Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Tips voor inrichting accommodaties-Item

Veelgestelde vraag | Heeft het Sportakkoord effect op de inrichting van sportaccommodaties? 4 december 2018

Deze rubriek wordt verzorgd door Nijha
Nijha faciliteert bewegen in de breedste zin van het woord. Als ontwerper en inrichter van beweegruimtes en producent en leverancier van sporttoestellen, speeltoestellen en sport- en spelmaterialen staat het bedrijf middenin de wereld van sport en bewegen. In deze rubriek beantwoordt Nijha veelgestelde vragen over de inrichting van binnensportaccommodaties en beweegruimtes in de buitenlucht en/of beschrijft nieuwe en innovatieve producten.

Doe de test: freerunning, survival, calisthenics, biketrial, slacklinen, crossfit…Welke activiteiten kunnen in jouw sportaccommodatie goed aangeboden worden? Grote kans dat maar een klein deel ingevuld kan worden, terwijl het op dit moment zeer populaire activiteiten zijn waardoor burgers in beweging komen. Bovendien is het één van de doelen van het Sportakkoord: meer mensen in beweging brengen door een beweegvriendelijke inrichting van de (buiten)ruimte. Er lijkt veel aandacht uit te gaan naar de buitenruimte, maar voor een integraal aanbod is het belangrijk om ook naar de binnenruimten te kijken. Sluiten die nog voldoende aan?

Plezier in bewegen krijg je als voorzieningen aansluiten bij je bewegingsniveau en interesses. In de meeste sportaccommodaties wordt de toon gezet door toestellen waarvan de oorsprong in de negentiende eeuw ligt. Dat leidt nogal eens tot oneigenlijk gebruik omdat er genoeg lesgevers zijn die creatieve ideeën hebben om tot uitdagende bewegingssituaties te komen. Ideeën waarop de traditionele sporttoestellen vaak niet berekend zijn, met onveilige situaties als gevolg. 

Er zijn vast aanpassingen nodig om de sportinventaris geschikt te maken voor gebruik door sporters met een beperking

Kern Sportakkoord
Gelukkig is in het Sportakkoord een bedrag van 87 miljoen euro opgenomen voor sportaanbieders die investeren in het moderniseren van hun sportaccommodaties. Dit is een mooie stimulans om de vernieuwing van de inrichting op te pakken en aan te laten sluiten bij de bewegingswereld van nu. 

XL41 TipsAccos-Plezier in bewegenIn het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd waarvoor doelstellingen en interventies zijn uitgewerkt in diverse deelakkoorden. Hieronder zijn de drie ambities beschreven die direct effect kunnen hebben op de inrichting van sportaccommodaties. Bij elke ambitie worden de doelen uitgewerkt in praktische ‘pijlers van aanpak’. Deze geven de richting aan die kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Ambitie: inclusief sporten en bewegen
Volgens het Sportakkoord moet iedere Nederlander een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen. Er wordt daarom geïnvesteerd in buursportcoaches en gemeenten wordt gevraagd ‘het aantal soorten hulpmiddelen, waar sporters met een beperking een beroep op kunnen doen, uit te breiden’. Denk aan een sportrolstoel, handbike of blades

Dit is een mooi initiatief waar hopelijk veel gebruik van gemaakt gaat worden, maar er zijn vast ook aanpassingen nodig om de sportinventaris geschikt te maken voor gebruik door sporters met een beperking. Investeringen op dit vlak passen onder ‘pijler van aanpak 2’ waarin het aanpakken van randvoorwaarden voor inclusief sporten en bewegen wordt benoemd.

Zijn voorzieningen op orde met alleen kasten, banken, hoepels en stokken of is er meer nodig om voorzieningen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd?

Ambitie: duurzame sportinfrastructuur
In het Sportakkoord staat: ‘Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn.’ Om daar invulling aan te geven binnen bestaande accommodaties is de ‘pijler van aanpak 1’ zeer relevant, die betrekking heeft op breder en intensiever gebruik van sportaccommodaties. Want zijn voorzieningen op orde met alleen kasten, banken, hoepels en stokken of is er meer nodig om voorzieningen te laten voldoen aan de eisen van deze tijd? Wij denken van wel. 

NaamloosOm in te kunnen spelen op de vraag is een gevarieerder en breder aanbod nodig. Die materialen hoeven wat ons betreft niet permanent aanwezig zijn in een sportaccommodatie. Inmiddels is ervaring opgedaan met een roulatiesysteem waarbij materiaalsets niet permanent op één locatie staan, maar rouleren over meerdere locaties. Dit faciliteert breder en intensiever gebruik van sportaccommodaties én sluit perfect aan op de oproep uit het Sportakkoord dat gemeenten op zoek moeten naar een flexibel exploitatiemodel voor sportaccommodaties.

Ambitie: van jongs af aan vaardig in bewegen
Doelen binnen deze ambitie zijn: meer kinderen laten voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid verbeteren. Beter leren bewegen stimuleert de motorische vaardigheid en dat is de reden waarom bewegingsonderwijs, verzorgd door een vakleerkracht, specifiek benoemd wordt. 

Goed in kunnen spelen op grote verschillen op het vlak van motorische vaardigheid vraagt ook om een breed en gevarieerd inventaris-aanbod, waarbij kennisgemaakt wordt met sport- en beweegactiviteiten die ook in de vrije tijd beoefend worden. Van skaten tot survival. Als we daar met de sportinventaris in kunnen voorzien, dan zal de beleving en het plezier tijdens beweegactiviteiten toenemen. Dit is een mooi opstap naar meer bewegen en voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Het Sportakkoord geeft serieuze mogelijkheden om via een gericht plan van aanpak te komen tot een verbeterslag

Survival-in-gymzaal638Test
Heb je de test  uit de intro al gedaan? En … wat is de uitkomst? Kunnen al de genoemde eigentijdse sport- en beweegactiviteiten aangeboden worden in jouw accommodatie? Als je ook maar een klein beetje twijfelt: het momentum voor verandering is nu. Het Sportakkoord geeft serieuze mogelijkheden om via een gericht plan van aanpak te komen tot een verbeterslag, mogelijk zelfs gefinancierd vanuit de in het Sportakkoord opgenomen budgetten. Hoe mooi zou het zijn als jouw sportaccommodatie straks ook een substantiële bijdrage levert aan het in beweging brengen van meer burgers. Het Sportakkoord biedt vele ingangen om ook de sportinventaris van sportaccommodaties een upgrade te geven. Dat vraagt om ideeën, visie en vasthoudendheid. In het slotwoord van het Sportakkoord wordt dat onderkend: ‘Nogmaals etappe 1 is nu volbracht, onze reis is pas net begonnen. We gaan met elkaar moedig voorwaarts!’
 
Meer weten?
Wil je meer informatie of een keer verder praten over de kansen binnen jullie accommodatie? We komen graag in gesprek. Stuur een mail naar erik.spiegelenberg@nijha.nl of bel met 0573-288 555.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst