Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Innovation XL-Item

Sport en bewegen is ook maar een middel 1 september 2020

door: Arno Hermans

De scholen zijn weer begonnen en menig Nederlander heeft aangepast genoten van zijn of haar vakantie. Velen hebben hun eigen land herontdekt. Anderen zijn de grens over getrokken om met name Europa te verkennen. En weer anderen hebben doorgewerkt. Nieuwe ervaringen leiden tot nieuwe inzichten. Tot welk inzicht bent u tijdens de zomerperiode gekomen? 

Dat ‘bewegen’ hoog op de agenda staat, daar is menigeen het over eens. Deze periode maakt ons bewuster over het nut en de noodzaak om in beweging te komen. Ook de clubs verwelkomen weer hun leden en de eerste wedstrijden staan op de agenda. De druk op de sportsector is en blijft. Hopelijk heeft de sector kunnen werken aan hun toekomst, hun bestaansrecht. Hoe gaan we onze maatschappij verrassen, nieuwsgierig maken en uitdagen? Of gaan we op dezelfde voet verder? 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werkt samen met het CBS aan de Vrijetijdsomnibus (VTO). Binnen de VTO worden ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vastgesteld. Hiervoor wordt elke twee jaar een nationaal representatieve steekproef uitgezet onder Nederlanders vanaf 6 jaar en ouder. 

"Het doorbreken van de traditie is niet langer wenselijk, het is een must" 

Kansen voor nieuwe toetreders
In de VTO wordt onder meer navraag gedaan of de respondent de sport beoefende als lid van een sportvereniging. De afgelopen jaren laat een dalende trend zien in het aantal lidmaatschappen; van 32% in 2012 naar 28% in 2018. De verwachting is dat deze daling verder zal doorzetten in 2020. We zijn hard op weg om van 1 op 3 naar 1 op 4 te gaan qua lidmaatschappen. Via het CBS zijn ook de bevolkingsaantallen terug te vinden. Onze bevolking groeit nog steeds; van 16,7 miljoen in 2012 naar zo'n 17,4 miljoen in 2020. Dit betekent een toename van 700.000 Nederlanders. Een logische conclusie is dat de bevolking en de clubs steeds verder uit elkaar groeien. Dit zorgt voor kansen voor nieuwe toetreders en een toenemende druk op de sport. Het doorbreken van de traditie is niet langer wenselijk, het is een must. 

XL29InnovationXLsportbewegen-1Er moet op een andere wijze naar sport en bewegen worden gekeken. Een multidisciplinaire benadering kan hierbij het antwoord bieden. De volgende drie zienswijzen dienen als input om de maatschappij ook in de toekomst in beweging te zetten:

  1. Multisport - Het bieden van meerdere sporten binnen één club. 
  2. Functiemenging - De faciliteiten kunnen op meerdere wijzen worden gebruikt naast het sporten.
  3. Cross sectoraal - Faciliteiten kunnen ook gecombineerd worden met andere sectoren zoals energie, gezondheidszorg, mobiliteit en/of vrije tijd. 
"Ga op reis, ontdek en onderzoek hoe het voor jouw omgeving kan werken"

Door bovenstaande denkwijzen te combineren, wordt een plek gecreëerd waar mensen samen komen. Niet alleen voor sport en bewegen, juist om elkaar te ontmoeten. Mensen blijven sociale wezens, en sport en bewegen is één van de middelen. Waarom zou je niet met je bibliotheekabonnement ook kunnen handballen? Waarom zou je geen combinatie kunnen maken tussen sport en theater? En waarom vindt de markt niet plaats in een sportfaciliteit?

XL29InnovationXLsportbewegen-2Binnen Europa zijn te veel mooie voorbeelden te vinden van de multidisciplinaire benadering. Ga op reis, ontdek en onderzoek hoe het voor jouw omgeving kan werken. 

Arno Hermans begon in 2015 samen met een aantal andere ondernemers Sport eXperience, een bedrijf dat start-ups in de sport helpt bij hun commerciële ontwikkeling met een uniek dienstenpakket. Voor Sport Knowhow XL schrijft hij op regelmatige basis op prikkelende wijze vanuit het internationale innovatieperspectief over de toekomst van de sport. Niet alleen nieuwe producten en diensten passeren de revue. Ook laat hij zijn licht schijnen over het sportbeleid en ontwikkelingen daarin. Voor meer informatie: arno@sportexperience.org. Zie ook www.sportexperience.org.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst