Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sporten en Bewegen in 2031-Item

De kracht van sport en bewegen in 2031 7 januari 2021

door: Jasmijn Holla

Tijdens mijn dagelijkse thuiswerkrondje trok mijn aandacht naar twee zwemmers in de Angstel, het smalle riviertje dat door ons dorp stroomt. Blauw gemutst, en onverstoord door de verbaasde blikken van voorbijgangers, zwommen ze al kletsend richting Baambrugge. Denkend aan wat ons over tien jaar drijft om te sporten en bewegen bedacht ik dat deze zwemmers hier een goede impressie van gaven. Winterzwemmen wordt immers vaak gedaan om het immuunsysteem te activeren en gezondheidsbevordering is de kracht van sport die de komende tien jaar centraal zal staan. 

XL1JasmijnHolla-1De coronapandemie en de impact hiervan op sport en bewegen hebben ons doen beseffen hoe belangrijk lichaamsbeweging voor ons is. Zoals Huub van der Lubbe in 1994 al zong over de liefde: je weet pas wat je mist als het er niet is. De ochtendzwemmer mist het praatje met de vaste zwemmers in zijn of haar baan en het comfort van warm zwembadwater. De voetballer mist de eerste, tweede en/of derde helft. De 70-plusser mist zijn of haar vertrouwde sportritme. En de volwassene met een chronische aandoening mist het onbezorgd bewegen. Inactievelingen missen het sporten niet, maar zijn geschrokken van de heftige beelden van mensen met overgewicht op de intensive care. Hierdoor hebben ook zij een groeiende behoefte om in beweging te komen en blijven. 

Visioen
De vraag is wat het turbulente afgelopen jaar betekent voor de krachten die wij aan sport en bewegen toekennen. Naar mijn verwachting zijn deze krachten de komende tien jaar niet anders dan nu, maar hebben sport en bewegen wel meer aandacht en waardering gekregen. In mijn visioen worden sport en bewegen in 2031 gekoesterd en als belangrijk hulpmiddel gezien om te komen tot een gezonde, vitale en inclusieve samenleving. Commerciële sportaanbieders verleiden nieuwe klanten met immuniteits- en welzijnsverhogende trainingsprogramma’s. De gecombineerde leefstijlinterventie is overal in Nederland dicht bij huis beschikbaar. Overheden, bedrijven, bewoners, studenten, docenten en onderzoekers hebben tien jaar lang intensief samengewerkt aan het verbeteren van de sport- en beweegmogelijkheden van kwetsbare groepen. 

"De minister van Medische Zorg en Sport heeft de onlangs verschenen adviezen van de Nederlandse Sportraad ter harte genomen, met een professionaliseringsslag als resultaat"

Er zijn bruisende living labs ontstaan waarin niet vóór elkaar maar mét elkaar wordt bijgedragen aan een inclusieve sport- en beweegomgeving. Het gevolg hiervan is dat speeltuinen, sportvoorzieningen en leefstijlinterventies toegankelijk en geschikt zijn voor kinderen en volwassenen met een beperking. Mensen met een beperking, migratieachtergrond en/of een lage sociaaleconomische status hebben een inhaalslag gemaakt op het gebied van sporten en bewegen. Zij zijn intensief en blijvend betrokken bij zowel het ontwikkelen, als het organiseren, van aansprekende sport- en beweegstimuleringsactiviteiten. In 2031 staat de mens centraal!

XL1JasmijnHolla-2Dit is natuurlijk niet vanzelf gegaan. De minister van Medische Zorg en Sport heeft de onlangs verschenen adviezen van de Nederlandse Sportraad ter harte genomen, met een professionaliseringsslag als resultaat. In 2031 plukken wij hier de vruchten van. Al het sport- en bewegingsonderwijs op scholen wordt verzorgd door vakleerkrachten. Het potentieel van eHealth en mHealth wordt door goede scholing beter benut. Zowel vrijwilligers als betaalde krachten in de sport besteden aandacht aan het creëren en waarborgen van een veilige omgeving. Steeds meer sport-, zorg- en welzijnsprofessionals zijn interprofessioneel opgeleid waardoor zij elkaar beter weten te vinden. Kortom, er is een keten van competente, samenwerkende professionals ontstaan die leidt tot duurzame sporttoeleiding en leefstijlbegeleiding.

Tenslotte is 2031 het jaar waarin alle Nederlanders ervan zijn doordrongen dat lichaamsbeweging belangrijk is en dat sport niet de enige vorm van bewegen is. Ook bewegen tussen de lessen door, op het werk, tijdens algemene dagelijkse activiteiten en door gebruik van actieve vervoermiddelen is in zwang. Kinderen worden vaker lopend, steppend of op de fiets naar school en de sportvereniging gebracht en werknemers krijgen meer tijd en ruimte om gedurende de werkdag sport- en beweegmomenten in te bouwen. Iedereen kent het mantra van de Wereldgezondheidsorganisatie ‘Elke beweging telt’ en streeft ernaar de beweegrichtlijnen na te leven. 

Door al deze mooie ontwikkelingen wordt de kracht van sport en bewegen meer gevoeld dan ooit tevoren. Sport geeft plezier, verbindt, maakt fit en gezond, ook in 2031. 

Jasmijn Holla werkt sinds 1 september 2020 als Lector Kracht van Sport aan de Hogeschool Inholland. Daarnaast is zij voor één dag in de week werkzaam bij Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, als senior onderzoeker.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst