Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Sportbesturen in de praktijk

Sportbesturen in de praktijk

  • Van crisis tot hervorming | 30-06-2020

    door: Jonathan van Dongen

    Zie de crisis als een policy window. Via small wins kan een verandering plaatsvinden die zonder de crisis nooit in gang gezet was.

  • DNA-transformatie van Quick 1888 | 16-06-2020

    door: Jonathan van Dongen

    Een sportvereniging in identiteitscrisis kenmerkt zich door sterke tegengestelde doelen, waarden en normen. Het afdwingen van een proces van cultuurverandering is een utopie.