Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Sponsoren zijn enorm belangrijke steunpilaren voor onze club" 25 mei 2021

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Rob den Boon, bestuurslid commerciële zaken CVV De Jodan Boys.


1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Zeker! Mijn naam is Rob den Boon, 27 lentes jong, geboren en getogen in Gouda, maar tegenwoordig woonachtig in Den Haag samen met mijn vriendin. Al vanaf de basisschool had ik veel affiniteit met cijfers en rekenen en dat vertaalde zich uiteindelijk door in een Economie en Maatschappij-pakket op de HAVO en een Bacheloropleiding Bedrijfseconomie bij de Hogeschool van Rotterdam. Tijdens mijn afstuderen schreef ik mijn scriptie bij De Goudse Verzekeringen, waar ik nog steeds werkzaam ben. Hier werk ik nu zo’n drie jaar. Eerst als trainee bij de Productmanagement & Marketing-afdeling en vervolgens bij de afdeling Strategie & Innovatie, waar ik sinds januari werk als Digitale Innovatie Lead. Dit houdt kortgezegd in dat ik mij vooral bezig houd met de verkenning van digitale technieken en trends die we kunnen adopteren om bijvoorbeeld processen te verbeteren en klantwaarde te realiseren."

JongeSportbestuurderRDB-2"Ik heb veel passie voor sport en met name voetbal, maar ook andere competitieve sporten en het liefst in teamverband. Zo heb ik met hardlopen bijvoorbeeld wat meer moeite... Al vanaf mijn vijfde jaar voetbal ik met heel veel plezier bij Jodan Boys en zou mezelf omschrijven als een hardwerkende middenvelder met af en toe een goede steekpass. Vanaf het huidige seizoen ben ik naar een vriendenelftal gegaan, helaas heb ik daar nog niet veel van kunnen genieten vanwege corona, maar het gaat nu weer de goede kant op!"

2. Hoe ben jij in het bestuur van CVV De Jodan Boys terechtgekomen? Hoe oud was je toen precies en wat waren je beweegredenen om tot het bestuur toe te treden? 
"In het seizoen 2019/2020 ben ik toegetreden tot de sponsorcommissie en het bestuur als bestuurslid Commerciële Zaken. Enerzijds vond ik het mooi om mijn vrijwilligersbijdrage een boost te geven en zo de club te ondersteunen, want een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Anderzijds werkte ik destijds bij De Goudse in een wat meer commerciële rol en vond ik dat de functie bestuurslid Commerciële Zaken daar een verrijking toe was. Inmiddels ben ik bij De Goudse een wat andere weg ingeslagen, maar kan ik nog steeds heel veel leren en adopteren. Zaken zoals hoe organiseer en leid je nou een goede vergadering, hoe vertaal je een missie en een visie naar een beleidsplan, financiële constructies in verenigingen en waar rekening mee te houden, hoe onderhoud je de relatie met externe partners, etc. Veel elementen die ik ook kan adopteren in mijn professionele carrière."

"We doen het als sponsorcommissie vooral met elkaar en dat maakt het juist zo gaaf!"

3. Kreeg je meteen de portefeuille commerciële zaken of gebeurde dat pas later? Wat houdt deze portefeuille in? Waar ben je verantwoordelijk voor en welke successen heb je tot nu geboekt? En word je eigenlijk afgerekend (of zachter gezegd, beoordeeld) op je prestaties?
"Uiteraard groei je daar naartoe en wat ik ook als fijn heb ervaren is dat onze huidige vicevoorzitter Rob de Jong ook actief is in de sponsorcommissie, zodat je ook zaken kan verdelen. Vanaf volgend seizoen is dit niet meer het geval, dus zal ook de verantwoordelijkheid toenemen. Sponsoren zijn enorm belangrijke steunpilaren voor onze club en zorgen er mede voor dat het voetbal wordt gefaciliteerd door de aanschaf van materialen en het complex onderhouden kan worden. De portefeuille spitst zich voornamelijk toe op het onderhouden van de relatie met huidige sponsoren en het werven van nieuwe sponsoren." 

JongeSportbestuurderRDB-2"Helaas door toedoen van corona hebben we als sponsorcommissie de afgelopen periode weinig kunnen organiseren voor onze sponsoren en was het lastig om ook nieuwe sponsoren aan te trekken. Gelukkig heeft het grootste deel van onze sponsoren zich ondanks corona wederom gecommitteerd aan onze vereniging, waar we enorm dankbaar voor zijn. Daarnaast houd ik mij ook bezig met de (sponsor)kleding en de voetbalmaterialen voor onze leden. Dit kost de nodige tijd, maar haal ik vaak energie uit doordat trainers en spelers er altijd blij mee zijn. Tot slot ervaar ik niet dat ik ‘afgerekend’ wordt op mijn prestaties, maar uiteraard zijn er wel gezonde verwachtingen. We doen het als sponsorcommissie vooral met elkaar en dat maakt het juist zo gaaf!"

4. Je bent als 27-jarige vrij jong voor een sportbestuurder. Merk je wel eens dat dit een issue is tijdens de uitoefening van je functie? Hoe? Ondervind je zowel voor- als nadelen als 'jonkie' die verantwoordelijk is voor commerciële zaken?
"Ik vind dat je vooral moet observeren en leren van anderen die al veel langere tijd binnen het bestuur actief zijn. Zij kennen de club als geen ander en daar moet je juist veel van leren. Uiteraard is er een verschil in ervaring, maar zie dat als een positief nadeel die in je eigen voordeel kan uitwerken. Het grote voordeel van een jonge bestuurder zijn is dat je weer nieuwe ideeën en wellicht een ander soort energie in kan brengen in het bestuur. Wij kijken als jonge generatie toch anders tegen sommige zaken aan."

"Binnen de regio van Gouda is Jodan Boys de grootste vereniging en speelt het daarnaast van de Goudse clubs op het hoogste niveau"

JongeSportbestuurderRDB-35. Welke positie neemt CVV De Jodan Boys in het sportlandschap van Nederlandse amateurvoetbalverenigingen en dat van Goudse sportverenigingen in?
"In het sportlandschap van de Nederlandse amateurvoetbalverenigingen nemen wij wel een toonaangevende positie in en in de regio al helemaal. Binnen de regio van Gouda is Jodan Boys de grootste vereniging en speelt het daarnaast van de Goudse clubs op het hoogste niveau. Momenteel speelt ons eerste mannenelftal op hoofdklasseniveau en timmert ook ons eerste vrouwenelftal hard aan de weg!"

6. Bijna iedere sportvereniging en -organisatie wordt hard geraakt door de coronacrisis. In welke mate geldt dat voor de CVV De Jodan Boys? Hoe gaat het bestuur de crisis te lijf? Vergt dat van jou als bestuurslid commerciële zaken extra inspanningen? Welke?
"Ook Jodan Boys is en wordt hard geraakt door de coronacrisis. Dit merken we vooral in de baromzet, omdat bijna het gehele voetbalseizoen de bar niet open mocht. Voor verenigingen is dit nou eenmaal een hele belangrijke inkomstenbron, dus daar viel een groot gat. Door kostenbesparingen en subsidies hebben we dit gat geprobeerd te dichten. Wel zijn we heel blij dat veel van onze leden en sponsoren gebleven zijn." 

"In de maanden dat het seizoen nog rest zal er nog de nodige inspanning geleverd moeten worden"

"Contributies en sponsorgelden zijn naast de barinkomsten nou ook één van de grootste inkomsten voor onze verenigingen. Gelukkig konden we grotendeels voor de jeugd het voetbal blijven faciliteren en zijn er ook de nodige onderlinge wedstrijden gespeeld in de periodes dat de maatregelen het toelieten. Dit heeft van het bestuur afgelopen jaar ook veel inspanning vereist, omdat daarvoor onder andere veel handhaving en registratie nodig was. Vanuit de sponsorcommissie hebben we veel inspanning moeten leveren om de huidige sponsoren aan de club verbonden te houden en dit met succes."

7. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je (daarnaast) vooral in dit jaar?
"In de maanden dat het seizoen nog rest zal er nog de nodige inspanning geleverd moeten worden. Zo zijn we alweer in de voorbereiding naar het volgende seizoen en dient ieder team weer voorzien te worden van ballen, bidons en hesjes. Ook de teams die een sponsor hebben voor de kleding dienen weer goed voorzien te zijn voor komend seizoen. Daarnaast verwachten we snel weer open te kunnen en ook weer baromzet te kunnen draaien. We zijn in de voorbereiding van een aantal zomerse activiteiten, zodat we het seizoen mooi af kunnen sluiten." 

JongeSportbestuurderRDB-48. Waar liggen je ambities professioneel gezien? Welke functie of baan zou je (uiteindelijk) willen hebben?
"Vanaf januari ben ik begonnen met de functie Digitale Innovatie Lead en daar wil ik de komende jaren in gaan groeien. Nu ben ik vooral bezig om mijn ‘zakmes’ te vullen door veel projecten te draaien en organiseren, lastige discussie te voeren, relevante cursussen te volgen en ben ik aan het oriënteren naar opleidingen. Ik vind het lastig om nu al te zeggen; daar wil ik over tien jaar staan. Dat ga ik de komende jaren ervaren en ontwikkelgesprekken met een coach en manager helpen daar enorm bij."

"Persoonlijk denk ik dat een goede mix tussen jong en oud belangrijk is binnen een bestuursvereniging"

9. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden? Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Ik beveel het andere jongeren van harte aan om ook bestuurder te worden. Wel moet je goed bepalen met wat voor doel je het gaat doen en hoeveel energie je er in gaat en wilt steken. Als het ook in je professionele carrière waarde toevoegt is dat alleen maar mooi. Het kost namelijk wel de nodige tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug! Persoonlijk denk ik dat een goede mix tussen jong en oud belangrijk is binnen een bestuursvereniging. Wanneer er ook jonge mensen in het bestuur zitten, zal de drempel voor andere jongeren ook minder hoog zijn. Uiteraard moet er ook altijd de ruimte zijn om gewoon een aantal maanden mee te draaien om te ervaren hoe het nou is om een bestuursfunctie te doen." 

10. Wat hebben we je niet gevraagd maar wil je wel graag vertellen? 
"Jodan Boys is een prachtige vereniging en dit wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoren, onze leden en de vele vrijwilligers die helpen de club draaiende te houden. Hier zijn we ze allemaal dankbaar!"

JongeSportbestuurderRDB-5

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst