Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Feedback XL-Item

Voorgenomen steun gemeente Enschede aan FC Twente lijkt onrechtmatig en ongeoorloofd 21 april 2015

Gemeente Enschede helpt FC Twente | Bron: NOS.nl
FC Twente hoeft anderhalf jaar lang niet af te lossen op een miljoenenlening die de gemeente Enschede eerder aan de club heeft verstrekt. Op die manier reikt de gemeente Enschede de in financiële problemen verkerende club de helpende hand. Wel moet FC Twente gedurende die periode rente betalen.

Twente heeft in totaal twintig miljoen geleend voor de verbouw van het stadion en betaalt jaarlijks 900.000 euro aan aflossing en rente. Twente hoopt het jaar te kunnen gebruiken om de zaken financieel weer op orde te krijgen. Het college van B&W heeft met het verzoek ingestemd.

De maatregel maakt deel uit van het gewijzigde plan van aanpak waar de licentiecommissie van de KNVB eind april een beslissing over neemt.

Reactie van Loek Jorritsma
LoekJorritsma175Uit het bericht op NOS.nl en andere berichten in de media lees ik niet dat:

  1. De gemeente dit heeft voorgelegd aan Brussel.
  2. De plannen in overeenstemming zijn met de voorwaarden die worden gesteld aan ‘in moeilijkheden verkerende bedrijven’.

 In het eerste geval is er dan/dus sprake van onrechtmatige steun en in het tweede geval ook nog van ongeoorloofde steun. Het is, zoals ik het nu zie, zeker staatsteun als FC Twente de lening van de gemeente niet hoeft af te lossen. Want steun die aan de volgende (cumulatieve) criteria voldoet, valt onder het staatssteunbegrip en moet in beginsel vooraf worden gemeld bij de Europese Commissie.

  1. De steun wordt door de staat verleend of met staatsmiddelen bekostigd.
  2. De steun komt ten goede aan bepaalde ondernemingen of producties.
  3. De steun verschaft een voordeel aan de onderneming(en) die zij niet langs commerciële weg zou(den) hebben verkregen.
  4. De steun kan de mededinging vervalsen.
  5. De handel tussen de lidstaten wordt door de steun ongunstig beïnvloed.

 In mijn eerdere bijdragen op Sport Knowhow XL gaf ik aan dat men op gemeentelijk niveau blijkbaar de regels niet eens heeft gelezen. Dat lijkt ook hier het geval.

Loek Jorritsma was wethouder (o.a. sport) in de gemeente Hoorn (1974–1976). Daarna studeerde hij af in de sociale wetenschappen en werkte vanaf 1979 bij de Directie Sport van het Ministerie van VWS, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van topsportevenementen en topsportaccommodaties. Met ingang van 1 april 2006 is hij met de VUT. Bij zijn afscheid schreef Jorritsma een bijdrage aan de discussie over de juridische verankering van sport in het beleid van de rijksoverheid. Hij pleit er voor om sport meer te zien als een publieke zaak en te komen tot een kaderwet specifiek sportbeleid.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst