Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sportbesturen in de praktijk

Sportbesturen in de praktijk

 • Maatwerk in de wet? | 07-12-2021

  door: Thomas Bosman
  Terwijl politici in Den Haag druk waren met steunpakketten en invoering van een avondklok, diende de Partij voor de Dieren een amendement in, inmiddels aangenomen door het parlement. De impact hiervan in de wereld van de paardensport zou wel eens heel groot kunnen zijn.

 • Blijf je stil of praat je er over? | 23-11-2021 door: Joscha de Vries

  Ik wil dat de sport, waar ik zo van houd, toegankelijk is voor eenieder en voor eenieder een veilig klimaat biedt. Ik kan daar als sportbestuurder een bijdrage aan leveren en dat ga ik doen.
 • Leren van de beste coaches en trainers | 09-11-2021 door: Thomas Bosman

  De KNHS heeft vorig jaar samen met enkele toptrainers een eigen masterclassplatform ontwikkeld. Iedereen kan nu een serie masterclasses volgen van olympische bondscoaches en andere toptrainers.
 • Sportbestuurder als duizend-en-één-dingen-doekje of… | 26-10-2021

  door: Joscha de Vries

  Om het voortbestaan van sportverenigingen te garanderen, is vooruitgang nodig. En dit vraagt van onze sportbestuurders visie op de toekomst van de club. En lef om anderen gezaghebbend het voortouw te laten nemen.

 • Vergroening in de bestuurskamer | 21-09-2021 door: Thomas Bosman

  Het is niet altijd eenvoudig om verjonging in de verschillende toezichthoudende en bestuurlijke gremia te realiseren. De KNHS heeft daarvoor een in Nederland uniek programma opgezet.
 • Rendement van de medailles | 24-08-2021 door: Thomas Bosman

  Sporters zijn het ultieme rolmodel. Laten we ons als sportbonden, met de fantastisch succesvolle Olympische Spelen vers in ons geheugen, inzetten om meer Nederlanders aan het sporten te krijgen.
 • Mijn vereniging | 06-07-2021

  door: Jonathan van Dongen
  Hoewel veel bestuursleden het gevoel hebben onmisbaar te zijn (en dat soms ook daadwerkelijk zijn), leggen ze - gedwongen of ongedwongen - uiteindelijk toch hun functie neer. Nu dat mij overkomt, hanteer ik daarbij de 5 A's.

 • Een frisse wind | 08-06-2021

  door: Thomas Bosman

  Het KNHS Young Leaders program is een opleidingstraject geïnitieerd door de bond dat inzet op het opleiden van jongeren tot en met 25 jaar tot ontwikkelde leiders. Het vormt een inspiratiebron voor álle sportbonden.

 • Technologie: vriend of vijand? | 08-06-2021 door: Jonathan van Dongen

  Besturen die goed virtueel weten te overleggen en leden structureel op de hoogte houden via vaste kanalen, komen waarschijnlijk krachtiger uit de crisis, zij hebben de continuïteit beter kunnen bewaken.
 • De dienstverlenende sportbond | 11-05-2021

  door: Thomas Bosman
  Reken maar dat de KNHS veel kritiek te verduren heeft. Als het niet iemand van buiten de club is, dan is het wel iemand van binnen de eigen geledingen. Fascinerend vond ik dat altijd.

1 2 3