Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Feedback XL-Item

Is zwijgen goud in de sport? 4 april 2017

door: Henk Kraaijenhof

Na de dappere en goed onderbouwde column over het zwijgen van NOC*NSF over de capriolen van Camiel Eurlings ontving de auteur van die column - Sport Knowhow XL-oprichter Peter Hopstaken - een aantal instemmende persoonlijke reacties, per telefoon en what's app. Onder de column - openbaar dus - verschenen maar weinig reacties. Verbazingwekkend, want de Nederlandse sportgemeenschap - met name op bestuurs- en beleidsniveau - heeft in het algemeen behoorlijk de mond vol van termen als integriteit, een veilig sportklimaat, transparantie, good governance, van rechtsposities en fair play. Van wie deze termen serieus neemt, zou men op zijn minst vele expliciete, openbare steunbetuigingen aan Peter’s column mogen verwachten. Maar nee, het blijft - zoals zo vaak - oorverdovend stil. En dat is misschien wel de Nederlandse sportgemeenschap ten voeten uit, levend in de 21ste eeuw, maar nog denkend in de vorige eeuw.

We herinneren ons allemaal nog het schrille contrast tussen de publieke reactie, maar vooral de reactie van de kant van NOC*NSF, als we kijken naar Yuri van Gelder die, waar niemand bij was, een biertje te veel dronk. En aan de andere kant, Erica Terpstra die publiekelijk voor de nationale radio (en de camera) te diep in het glaasje had gekeken. De bestuurlijke reactie was er één van grootse verontwaardiging bij Yuri (en de daarbij behorende straf) en een ijzige stilte/een poging tot bagatellisering bij Erica. 

"Het lijkt of Vrouwe Justitia in de sport haar blinddoek niet draagt, maar vooral kijkt naar de status en positie van degene die het vergrijp heeft gepleegd"

Een misstap van een sporter of trainer wordt nog maandenlang breed uitgemeten in de pers en streng bestraft. Denk aan twee jeugdige tafeltennissers die door de NTTB maandenlang geschorst werden op verdenking van het roken van een joint. Er zijn voorbeelden te over. 

NOC*NSF, IOC kijken weg
Camiel Eurlings komt gewoon weg met een zware mishandeling, zonder dat zijn positie in de sport daar onder lijdt of zelfs maar dat NOC*NSF daar serieus publiekelijk afstand van neemt. Van het IOC verwachten we eigenlijk al niet eens meer dat het stappen neemt in zo’n geval. Dat zou een drastische terugval in het aantal leden van het IOC veroorzaken.

Het lijkt of Vrouwe Justitia in de sport haar blinddoek niet draagt, maar vooral kijkt naar de status en positie van degene die het vergrijp heeft gepleegd. Of naar de financiële draagkracht van degene die de misstap heeft begaan en zich een flinke afkoopsom kan permitteren. 

"Sommige sportbestuurders menen boven alle wetten en regels verheven te zijn"

Rechtsgelijkheid?
Ook voor bestuurders van internationale sportbonden lijkt het ultieme rechtsprincipe van rechtsgelijkheid niet te gelden. Blatter, Papa Massata Diack, Platini e.a. zijn na het ongewenst aanvullen van hun financiën op vrije voeten. We spreken hier over de toe-eigening van miljoenen euro’s. Een sporter die een portemonneetje met vijf euro erin uit de kleedkamer van zijn sportploegje steelt, wordt zwaarder bestraft. 

Sommige sportbestuurders menen boven alle wetten en regels verheven te zijn. Het lijkt of de middeleeuwse klassenjustitie in de sport nog steeds bestaat. En de sportgemeenschap zwijgt in alle talen. De angst voor eigen positie of baan door publiekelijk zijn/haar afkeuring uit te spreken, zit er nog goed in.

Wellicht is dit een fenomeen van alle tijden, de Ierse staatsman Edmund Burke stelde al lang geleden: 'The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing'. De schaarse openbare steun voor Peter’s column is hiervan een goed voorbeeld. 

XL12FeedbackXL-quote

Henk Kraaijenhof is performance consultant bij zijn eigen bedrijf Vortx en guest lecturer aan de Shanghai University of Sport. Eind vorig jaar verscheen zijn boek 'What we need is speed'. Eerder was Kraaijenhof atletiekcoach van o.a. Nelli Fiere-Cooman, Merlene Ottey, Troy Douglas en Letitia Vriesde. Verder was hij consultant van de Engelse rugbybond, coördinator van de krachttraining van het Nederlands herenhockeyteam, conditietrainer van o.a. tennisser John van Lottum en tennisster Mary Pierce, consultant bij voetbalclub Juventus en bondstrainer van de KNAU bij de heren, dames en junioren. Kraaijenhof is ook één van de oprichters van NLcoach, de belangenbehartiger van trainers en coaches. Voor blogs van zijn hand op zijn eigen site zie hier.

« terug

Reacties: 3

Cecile van der Sanden
04-04-2017

Zoals altijd weer een goed geschreven stuk van Henk Kraaijenhof. Ik voelde mij niet geroepen om te reageren op de eerder geschreven column van Peter Hopstaken, omdat ik denk dat ik niet de persoon ben om dat te doen, wat zou de meerwaarde zijn van mijn reactie? Maar bij deze: alleen maar lof voor dit schrijven! 

Jan Janssens
04-04-2017

Beste Henk,

Je verwoordt heel mooi het gevoel dat mij vorige week eveneens bekroop. Met een degelijk onderbouwd betoog stelt Peter een netelige kwestie aan de orde, en het resultaat: een oorverdovende stilte. Er komt nauwelijks enige reactie op. De vergelijking die je maakt met de publieke discussie rond Yuri van Gelder is treffend. Zelf moest ik onwillekeurig terugdenken aan de heisa die onlangs ontstond over het royement door het bestuur van Bladella van jeugdvoetballers die geen lootjes hadden verkocht.

Toch denk ik eigenlijk dat het niet zozeer een dubbele moraal is die de sportsector hier parten speelt. Ik vermoed dat het vooral ook angst is. Ik denk dat de bijval veel groter is dan het aantal reacties en retweets doet vermoeden, maar dat velen er eenvoudig voor terugdeinzen om zich publiekelijk kritisch uit te laten over deze kwestie.

Hoe opbouwend of terecht zij ook is, kritiek wordt nu eenmaal zelden op prijs gesteld. Tenzij het natuurlijk om de misstappen van een individuele atleet gaat of het onhandig optreden van het bestuur van een bescheiden voetbalclub, kiezen velen in de sportwereld liever voor strategisch stilzwijgen.

Jan Janssens

Annelies Knoppers
05-04-2017

Het zwijgen van de NOC*NSF rondom de kwestie Eurlings is veelzeggend op verschillende manieren zoals is besproken. Het geweld waar het om ging is echter ook een kwestie van gender. Door te zwijgen lijkt het alsof NOC*NSF geweld tegen vrouwen/misbruik van vrouwen niet zo erg vindt als andere zaken en het niet nodig vind om op deze zaak commentaar te leveren! Respect voor elkaar (dat onderdeel is van het Veilig sportklimaat-programma van NOC*NSF) is dus iets anders dan respect voor vrouwen!

Annelies Knoppers
USBO/ Universiteit Utrecht

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst