Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Innovation XL-Item

Sportakkoord zet startups aan het werk? 17 december 2019

door: Arno Hermans

Het is lovenswaardig dat 95% van alle Nederlandse gemeenten actief bezig is met het opzetten van een lokaal sportakkoord. Een groot compliment aan de gemeenten die hun schouders onder dit akkoord zetten en in gesprek gaan met de lokale stakeholders. Onder leiding van een sportformateur wordt de gemeenschap geconsulteerd. Veelal worden de ‘usual suspects’ betrokken bij dit proces zoals de verenigingen en het onderwijs. Een quick scan geeft een eerste inzicht over de dromen en kansen per ambitie op lokaal niveau. Soms ontwapenend buiten de bestaande kaders, vaak traditioneel. 

Ook binnen Sport eXperience hebben we een quick scan uitgevoerd over de aansluiting tussen startups en het sportakkoord. Het levert een bijzonder inzicht op hoe de Nederlandse startups inspelen op de ambities. Alle bevraagde startups geven aan zich verbonden te voelen met één of meer ambities uit het Nationale Sportakkoord. 

"De innovatiekracht van Nederland mag niet onbenut blijven in het najagen van de dromen en kansen in de gemeente"

De vraag wordt al snel gesteld hoe deze vernieuwers deel kunnen nemen in de feestvreugde van het akkoord. Ze zien voor zichzelf geen rol weggelegd als stakeholder bij de lokale sportakkoorden. Wel zouden de sportformateurs hun weg moeten vinden naar deze vernieuwers. De innovatiekracht van Nederland mag niet onbenut blijven in het najagen van de dromen en kansen in de gemeente. En als de Nederlandse bedrijven geen invulling kunnen geven aan deze dromen en kansen, dan biedt het buitenland mogelijk de oplossing. 

Challenges dagen sportwereld uit
Het is opvallend dat er steeds vaker door overheden gevraagd wordt naar oplossingen voor vraagstukken op het gebied van sport, de zogenaamde challenge. De verwachting is dat overheden steeds meer gaan werken met deze vorm van aanbesteding. Het is een manier om de dromen en kansen uit het lokale sportakkoord vorm te geven. Door de challenge worden ondernemers uitgedaagd om met een unieke oplossing te komen. De geboden financiële ondersteuning is vaak bedoeld om het product en/of de dienst (verder) te ontwikkelen. 

XL43InnovationXL-AH-LS-1Onlangs zette de gemeente Den Haag een challenge uit: 'Ontwerp een eenvoudig te gebruiken app die voor de gemeente het effect van gesubsidieerd sportaanbod in kaart brengt'. Ook het Ministerie van VWS kwam dit najaar met een challenge: 'Gezocht: innovatieve oplossingen en producten die de vrijwilligerscoördinator van sportclubs ontlasten en ondersteunen'. Het bedrag van € 70.000 dat VWS hiervoor maximaal ter beschikking stekt, wordt ingezet om het concept door middel van experimentele ontwikkeling te verfijnen tot een marktklare oplossing. Bij deze challenges wordt gesteld dat er in de markt geen oplossingen voorhanden zijn of onvoldoende oplossing biedt. 

Grensoverschrijdende focus
Door de Nederlandse focus worden de oplossingen uit het buitenland vaak niet overwogen. Er is echter meer… Door een openstelling voor buitenlandse bedrijven, kan de oplossing wel eens dichterbij zijn dan ooit. Binnen Sport eXperience worden wij ook steeds vaker benaderd om challenges te ondersteunen of te organiseren. Onlangs werden we benaderd voor de Sportbedrijf Rotterdam Innovation Challenge. Vanuit het internationale netwerk hadden we deze challenge naar een hoger niveau kunnen tillen. 

"Het denken in grenzen is al lang passé, buitenlandse ondernemers kijken over landsgrenzen heen en zijn bereid om hun innovatie te introduceren in de Nederlandse markt"

We prijzen ons gelukkig dat we als enige Nederlandse bedrijf dit internationale sportinnovatienetwerk hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Het denken in grenzen is al lang passé, buitenlandse ondernemers kijken over landsgrenzen heen en zijn bereid om hun innovatie te introduceren in de Nederlandse markt en andersom zijn ze van harte welkom. Als de oplossing voorhanden is, waarom zouden we dit dan zelf ontwikkelen? Door een kortere implementatietijd profiteert de doelgroep meteen. Dit scheelt ontwikkelbudget en levert een slagvaardige overheid op. 

Inmiddels ziet een van de tien grootste gemeenten in Nederland de meerwaarde van een internationale aanpak: in 2020 zal deze gemeente een internationale challenge uitschrijven om innovaties in de openbare ruimte te implementeren. 

Arno Hermans begon in 2015 samen met een aantal andere ondernemers Sport eXperience, een bedrijf dat start-ups in de sport helpt bij hun commerciële ontwikkeling met een uniek dienstenpakket. Voor Sport Knowhow XL schrijft hij op regelmatige basis op prikkelende wijze vanuit het internationale innovatieperspectief over de toekomst van de sport. Niet alleen nieuwe producten en diensten passeren de revue. Ook laat hij zijn licht schijnen over het sportbeleid en ontwikkelingen daarin. Voor meer informatie: arno@sportexperience.org. Zie ook www.sportexperience.org

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst