Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De toekomst van de sportwereld-Item

De toekomst van de sportwereld (deel 4): sportmarketing

Harari100Yuval Noah Harari als inspiratiebron
Jan de Leeuw - opleider, auteur en adviseur - heeft 3 hoofdwerken bestudeerd van Yuval Noah Harari, die tot de grootste intellectuelen wereldwijd wordt gerekend. Daardoor geïnspireerd maakt Jan de Leeuw voor Sport Knowhow XL een serie boeiende columns over de toekomst van de sport die - voor zover ze gepubliceerd zijn - hier te vinden zijn. 

door: Jan de Leeuw

Eén van de gevolgen van de coranacrisis is een verdere digitalisering van onze samenleving, ook de sportwereld. Er zijn experimenten met digitaal sportaanbod en in de organisatie van de sport worden digitale overlegvormen massaal aangewend1. Terwijl delen van de economie een melt down beleefden, ging de Amerikaanse techindex Nasdaq naar een all time high. Yuval Harari voorspelt voor de rest van deze eeuw een ingrijpende opmars van digitalisering, kunstmatige intelligentie en massaal datagebruik. Hij spreekt zelfs over een nieuwe religie: dataïsme. Ook in de sportmarketing zal deze levensbeschouwing dominant worden. In deze bijdrage werken we deze gedachte verder uit.

Brede inzet van informatietechnologie is de toekomst, aldus Harari. Het gaat om kunstmatige intelligentie en een allesomvattend geloof in data. Harari noemt dat laatste ‘dataïsme’2. Het is een nieuwe, opkomende levensbeschouwing die niet goden of mensen verheerlijkt, maar informatie: data, algoritmen. Het dataïsme ziet in werkelijk álles gegevensverwerkende systemen: dieren, bossen, steden, overheden, economieën, politieke partijen, internet en sportwedstrijden. Ook emoties, intelligentie en de mens zélf kunnen worden beschouwd als algoritmen. 

"De prijs van een sportschoen komt tot stand naar aanleiding van de dataverwerking van miljoenen consumenten, producenten, retailers, atletiekorganisaties, atletiekkampioenschappen, sporttijdschriften, etc."

DeToekomstVanDeSportwereld-1Dat ook de vrijemarkteconomie fungeert als een algoritme werd eigenlijk al duidelijk gemaakt door Adam Smith (1723-1790), de filosoof van de liberale visie op de economie. Volgens zijn opvatting verzamelt de economie gegevens over onze wensen, mogelijkheden en grenzen en zet al die data om in nieuwe data en beslissingen. Cruciaal daarbij is de rol van de markt, die als een ‘onzichtbare hand’ steeds tot evenwichtsprijzen leidt en ervoor zorgt dat de behoeften van alle betrokken partijen worden bevredigd. Zo komt de prijs van een sportschoen tot stand naar aanleiding van de gegevensverwerking van miljoenen consumenten, producenten, retailers, atletiekorganisaties, atletiekkampioenschappen, sporttijdschriften, etc. Het proces speelt zich af ‘achter de rug van de mensen om’, geautomatiseerd. Het is het marktmechanisme, de invisible hand van Smith. Tegenwoordig zouden we zeggen: een algoritme.
Het dataïsme biedt wetenschappers, overheden, bedrijven en not for profit-organisaties baanbrekende technologieën en mogelijkheden om hun werkzaamheden te verrichten. Burgers en consumenten gebruiken technologie om hun leven zo aangenaam mogelijk te leiden. 

"Steeds meer wordt datamarketing mainstream in de sportmarketing"

DeToekomstVanDeSportwereld-2Vooruitgeschoven posities in huidige sportmarketing
Het dataïsme is afgelopen decennia ook in de wereld van sportmarketing aan een opmars begonnen. Het toont zich, op het eerste gezicht, als een aparte discipline in de sportmarketing, namelijk als datamarketing in de sport. Maar steeds meer wordt datamarketing mainstream in de sportmarketing, zeker als methode van verwerving van gegevens, analyse van gegevens en als basis voor tactiek en toewijzing in de sportmarketing. 

Dit alles geschiedt geautomatiseerd. Ook hier heeft het begrip ‘algoritme’ een centrale functie. Een algoritme is een set aan regels dat wordt gebruikt om een bepaald probleem op te lossen3. In de sportmarketing kunnen dat verschillende soorten problemen zijn. Welk bedrijf geeft de beste sponsormatch met een bepaald sportobject (een atleet, BVO, marathon of stadion)? Welke merchandise lijkt het meest succesvol en renderend om aan te bieden aan een fan van Ajax die een aantal kenmerken heeft? Op welk mediaplatform maken we het effectiefst reclame voor de live uitzending van een belangrijke hockeyinterland? 

SportsCloud van Peter Sprenger 
Afgelopen jaren voegde zich een nieuw bedrijf bij de al bestaande bureaus voor sportmarketing in Nederland: SportsCloud van Peter Sprenger. Het bedrijf helpt merken, federaties, bonden en atleten om hun weg te vinden in de digitale wereld. SportsCloud werkt volgens de filosofie van datamarketing en adviseert organisaties met digitale oplossingen om dichterbij hun fans te komen. Het bedrijf maakte de afgelopen jaren een stormachtige groei door. 

Volgens Sprenger maakt marketing in het digitale tijdperk een transformatie door van uitvoeringsorganisatie naar ‘intelligente hub’ van de organisatie, ook de sportorganisatie4. Sportmarketing van de toekomst is data-gedreven sportmarketing. Het databeleid speelt een centrale rol in de relatie van een organisatie met alle stakeholders: sporters, fans, sponsoren, lokale omgeving, etc. Van al deze belanghebbenden worden databases aangelegd. Voor de toekomst ziet Sprenger dat kunstmatige intelligentie haar intrede zal doen in de data- en softwarewereld. Dat betekent dat de computer zichzelf nieuwe dingen kan aanleren (machine learning). 

"Digitale techniek zal in de toekomst de vanzelfsprekende way of working zijn in de wereld van sportmarketing"

Bas Schnater, jarenlang werkzaam bij AZ en expert op het gebied van fan engagement, is al langer pleitbezorger van datamarketing in de sportwereld. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet bij acquisitie en retentie van sponsoren van BVO’s en bij het cultureel, sociaal en commercieel binden van fans van betaald voetbalclubs5. Bob van Oosterhout en Marcel Beerthuizen, twee gelauwerde sportmarketeers in Nederland, voorspellen dat digitale techniek in de toekomst steeds vaker zal worden omarmd6. Terwijl het in het verleden, en ook nu nog, vaak wordt gezien als ‘alternatief’, zal het in de toekomst de vanzelfsprekende way of working zijn in de wereld van sportmarketing7 Ook Hans Westerbeek, een andere autoriteit op het gebied van sportmarketing, ondersteunt deze visie8.

DeToekomstVanDeSportwereld-3Sportmarketing als deel van de techindustrie?
Nu al zoeken grote techbedrijven naar content om gebruikers te binden, data te verzamelen en advertentieruimte te exploiteren. Sportcontent is zeer interessant en gewild voor grote doelgroepen consumenten. Afgelopen jaren kochten social media-bedrijven rechten op van sportcompetities. Facebook verwierf in 2018 de live uitzendrechten van de Premier League in Azië van 2019 tot 2022 9. Deze ontwikkeling laat zien dat de sportwereld afhankelijk wordt van de grote techwereld, ja zelfs deel gaat uitmaken van het portfolio van de techbedrijven. Een deel van de sportorganisaties en -activiteiten zou in de toekomst hun zelfstandigheid kunnen verliezen. Dat geldt ook voor bedrijven die actief zijn op het gebied van sportmarketing en -management.

De grote techbedrijven worden machtiger in de maatschappij. De markten waarin zij actief zijn, ontwikkelen zich tot winner-takes-all-markten. Facebook, Google, Apple en Amazon zijn bijna-monopolisten. Ze hebben weinig serieuze concurrentie en beschikken over een enorme marktmacht. Grote techbedrijven leveren de burgers heel veel mooie dingen op (gemak, veel sportcontent, goedkope taxiritjes, snelle informatie), maar hun positie creëert ook veel ongelijkheid en hun macht is een bedreiging voor de democratie, in de brede zin van het woord 2. Dat wordt door de sportmarketeer als beroepsfunctionaris wellicht niet als een probleem ervaren, maar misschien wél als burger en voor zijn medeburgers. 

"Het algoritme van Google rekent precies uit welk product hij moet kopen. Daar is reclame helemaal niet meer voor nodig" 

Gaat het algoritme de sportmarketing overnemen? 
Harari geeft aan dat op lange termijn de enorme datavoorraad van grote techbedrijven de weg vrijmaakt voor een nieuw businessmodel, ook in de wereld van reclame, sponsoring en marketing 10. Het nieuwe model zal veel werkzaamheden, die nu plaats vinden door sportmarketeers, sportmanagers en reclamemakers, verschuiven naar algoritmen. Geautomatiseerde gegevensverwerking zal de standaard worden in sportmarketing. 

DeToekomstVanDeSportwereld-4Zo berekenen algoritmen de ideale sponsormatches. In het consumentengedrag kunnen algoritmen de dienst gaan uitmaken. Stel: een hardloper is op zoek naar nieuwe hardloopschoenen. Hij kan Google vragen welk product hij moet aanschaffen. Dat bedrijf weet alles van hem: zijn schoenmaat, loopgedrag, behoeften, inkomen, wat hij bereid is uit te geven voor loopschoenen, zijn ideeën over productie van schoenen en kinderarbeid, de culturele groep waartoe hij behoort, etc. Het algoritme van Google rekent precies uit welk product hij moet kopen. Daar is reclame helemaal niet meer voor nodig. 

Dit voorbeeld laat zien dat nieuwe businessmodellen de gehele reclame-industrie mogelijk onder druk zullen zetten. Heeft deze industrie nog wel meerwaarde? Zullen bedrijven in de toekomst (veel) minder geld gaan uitgeven aan reclame? En wat gaat dat betekenen voor de sportwereld waar reclame-inkomsten een belangrijke rol spelen in allerlei verdienmodellen en vormen van exploitatie. Denk aan boarding rond het voetbalveld, commercials rond sportprogramma’s, reclame bij sportevenementen zoals grote marathons, enzovoorts. Wat doet dit voor de business van sportmarketing? 

"De digitalisering van de samenleving en de sportwereld biedt de sportmarketing bedreigingen en kansen"

Tot slot
In de komende decennia zal datamarketing dominant worden in sportmarketing. Nu al zijn er sportmarketeers en sportmarketingbedrijven die daar op voorsorteren. Denkbaar is dat organisaties en activiteiten van de sportmarketingbranche in een proces van schaalvergroting en conglomeraatvorming deel gaan uit maken van giga-techbedrijven. De concentratie en monopolisering van datamacht bij een beperkt aantal bedrijven zet druk op het democratisch gehalte van de samenleving. De digitalisering van de samenleving en de sportwereld biedt de sportmarketing bedreigingen en kansen. Sommige klassieke verdienmodellen in de sportwereld zullen eroderen, andere modellen komen daarvoor in de plaats, uitgelokt door de digitale revolutie. 

De vraag is hoe over enkele decennia de arbeidsmarkt in de sportwereld er voor staat. Daar zal onze volgende bijdrage over gaan in deze serie over Harari en de toekomst van de sportwereld. 

Noten

  1. L. Aquina (2020), 5 vragen aan Maarten van Bottenburg, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap, 19 mei.
  2. Y. Harari (2017), Homo Deus, een kleine geschiedenis van de toekomst, Thomas Rap, Amsterdam.
  3. J. de Leeuw & J. Kannekens (2020), Bedrijfsethiek en MVO voor hoger onderwijs, Damon, Eindhoven.
  4. P. Sprenger (2020), Corona brengt digitale transitie naar hoogste versnelling, 5 mei.
  5. B. Schnater (2020), In tijden van corona is een data-aanpak binnen de sportcommercie belangrijker dan ooit, 8 april. 
  6. L. Aquina (2017), 5 vragen aan Marcel Beerthuizen, directeur/eigenaar van bigplans, 19 april. 
  7. B. van Oosterhout (2020), Elf veranderingen in sportmarketing en -sponsoring in het post-coronatijdperk, 18 juni. 
  8. S. de Jong (2020), Van sterk merk naar datamarketingpionier, 23 juli. 
  9. 9. E. Boogert (2018), Facebook verwerft live uitzendrechten Premier League, 9 juli.
  10. Y. Harari (2020), 21 lessen voor de 21-ste eeuw, Thomas Rap, Amsterdam. 

Verder lezen:

Jan de Leeuw is opleider, auteur en adviseur. Hij is auteur van De Sportwereld voor het hbo, Het sportbeleid voor het hbo (beiden Arko Sports Media) en Sportbusiness en ethiek (Damon). 

« terug

Reacties: 2

Bas Schnater
18-08-2020

Interessant artikel Jan en bedankt dat je mij noemt als een van de experts op dit gebied. Binnen mijn specialisme, fan engagement, is data inderdaad ontzettend belangrijk geworden. (Voor de context van de rest van mijn betoog: fan engagement is de niet-transactionele relatie tussen fan en club, dus geen sponsoractivatie o.i.d.). Data-inzichten helpen sportorganisaties te identificeren welke fans mogelijk klaar zijn voor de volgende stap in het loyaliteitsproces, dus 'reip' zijn om hun CLV-waarde te laten verhogen. Data-inzichten helpen ook te voorspellen wie er risico vertoond om een stap omlaag dreigt te maken in dit zelfde loyaliteitsproces. Een recent voorbeeld: nu de stadions weer langzaam fans mogen verwelkomen, wie ga je als eerste uitnodigen? De trouwste seizoenkaarthouders welke hun seizoenkaart jaarlijks toch wel verlengen? Of wellicht een combinatie van die eerste groep samen met een groep welke hoog risico vertoond volgend jaar niet te verlengen als ze dit seizoen maar weinig wedstrijden mogen bezoeken? Of wellicht een groep fans welke geidentificeerd zijn als nieuwe kopers van een seizoenkaartproduct? Data-analyses kunnen inzichten geven in hoe groot deze groep is en wie in deze groep zitten.

Ik zou echter nog wel iets toe willen voegen: toekomstige sportmarketingbureaus doen er goed aan een combinatie van analisten en marketeers aan te trekken op hoog academisch niveau. Het zwaartepunt van sportmarketing ligt namelijk steeds minder op marketing-uitvoering en steeds meer op de juiste vragen stellen om vervolgens die marketing-uitvoering beter te maken. Als moderne sportorganisatie ga je (zowel CRM- als webtracking-) data nodig hebben om naar grote sponsoren te kunnen aantonen dat je nog steeds het juiste platform bent om hun marketingbudgetten te besteden. Want digitalisering i.c.m. de coronacrisis betekent ook dat de geslonken marketingbudgetten effectiever besteed moeten worden. Grote bedrijven merken al een tijd dat andere communcatiemogelijkheden zoals programmatic advertising duidelijkere en meer meetbare ROI-inzichten opleveren terwijl sportsponsoring dat nog maar beperkt aanbiedt. Dat legt veel druk op sportsponsoring. Ik weet dat enkele clubs al bezig zijn met het experimenten om sponsoren steeds meer inzichten te bieden in hun sponsor-ROI, maar de beste voorbeelden zijn vooralsnog in de UK te vinden. Daar zijn een aantal bedrijven hier ver gespecialiseerd in. Wanneer voetbalclubs (of breder: sportorganisaties) echter zowel analisten als marketeers in hun team hebben (wellicht zelfs 'unicorns' aan hun teams toevoegen, de werknemer welke beide domeinen begrijpt) kunnen de sportorganisaties zowel data-vraag- als data-aanbod- gestuurd sportmarketing bedrijven. Vaak zit er namelijk informatie in databases welke de die-hard analisten niet altijd herkennen als zijnde commercieel waardevolle informatie, en weten marketeers nog niet altijd welke vragen ze aan de data kunnen stellen. Daarom wordt data zo belangrijk: betere (commercieel relevante) vragen stellen. Helaas zitten deze eerder genoemde unicorns vaak al bij bedrijven als KLM, KPN of andere grote data-gestuurde industrieen. 

Kortom: 'unicorns' zijn volgens mij de oplossing. Maar tegelijkertijd ook het probleem, want ze zijn lastig te vinden. En als ze gevonden zijn, dan zitten ze vaak al vastgetimmerd met lucratieve arbeidscontracten bij de grote bedrijven. Want deze combinatie aan skills is vooralsnog zeer moeilijk te verkrijgen, zeker in een sportmarketingwereld welke bekend staat om tegen de laagste arbeidsvoorwaarden de grootste inspanningen te verwachten. Pas als het sportmarketingdomein deze mensen weet te interesseren en te behouden zal deze werkwijze echt toegepast worden. 

Jan de Leeuw
21-08-2020

Beste Bas. 
Dank voor je uitgebreide reactie. Datamarketing zal steeds meer mainstream worden in de sportmarketing. Jij laat dat op een heldere manier zien.  Vr. groet, Jan

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst