Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Feedback XL-Item

Reactie Gerard Dielessen op open brief Jan Raateland 27 oktober 2020

Op 29 september jl. publiceerde Sport Knowhow XL een open brief van Jan Raateland aan Gerard Dielessen (algemeen directeur NOC*NSF) met als titel 'NOC*NSF dreigt verkeerde weg in te slaan'. Hieronder volgt de reactie van Gerard Dielessen.


Beste Jan Raateland,

Het is onze overtuiging dat we veel te winnen hebben met sport. Sport draagt bij aan de gezondheid van mensen, aan de sociale samenhang in onze samenleving, aan het vormen van normen en waarden, aan onze nationale trots. Sport helpt in de opvoeding, bij het stimuleren van de economie en is een motor voor innovatie. Sport maakt Nederland sterker.

fotofeedbackGD-1Onze missie is daarom het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan. Zodat iedereen kan genieten van sport, vooral door het te doen, maar ook door ernaar te kijken. Het grote belang van de bijna 25.000 sportverenigingen kan daarbij niet worden onderschat.

De samenleving verandert in een steeds hoger tempo. De huidige coronacrisis werkt daarin bovendien als een versneller. Het samenhangend stelsel van nationale en lokale sportaanbieders speelt dagelijks een grote en belangrijke rol bij het gezond en weerbaar houden van onze samenleving, maar staat door de coronapandemie en de daarbij behorende overheidsmaatregelen zwaar onder druk. NOC*NSF, sportbonden en sportverenigingen zijn anders samen gaan werken het afgelopen half jaar. Bijvoorbeeld met veel meer korte momenten van afstemming waardoor we snel kunnen reageren op wat ons afkomt. Ook hebben we onze gezamenlijke ondersteuningsstructuur voor de sportverenigingen versterkt en kunnen verenigingen gebruik maken van actuele informatie op bonds- en NOC*NSF-sites. Net als van de bijbehorende supportdesk.

"Ik zou niet beter dan u kunnen verwoorden dat sportverenigingen het fundament vormen van de sport in Nederland"

Naast deze snelle en concrete verbeteringen in de samenwerking zijn er meer fundamentele veranderingen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk - NOC*NSF en haar leden - de grote bijdrage van de sport aan de Nederlandse samenleving vanuit onze rollen kunnen blijven versterken. Juist om ten dienste van de verenigingen te zijn. 

fotofeedbackGDIk zou niet beter dan u kunnen verwoorden dat sportverenigingen het fundament vormen van de sport in Nederland. De unieke fijnmazige verenigingsstructuur in Nederland is inderdaad wereldwijd een unicum en zeker ook een van de voorwaarden om als Nederland wereldprestaties te leveren in heel veel sporten. En dat de sportvereniging op een bijzonder goede manier tegemoet komt aan de natuurlijke behoefte om van spel en het spelen zelf te genieten, is de basis van het hun bestaan.

Terecht brengt u de discussie ter tafel over de rol die NOC*NSF en de bonden zouden moeten of kunnen spelen bij het verbinden van de verschillende organisaties die allemaal actief zijn in de sport. Het zal u niet verbazen dat die discussie ook stevig gevoerd wordt door onze leden onderling. Willen wij vanuit de bonden leidend zijn en vanuit onze grote ervaring en betekenis een voortrekkersrol nemen, of beschouwen we ons zelf slechts als één van verschillende partijen in het zo diverse en steeds maar groeiende sportlandschap. Daar gaat het in onze gesprekken nu inderdaad over, met altijd het belang van onze sterke Nederlandse sportcultuur vooral bestaande uit een fantastisch en wijdverspreid stelsel van sportverenigingen voorop.

En mogelijk komen we er op uit dat we inderdaad helpen een nieuw overlegplatform op te richten waarin alle sportorganisaties verenigd zijn.

"Soms moet je even onder je eigen motorkap kijken om te bezien of je werkwijze en wat je doet nog wel up-to-date is"

Uw opmerking over topsport frappeert mij. De nu 1,5 jaar geleden gekozen voorzitter meldde met grote instemming van de leden dat zij graag onze aandacht voor juist de sportdeelname en alles wat er aan lokale sportactiviteiten gebeurt in evenwicht zou willen brengen met de aandacht voor topsport. Niet door de energie op topsport te verlagen. In tegendeel, juist door daar onverminderd mee door te gaan en tegelijk het ‘sportdeelnamebeen’ bij te trekken. Uit de rondgang, door anderen dan NOC*NSF gedaan, onder de leden bleek dat zij inderdaad van mening waren dat het nu tijd is voor het formuleren van een gezamenlijke agenda en visie ter versterking van sportparticipatie.

fotofeedbackGD-2Ten slotte, fijn dat u ons erop wijst dat het altijd moet gaan over wat voor alle sporters in Nederland, van welk niveau ook, en voor de sportverenigingen het beste is. Het gaat er uiteindelijk om dat zij er beter en sterker van worden. Soms moet je echter ook even onder je eigen motorkap kijken om te bezien of je werkwijze en wat je doet nog wel up-to-date is. Ondanks alle actuele perikelen en vooral gericht op het bereiken van een waar we in geloven, een beter Nederland met behulp van sport.

Bij een vereniging, want ook wij behoren tot het waardevolle erfgoed van de Nederlandse bestuurscultuur, doe je die reflectie vooral door goed naar je leden te luisteren en hen met elkaar het gesprek over hun vereniging aan te laten gaan, met inbreng van alle zijden daaromheen. Dit democratische proces neem ik in ieder geval buitengewoon serieus. Ik zou u willen vragen, gun ons daar even de tijd voor.

Met vriendelijke groet,

Gerard Dielessen,
algemeen directeur NOC*NSF

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst