Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sporten en bewegen in 2030

Sporten en bewegen in 2030

 • Het sportlandschap in 2030 | 09-01-2020 door: Jaap de Groot

  Of het Nederlandse sportlandschap er in 2030 anders uit komt te zien? Natuurlijk! Compleet anders...
 • Vlaams sportbeleid in 2030 | 09-01-2020 door: Griet Capelle

  De shift naar preventieve gezondheidszorg zal noodzakelijk zijn en als we slim zijn zal sport en bewegen hier in 2030 een substantieel deel van uitmaken.
 • Sportdoping in 2030 | 09-01-2020 door: Jurgen van Teeffelen

  Het lijkt verstandig om de komende tien jaar de huldigingsceremonie bij sportevenementen klein en provisioneel te houden en voor de zekerheid de nummers 4 en 5 op het podium te roepen. 
 • Voetbalarbitrage in 2030 | 09-01-2020 door: Mark Ouendag

  Zoek de legitimiteit van die scheidsrechter niet in zijn rol als hoeder van de spelregels, maar in de rol van leider, verbinder tussen de beide teams, moreel kompas zo u wilt.
 • De sporttransitie tot 2030 | 09-01-2020

  door: Sandra Meeuwsen

  De verticale hiërarchie van NOC*NSF–bonden–verenigingen staat al langer onder druk en zal qua bestaansrecht sterk op de proef worden gesteld.

 • Denken aan sportdeelname in 2030… | 09-01-2020

  door: Annet Tiessen-Raaphorst

  Om in 2030 iedereen mee te laten doen met sport en bewegen vraagt zowel van de Nederlanders zelf als van de sport- en beweeginfrastructuur voortdurende aanpassingen.

 • Het clubhuis van 2030 | 09-01-2020

  door: Jenne Wierstra
  13 jaar geleden hebben we ons als voetbalclub aangesloten bij Coöperatie Ontmoetingsclusters Enschede, nadat een aantal enthousiaste mensen daarmee als burgerinitiatief gestart waren.

 • De sportvereniging van 2030 | 09-01-2020

  door: Jan Raateland

  De sportvereniging heeft in het afgelopen decennium van - 2020 tot 2030 - op het gebied van professionaliteit en organisatie, een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

 • Georganiseerde sport in 2030 | 09-01-2020

  door: Huub Stammes

  Het unieke Nederlandse sportverenigingslandschap krijgt alle kansen na het toppunt van individualisme en consumentisme.

 • Topsport en gender in 2030 | 09-01-2020

  door: Agnes Elling
  Genderongelijkheid in de topsport lijkt een historische voetnoot te worden. En vrouwen zijn in 2030 definitief ‘aan zet’ als het gaat om leiderschap in de topsport.