Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Er is niet één manier van besturen" 7 september 2021

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Jos van Schijndel, , bestuurslid Vughtse Sportclub Prins Hendrik.


1. Kan je jezelf kort introduceren? 
"Ik ben 30 jaar. Na het afronden van mijn bachelor Commerciële Economie (SPECO) heb ik in Utrecht Sportbeleid & Sportmanagement gestudeerd. Tijdens deze master liep ik stage bij de NTFU (Nederlandse Tour Fiets Unie, red.) en daar werk ik nog altijd. Allereerst dus als stagiaire waarbij ik een zeer divers takenpakket had, vervolgens als beleidsmedewerker en inmiddels ben ik een jaar werkzaam als coördinator van de afdeling verenigingsondersteuning. De afgelopen jaren heb ik ook een aantal keer andere sportbonden geholpen met verschillende projecten."
 
"Ik ben altijd al gek geweest van sport. Ik probeer alles te volgen, zoals in deze zomer de Olympische Spelen, Tour de France, het EK-voetbal, die waren dan ook weer fantastisch. De meeste affiniteit heb ik met atletiek. Vanaf mijn zevende ben ik in mijn vrije tijd vooral op de atletiekbaan te vinden. Tot 2018 ben ik erg actief geweest als atleet en inmiddels zet ik mij onder meer als trainer en bestuurslid in voor ‘mijn’ club Prins Hendrik."

"Het is vooral heel leerzaam en leuk om bij andere bonden/sporten mee te kijken"

2. Het bijzondere is dus dat je van vele markten thuis bent: je werkt voor de toerfietsunie, hebt ook gewerkt voor de dam- en badmintonbond en bent atletiekbestuurder en -trainer. Zou je - diep in je hart - eigenlijk het liefst voor de atletiekunie werken?
"Ik heb inderdaad zeer brede interesse voor sport en de organisatie van sport. De werkzaamheden die ik voor de andere bonden heb gedaan waren altijd projectmatig maar wel projecten waar ik affiniteit mee had. Dan maakt het mij niet direct uit over welke sport het gaat. Het is vooral heel leerzaam en leuk om bij andere bonden/sporten mee te kijken. Ondanks mijn sterke verbondenheid met de atletieksport zie ik de Atletiekunie niet als ‘de’ plek om te werken, maar uiteindelijk werkzaam zijn binnen de atletiek sluit ik niet uit."

XL30JongeSportbestuurderJvS-13. In het bestuur van Vughtse Sportclub Prins Hendrik ben je vertegenwoordiger van de atletiek- en loopsport. Hoeveel leden van de club doen aan atletiek/lopen? Hoe heeft de atletiektak binnen de Vughtse Sportclub Prins Hendrik zich ontwikkeld de laatste vijf jaar? Wat verwacht je ervan in de toekomst?
"Het aantal leden schommelt de laatste jaren tussen 1200 en 1300 leden. De verdeling loopsport en Atletiek is nagenoeg gelijk waarbij aan de atletiek-kant het merendeel jeugd betreft. Daarnaast hebben we ook een groeiende special sports-afdeling waardoor mensen met een beperking ook binnen onze verenigingen kunnen genieten van de atletieksport." 

"Ik zie de toekomst voor de vereniging met vertrouwen tegemoet. Er wordt binnen de vereniging veel aandacht besteed aan het opleiden en bijscholen van trainers en vrijwilligers. Met die basis kan je uiteindelijk verder bouwen. Daarnaast zien we dat we de groep jongeren die niet voor wedstrijdatletiek kiezen maar gewoon lekker willen trainen steeds beter weten te behouden voor de vereniging." 

"We zijn deze lastige periode toch redelijk goed doorgekomen. Dat is mijn ogen het grootste succes dat we als vereniging gerealiseerd hebben"

4. Waaruit bestaat jouw taak binnen het bestuur? Waar ben je verantwoordelijk voor en welke successen heb je tot nu geboekt?
"Prins Hendrik is een omni-sportvereniging, naast atletiek en loopsport hebben we ook een gymnastiek-afdeling. Organisatorisch is het zo ingericht dat we afdelingsbesturen (Atletiek & Loopsport en Gymnastiek) hebben en een algemeen bestuur. Het bestuur van de afdeling Atletiek & Loopsport zorgt ervoor dat de trainingsgroepen goed kunnen functioneren, wedstrijden en evenementen voorspoedig verlopen, enzovoorts. Het algemeen bestuur richt zich meer op het langetermijnbeleid voor de vereniging als geheel. Ik heb vooral een bindende rol tussen het algemeen bestuur en het Atletiek & Loopsportbestuur." 

XL30JongeSportbestuurderJvS-2"Ik vervul deze rol nog niet zo lang en corona had uiteraard ook grote gevolgen voor onze vereniging. We hadden gehoopt al veel van onze doelstellingen te realiseren en/of initiatieven te ontplooien maar zoals in de gehele maatschappij lag alles lange tijd stil. We zijn deze lastige periode toch redelijk goed doorgekomen. Dat is mijn ogen het grootste succes dat we als vereniging gerealiseerd hebben."

5. 'Corona had uiteraard ook grote gevolgen voor onze vereniging', zei je. Scheelt dat nog per tak van sport?
"Zeker voor de gymnastiek, waar de sportzalen lang dicht bleven en trainingen moesten worden gestaakt, was de invloed van de pandemie groot. Binnen de atletiek en loopsport kon er met een aantal aanpassingen al snel weer getraind worden. Maar helaas ook niet in alle gevallen. Het was veel wikken en wegen het afgelopen jaar waarbij je het als bestuur helaas niet goed kan doen voor iedereen. Dat heeft voor een aantal conflicten gezorgd binnen de vereniging die langzaam hersteld worden. Het laat aan de andere kant ook goed zien wat je primaire taak is als vereniging, namelijk het faciliteren van sport. Als je daar (gedwongen) te veel van afwijkt kom je in de problemen."

"We hopen op termijn het NK Atletiek in Vught te organiseren"

6. Heeft je werk voor de NTFU - op de een of andere manier - een goede invloed op je bestuurswerk bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik? En andersom?
"Zeker, niet eens zozeer mijn bestuurswerk maar vooral het al heel lang lid zijn van een vereniging en actief zijn als vrijwilliger helpt mij enorm in mijn werk. Je kan jezelf namelijk goed verplaatsen in wat iets voor vrijwilligers betekent. Het verenigingsleven en de daarbij horende cultuur goed kennen is in mijn ogen veel belangrijker dan helemaal thuis zijn in een bepaalde sport. Al is enige affiniteit met de sport natuurlijk wel belangrijk. Dat zit hem ook vaak in terminologie. Binnen de damwereld moet je het bijvoorbeeld niet over stenen hebben maar over schijven. Die fout heb ik maar één keer gemaakt."

XL30JongeSportbestuurderJvS-3"Andersom helpt het mij ook zeker. Je weet toch wat beter wat er ‘te koop’ is. We denken als vereniging toch snel dat we het wiel opnieuw uit moeten vinden maar voor veel problemen waar verenigingen tegenaanlopen is vaak al een oplossing bedacht of denkt iemand van de betreffende bond of van een andere vereniging graag mee over een oplossing."

7. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je (daarnaast) vooral in dit jaar?
"Naast het herstellen van bepaalde situaties die zijn ontstaan tijden de coronacrisis zijn we bezig met het versterken van de organisatiestructuur van de vereniging. Daarnaast hopen we op termijn het NK Atletiek in Vught te organiseren. Dat wordt een grote maar leuke uitdaging voor de komende jaren."

8. Waar liggen je ambities professioneel gezien? Welke functie of baan zou je (uiteindelijk) willen hebben?
"Ik ben niet zo van het ver vooruit kijken. Ik werk nog met veel plezier bij de NTFU waarbij ik volop kansen krijg om mezelf te ontwikkelen. Echt een droomfunctie of baan heb ik dan ook niet. Wel heb ik veel ambitie op het gebied van training geven, daar stop ik met veel plezier veel vrije tijd in." 

"Er hangt een nog wat stoffig imago omtrent besturen omheen"

9. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden? Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Absoluut, je doet er in een voor jouw vertrouwde omgeving belangrijke ervaringen op. Je moet het wel echt doen omdat je het leuk vindt om je vereniging verder te helpen."

"Een bestuursfunctie mag soms wel wat minder lading krijgen wat mij betreft. Er hangt een nog wat stoffig imago omtrent besturen omheen terwijl je er ook gewoon je eigen draai aan moet geven. Er is namelijk niet één manier van besturen. Dat wanneer je met iemand over een bestuursfunctie begint het eerste antwoord vaak 'geen tijd voor' is, zegt natuurlijk ook wel iets. Door de jaren heen is er een beeld ontstaan dat besturen vooral lang en veel vergaderen is. Dat beeld zullen we met elkaar moeten veranderen."

XL30JongeSportbestuurderJvS-4

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst