Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sportbesturen in de praktijk

Sportbesturen in de praktijk

 • Vergroening in de bestuurskamer | 21-09-2021 door: Thomas Bosman

  Het is niet altijd eenvoudig om verjonging in de verschillende toezichthoudende en bestuurlijke gremia te realiseren. De KNHS heeft daarvoor een in Nederland uniek programma opgezet.
 • Rendement van de medailles | 24-08-2021 door: Thomas Bosman

  Sporters zijn het ultieme rolmodel. Laten we ons als sportbonden, met de fantastisch succesvolle Olympische Spelen vers in ons geheugen, inzetten om meer Nederlanders aan het sporten te krijgen.
 • Mijn vereniging | 06-07-2021

  door: Jonathan van Dongen
  Hoewel veel bestuursleden het gevoel hebben onmisbaar te zijn (en dat soms ook daadwerkelijk zijn), leggen ze - gedwongen of ongedwongen - uiteindelijk toch hun functie neer. Nu dat mij overkomt, hanteer ik daarbij de 5 A's.

 • Een frisse wind | 08-06-2021

  door: Thomas Bosman

  Het KNHS Young Leaders program is een opleidingstraject geïnitieerd door de bond dat inzet op het opleiden van jongeren tot en met 25 jaar tot ontwikkelde leiders. Het vormt een inspiratiebron voor álle sportbonden.

 • Technologie: vriend of vijand? | 08-06-2021 door: Jonathan van Dongen

  Besturen die goed virtueel weten te overleggen en leden structureel op de hoogte houden via vaste kanalen, komen waarschijnlijk krachtiger uit de crisis, zij hebben de continuïteit beter kunnen bewaken.
 • De dienstverlenende sportbond | 11-05-2021

  door: Thomas Bosman
  Reken maar dat de KNHS veel kritiek te verduren heeft. Als het niet iemand van buiten de club is, dan is het wel iemand van binnen de eigen geledingen. Fascinerend vond ik dat altijd.

 • Professionalisering is geen wondermiddel | 06-04-2021 door: Jonathan van Dongen

  Zal professionalisering de verenigingscultuur, ofwel de identiteit, gaan ondersneeuwen, waardoor juist de kern ‘het verenigen’ aangetast wordt en verenigingen facilitators worden, zoals sportscholen?
 • Paardensport op de Spelen van 2036 | 23-03-2021

  door: Thomas Bosman
  Wat kunnen we het publiek nog meer bieden? Hoe kunnen we met oog voor de rijke traditie die de paardensport bezit, de toekomst met volle overgave omarmen?

 • Rode kaart | 09-03-2021

  door: Jonathan van Dongen

  Door mijn ervaringen als speler en bestuurslid ben ik steeds vasthoudender in de aanpak van iedere racisme of discriminatie-case waarmee onze club te maken heeft.

 • De toekomst voorspellen | 02-02-2021

  door: Thomas Bosman

  Ondanks dat er geen wedstrijden zijn blijven paarden voor veel eigenaren en/of ruiters een constante factor, ook in deze tijd. In die zin heeft de paardensport nooit stil gestaan.

1 2