Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Tips voor inrichting accommodaties-Item

Product uitgelicht | Nieuwe basisinventarislijst bewegingsonderwijs 24 april 2018

Deze rubriek wordt verzorgd door Nijha
Nijha faciliteert bewegen in de breedste zin van het woord. Als ontwerper en inrichter van beweegruimtes en producent en leverancier van sporttoestellen, speeltoestellen en sport- en spelmaterialen staat het bedrijf middenin de wereld van sport en bewegen. In deze rubriek beantwoordt Nijha veelgestelde vragen over de inrichting van binnensportaccommodaties en beweegruimtes in de buitenlucht en/of beschrijft nieuwe en innovatieve producten.

Al sinds het jaar 2000 maakt de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding) basisinventarislijsten voor Primair (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Doel is om betrokkenen bij de bouw en inrichting van gymzalen en sporthallen te ondersteunen bij het maken van keuzen voor een goede inrichting voor bewegingsonderwijs. In maart 2018 is een nieuwe basisinventarislijst verschenen. Hieronder de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerdere basisinventarislijsten.

XL15 - TIPS accommodaties Indoor survival_foto1De nieuwe Basisinventarislijst bevat een overzicht van inrichtingsmaterialen voor zowel PO als VO. Alle informatie is zo overzichtelijk beschikbaar in één lijst. Uiteraard is de invulling op materiaalniveau nog steeds onderscheidend tussen PO en VO.

Bouwkundige voorzieningen
Als een sportaccommodatie zeven meter hoog wordt, dan is dat prettig voor de volleyballers, maar om te kunnen ringenzwaaien is een extra constructie nodig om het zwaaipunt naar vijfeneenhalve meter te brengen. En als een accommodatie obstakelvrij ingericht moet worden, dan zijn vaak nissen nodig. 

Touwen worden dan weggewerkt achter een deur zodat de wand vlak blijft. Dit soort aanpassingen kosten extra geld. Het is belangrijk deze kosten zo vroeg mogelijk inzichtelijk te hebben zodat de kosten ten laste komen van het bouwbudget. Er staat in een duidelijke toelichting in de lijst dat dit soort bouwkundige voorzieningen niet bekostigd dienen te worden uit het inrichtingsbudget.

Het is belangrijk om het eigen gebruik als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de definitieve afschrijftermijnen

Afschrijftermijnen en reserves
In eerdere lijsten zat er verschil in afschrijftermijnen tussen primair en voortgezet onderwijs. Ervaring leert dat die verschillen er in de praktijk nauwelijks zijn. Door de intensiteit van gebruik, de grotere groepen en medegebruik blijken toestellen in het basis- en voortgezet onderwijs gemiddeld even lang mee te gaan. Het blijft belangrijk om het eigen gebruik als uitgangspunt te nemen voor het bepalen van de definitieve afschrijftermijnen. Zeker bij intensief medegebruik moet rekening gehouden worden met kortere afschrijftermijnen.

Om toestellen tijdig te kunnen vervangen is het zinvol om jaarlijks een bedrag te reserveren. In de nieuwe lijst wordt hier aandacht aan besteed. Er wordt een bedrag van acht procent van de inrichtingswaarde geadviseerd. Ook hiervoor geldt dat de eigen situatie af kan wijken van het gemiddelde.

XL15 - TIPS accommodaties Indoor survival_foto2Vrij om te kiezen
In voorgaande basisinventarislijsten waren de onderwijsleerpakketten tot in detail uitgewerkt. Dat leidde er nog wel eens toe dat deze lijst klakkeloos overgenomen werd in een aanbesteding zonder de vraag te stellen of deze materialen allemaal wel nodig zouden zijn. Daarom is in de nieuwe lijst gekozen voor een themabudget. Binnen dit budget hebben scholen de vrijheid om te kiezen voor die materialen die het best aansluiten bij hun vakwerkplan of methode.

Er zijn veel ontwikkelingen op het vlak van beweegactiviteiten. Van trends als Crossfit en Biketrial tot lifestyle-gerelateerde activiteiten en bijvoorbeeld streetdance. Om de gymlessen goed aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in de bewegingscultuur is in de lijst een aantal ‘themabudgetten’ opgenomen. Deze geven de vrijheid om de inrichting van een accommodatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij actuele ontwikkelingen die in het vakwerkplan van de vaksectie opgenomen zijn of die terugkomen in de gehanteerde gymmethode.

In de lijst staat ook advies over digitale middelen - zoals een goede wifi-verbinding en een digibord - die van grote meerwaarde zijn in een sportaccommodatie

XL15 - TIPS accommodaties Indoor survival_foto3Digitale lesondersteuning
Scholen maken steeds meer gebruik van digitale middelen in de lessen bewegingsonderwijs. In de lijst staat een advies over middelen die van grote meerwaarde zijn in een sportaccommodatie. Van een goede wifi verbinding tot een digibord en software voor een leerlingvolgsysteem. Het is belangrijk om ook dit soort faciliteiten in de overweging mee te nemen bij renovatie of nieuwbouw van een sportaccommodatie.

Ook deze basisinventarislijst is tot stand gekomen dankzij actieve input van vakdocenten bewegingsonderwijs, opleiders, (beleids)medewerkers van diverse gemeenten, leerplanontwikkelaars, methodeschrijvers en leveranciers van gymzaalinrichting. Daarmee wordt de basisinventarislijst breed gedragen door de vakwereld. 

Meer weten?
Bekijk de nieuwe KVLO basisinventarislijst en zie wat deze voor jullie kan betekenen. Heb je inhoudelijke vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Erik Spiegelenberg, erik.spiegelenberg@nijha.nl. of klik hier voor de KVLO basisinventarislijst

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst