Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Tips voor inrichting accommodaties-Item

Urban Sports-projecten op basis van participatie 7 mei 2019

Deze rubriek wordt verzorgd door Nijha
Nijha faciliteert bewegen in de breedste zin van het woord. Als ontwerper en inrichter van beweegruimtes en producent en leverancier van sporttoestellen, speeltoestellen en sport- en spelmaterialen staat het bedrijf midden in de wereld van sport en bewegen. In deze rubriek beantwoordt Nijha veelgestelde vragen over de inrichting van binnensportaccommodaties en beweegruimtes in de buitenlucht en/of beschrijft nieuwe en innovatieve producten.

Burgers worden steeds meer actief betrokken bij projecten rondom leefbaarheid of de vitale wijk. Doel is om draagvlak te creëren bij de uitvoering van beleid. De kern van de komende Omgevingswet gaat nog een stap verder. Om te komen tot een gezonde leefomgeving is het streven om initiatieven vanuit de wijk zelf te krijgen, initiatieven waarvoor al draagkracht is en waarvoor de gemeente vooral een ondersteunende en faciliterende rol heeft. Op verschillende plekken ontstaan al dat soort initiatieven, ook op het vlak van Urban Sports. Een paar voorbeelden ter inspiratie.


Urban Sportspark Lansingerland

De wens van een jeugdige inwoner van Lansingerland voor een freerunningsplek is een ambitieus plan geworden. Samen met een aantal sportieve inwoners en een enthousiast bouwteam van de gemeente, Speelplan en Parkour Disciplines is het plan in nauw overleg uitgegroeid tot een uniek project. Daarbij krijgen zes verschillende Urban Sports op één locatie vorm: Boulderen, Freerunning, Ninja Warrior, Bootcamp, Slackline en Calisthenics. Zo’n park is zelfs uniek voor Europa. Alle Urban Sports vormen liggen op hetzelfde terrein en zijn soms zelfs met elkaar verbonden. En dat allemaal met behoud van de sport specifieke eigenheid. De ligging van het Urban Sportpark is perfect, naast de skatebaan en midden in een groot park met diverse sport en spel functies.

XL16TipsAccos-UrbanPark-1Proces op basis van inhoud
Bij de planvorming is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en ideeën van inwoners en de professionele input vanuit o.a. Jeugd en Jongerenwerk en de politie. Dat heeft vanaf het begin al gezorgd voor draagvlak. Daarbij zijn knelpunten vanuit de klankbordgroep vroegtijdig op tafel gekomen. Voordeel is dat er dan nog genoeg ruimte is voor alternatieven. Vaak komen knelpunten veel later op tafel waardoor er stappen terug gezet moeten worden. De gemeente is nauw betrokken om het plan vanuit o.a. regelgeving en bestemmingsplan te toetsen. Zo bleek - vanwege de locatie - een bouwvergunning noodzakelijk. Daarna zijn partijen gevraagd die voor de uitvoering kunnen zorgen. Na deze stap stoppen veel organisaties. In Lansingerland niet, daar heeft de initiatiefgroep een maquette gemaakt van het totale park. En die staat nu (twee meter breed!) in het gemeentehuis. Zodra het Urban Sportpark is gerealiseerd volgt er een grote opening met demonstraties. Zo blijft ook tijdens het vervolgtraject en de realisatie het project continu onder de aandacht.

Urban Sportspark Vathorst

In de gemeente Amersfoort verschijnt in de wijk Vathorst een park met daarin een Calisthenics en een Ninja warrior-opstelling. Het initiatief komt van een verwoed Calisthenics-beoefenaar. Via de buurtnetwerker bij Indebuurt033 kreeg hij toegang tot het juiste netwerk om zijn plannen verder te brengen. En dat is gelukt; het Urban Sportspark met een oppervlak van 230 m2 wordt nu gerealiseerd en op 19 april geopend.

XL16TipsAccos-UrbanPark-2Kracht zit in de verbinding en programmering
De buurtnetwerker heeft een belangrijke rol gespeeld in het leggen van de juiste verbindingen, dat versnelt het proces. Omdat zowel Calisthenics en Ninja Warrior relatief nieuwe Urban Sports vormen zijn, zat in de plannen besloten dat er na de realisatie twee keer per week trainingen verzorgd worden. Dat enthousiasmeert, laat geïnteresseerden kennismaken met de sportvormen en zorgt voor ontmoeting. Dat belang hebben ook de gemeente Amersfoort en Indebuurt033 onderkend; zij hebben de financiering voor hun rekening genomen.


Wil je zien welke Urban Sports-ontwikkelingen er zijn? Kom dan van 19 tot en met 23 juni naar de Urban Sports Week in Amsterdam

Hierboven staan mooie voorbeelden van burgerinitiatieven beschreven die leiden tot een breed gedragen Urban Sportslocatie. Enthousiasme, ambitie en de juiste kanalen blijken een belangrijke voorwaarde voor succes. Wil je eerst eens zien welke Urban Sports-ontwikkelingen er zijn? Kom dan van 19 tot en met 23 juni naar de Urban Sports Week in Amsterdam. Nijha verzorgt in samenwerking met partners diverse kennissessies. Wil je op de hoogte blijven, stuur dan een mail naar info@nijha.nl onder vermelding van Urban Sports Week 2019. 

Meer weten?
Wil je meer informatie of een keer sparren met onze Urban Sports-specialisten over de kansen binnen jullie gemeente? We komen graag in gesprek. Stuur een mail naar info@nijha.nl of bel met 0573-288 555.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst