aan opleiding en infrastructuur aangedragen hebben gekregen. Vervolgens worden ze multimiljonair omdat ze in Oranje mogen spelen. De publicitaire waarde daarvan is zo groot. Je kunt het zien als een vergunning om geld te drukken. Als die jongens niet voor Oranje willen spelen als ze geen premies krijgen, komen ze toch niet? Dan komen er anderen die multimiljonair worden, simpelweg omdat ze voor Oranje mogen spelen."

"Als ik voorzitter word is het doel wereldkampioen worden in alle geledingen, bij de mannen, bij de vrouwen, in de zaal, op het strand"

"De premies dragen niet bij aan een wereldtitel, de wereldtitel draagt wel bij aan de marktwaarde. Is wereldkampioen worden een reële doelstelling? Zeker, we zijn er al vijf keer heel dichtbij geweest, drie keer in de finale en twee keer in de halve finale. Als ik voorzitter word is het doel wereldkampioen worden in alle geledingen, bij de mannen, bij de vrouwen, in de zaal, op het strand. Het gaat om alle vertegenwoordigende teams. Het is in de voetballerij heel moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met een mooi groot gemeenschappelijk doel kun je dat bereiken."

"Hoe je er als voorzitter voor kunt zorgen dat we ook daadwerkelijk wereldkampioen worden? Ik heb in eerdere interviews als gezegd dat je als voorzitter feitelijk eigenlijk helemaal niets te zeggen hebt. Je bent een bruggenbouwer. Je moet zorgen dat alles gesmeerd loopt. Je bent het oliemannetje van de KNVB. Je moet er vooral voor zorgen dat de gemene deler in beeld blijft. Je moet mensen constant motiveren en inspireren om zich aan dat grote doel te verbinden door er continu over te praten. De honger naar dat doel moet ervoor zorgen dat mensen hun eigenbelang onderschikt maken aan het hogere doel en dat ultieme doel is… wereldkampioen worden. Feest, je krijgt die lach niet van mijn gezicht."

5vragenPieterDeWaard-23. Hoe ziet je route naar het voorzitterschap eruit?
"We hebben het proces met zijn allen weer heel ingewikkeld gemaakt. Er is een sollicitatiecommissie en daaruit rolt een bondskandidaat. Iedereen kon daar tot begin maart voor solliciteren. Met hulp van een extern bureau - De Vroedt & Thierry - maken ze een longlist, die wordt teruggebracht naar en shortlist en daar komt uiteindelijk één bondskandidaat uit voort. Ik geloof dat er zo'n tachtig mensen gesolliciteerd hebben en ik ben de enige die ook openbaar heeft gemaakt dat hij dat heeft gedaan."

"Ik zei, meer voor de grap dan serieus, dat ik Michael van Praag wilde opvolgen als voorzitter van de KNVB. Daarop barstte de hele vergadering in lachen uit"

"Ik voldoe aan de profielschets en ik hoop dus ook de bondskandidaat te worden, maar ik voer een tweesporenbeleid. Naast de bondskandidaat kunnen leden zich in lijn met de statuten ook zelf kandidaat stellen. Daarvoor heb je tien clubs nodig die jou voordragen. Ik ben momenteel bezig met een tour door het land om alle clubs te bezoeken en ik heb al acht clubs bereid gevonden mijn kandidatuur te steunen, dus daar maak ik mij geen zorgen over. Die steun is overigens geen stemverklaring. Clubs kunnen nog altijd op de bondskandidaat stemmen, maar voor het democratisch proces wel een tegenkandidaat naar voren schuiven."

5vragenPieterDeWaard-3"De reden dat ik ben gaan nadenken over het voorzitterschap dateert van zo'n vijf jaar geleden tijdens een bondsvergadering. Tijdens de rondvraag verwachten de mensen altijd iets ludieks van Telstar en deze keer zei ik, meer voor de grap dan serieus, dat ik Michael van Praag wilde opvolgen als voorzitter van de KNVB. Daarop barstte de hele vergadering in lachen uit en toen ging er bij mij een knopje om. Dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om het dan toch maar eens serieus te nemen. Ik heb mijn hele leven al meegemaakt dat mensen een beetje lacherig om mij doen. Voordat ik in militaire dienst ging riep iedereen dat ze me over een week wel weer terug zouden zien, want daar was ik echt ongeschikt voor. Het tegendeel bleek waar. Ik was een modelsoldaat. Je kunt met mij alle kanten op en zeker als je me uitdaagt."

"Mijn rondgang langs de clubs op dit moment is ook een inventarisatie. De clubs bepalen wat er moet gebeuren. We hebben een strategisch plan en in het verlengde daarvan zijn er internationale plannen en ideeën. We hebben het rapport 'Winnaars van morgen.' We weten wat er moet gebeuren. Het gaat erom welke accenten we nu gaan leggen. Er is een algemene tendens in het voetbal waarbij de macht steeds minder bij de bonden ligt en steeds meer bij de grote clubs. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn als de macht weer wat meer terug zou komen bij de bond."

4. Je bent het in het verleden niet altijd eens geweest met Michael van Praag. Bij zijn herverkiezing eind 2016 kreeg hij 36 stemmen, er waren 21 onthoudingen en er was één stem tegen. Kwam die tegenstem van Telstar? En hoe kijk je aan tegen Van Praags voorzitterschap?
"Er wordt vaak gesuggereerd dat die tegenstem van ons kwam, maar dat was niet het geval. Overigens is de kou tussen Michael van Praag en mij wel weer uit de lucht. Als bondsvoorzitter heeft hij te maken met wel honderd dossiers en er waren destijds drie dossiers waar we het totaal oneens over waren. Welke dossiers dat exact waren, weet ik eigenlijk niet eens meer precies. Ik heb toen uit naam van Telstar mijn zegje gedaan, maar we hebben later samen hier in IJmuiden een visje gegeten en de vredespijp gerookt."

"Wat zijn de 9 meest afschrikwekkende woorden in de Nederlandse taal? 'Ik ben van de KNVB en ik kom helpen'"

"Hoe ik terugkijk op Van Praag als voorzitter? Vooropgesteld dat continuïteit in de leiding belangrijk is voor iedere organisatie, denk ik dat het goed is als iemand na twaalf jaar vertrekt. Na zo'n lange periode is het tijd voor fris bloed. Het is moeilijk oordelen over een voorzitter omdat hij dus eigenlijk geen zeggenschap heeft. Daar is Michael van Praag ook tegenaan gelopen. Als voorzitter sta je wel vaak voor de keus hoe je over zaken communiceert. Het is goed om je onafhankelijk op te stellen, maar soms ontkom je er niet aan om hom of kuit te kiezen. Bij het vertrek van Bert van Oostveen had ik eigenlijk van de bondsvoorzitter verwacht dat hij meer achter zijn eigen bestuurders was gaan staan. Van Praag koos ervoor om nooit positie in te nemen. Soms moet een voorzitter zijn gewicht doen gelden."

5. Je bent een verklaard voorstander van diversiteit in het (voetbal) bestuur. Als er gerept wordt over een commissie van 'wijze mannen', stel je daar tegenover dat je liever een commissie van 'wijze mensen' ziet. Zelf breng je als blanke man geen diversiteit in het KNVB-bestuur. Wat is jouw persoonlijke motivatie om toch voorzitter te willen worden?
"Mijn eigen motivatie komt voort uit mijn calvinistische opvoeding. Je bent op de wereld gezet om een steen te verleggen. Maar belangrijker misschien nog: wat zijn de negen meest afschrikwekkende woorden in de Nederlandse taal? 'Ik ben van de KNVB en ik kom helpen'. Dat gaat over onze bond en dat trek ik me aan. Wij hebben vanuit Telstar ook altijd een hoop kritiek geleverd en ik vind dat je dan ook de handdoek moet oppakken als de gelegenheid daar is."

Schermafbeelding 2019-04-21 om 19.29.30 copy"En inderdaad, ik ben een voorstander van diversiteit. Ik kan er natuurlijk weinig aan doen dat ik een blanke man ben. Gelukkig hebben we met Meta Römers een vrouw in de KNVB-directie, maar de bondsdirectie, de arbeidsorganisatie en het bestuur zijn nog lang geen afspiegeling van de samenleving.. Ik vind het prachtig dat voetbalcommentator Leo Driessen mij altijd de eerste vrouwelijke bestuurder in het betaalde voetbal noemt. Waarom? Hij vindt waarschijnlijk dat mijn vrouwelijke kant goed verzorgd is. Dan kom je uit op allerlei stereotypen: ik ben dol op winkelen; ik heb meer schoenen dan mijn vrouw; ik luister liever dan ik praat; ik ben altijd bezig om de vrede te bewaren, altijd op zoek naar een gemene deler. Misschien is dat ook wel de reden dat ik het al 12,5 jaar volhoud bij Telstar." 

"Aan diversiteit in het voetbalbestuur kun je werken. Bij Telstar hebben we elf jaar geleden afgesproken dat onze organisatie er uit moest komen te zien als de afspiegeling van een gemiddelde winkelstraat in Nederland. We hebben in ons managementteam twee mannen, twee vrouwen, we hebben mensen met een beperking, we hebben mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond." 

"Wij zijn de meest inclusieve voetbalclub van Nederland. Hoe je dat bereikt? Niet met positieve discriminatie"

"Wij hebben het in de loop der jaren echt voor elkaar gekregen om die afspiegeling van de gemiddelde winkelstraat te worden. Daar hebben we bij de KNVB ook al eens een presentatie over gegeven. Wij zijn de meest inclusieve voetbalclub van Nederland. Hoe je dat bereikt? Niet met positieve discriminatie. Dat heeft niets met inclusiviteit te maken. Je moet gewoon iedereen een eerlijke kans geven. Dat de KNVB-organisatie op dit moment nog geen afspiegeling is van de gemiddelde winkelstraat, komt niet omdat mensen daar geen eerlijke kans krijgen, maar er is over het algemeen gewoon te weinig aandacht voor."

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst