Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Vrijwilligerswerk binnen een sportclub is zeker niet saai" 2 juni 2020

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Etienne Koekkoek, wedstrijdsecretaris, referee coördinator en scheidsrechter bij de Bredase Rugby Club.


1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Ik ben Etienne Koekkoek, 25 jaar en woon samen met mijn vriendin Sandra in Breda. In het dagelijks ben ik werkzaam als projectleider bij BEECKK Ruimtemakers. Hier begeleid ik zowel publieke- als private initiatiefnemers van ruimtelijke processen en projecten. Vanuit een meer bestuurskundige achtergrond ben ik in het ruimtelijk domein terecht gekomen. Het mooie van dit werkveld is, is dat het enorm divers is. Van openbaar vervoer tot gebiedsontwikkeling en van duurzaamheid tot erfgoed, alles komt voorbij." 

DeJongeSportbestuurder-EK-1"Op mijn 12e ben ik begonnen met rugbyen bij de Bredase Rugby Club (BRC). Dertien jaar later sta ik nog steeds met veel plezier elke zondag op het veld. Vanaf de U14 heb ik alle jeugdcategorieën doorlopen en met de U18 hebben we ooit nog eens het NK Beachrugby gewonnen. Afgelopen jaren speel ik in het zelfbenoemde Vlaggenschip van de Bredase Rugby Club, het 3e herenteam. Hiermee spelen we in de kelderklasse van het Nederlandse rugby. Voor de corona-uitbraak lagen we ook op schema voor een titel in deze klasse, dat ging helaas niet door." 

"Met alle plezier sta ik ook als referee op het veld om de club daarmee te helpen"

"In 2012 heb ik naast het spelen ook het fluiten opgepakt, zo kon ik met een langdurige schouderblessure toch op het veld staan. Het spelen is in de afgelopen jaren altijd mijn prioriteit geweest, maar met alle plezier sta ik ook als referee op het veld om de club daarmee te helpen. In de jaren die volgden heb ik steeds meer taken binnen de rugbyclub opgepakt en ben ik ook met enige regelmaat regionaal ingedeeld als bondsref." 

DeJongeSportbestuurder-EK-22. Welke taken heb je binnen het bestuur van de Bredase Rugby Club? 
"Binnen het bestuur van de Bredase Rugby Club ben ik verantwoordelijk voor de scheidsrechterszaken. Zoals bij zoveel sportclubs is het organiseren en opleiden van genoeg scheidsrechters een punt van aandacht. Als rugbyscheidsrechter is de taak wellicht iets minder ondankbaar dan in andere sporten, maar anderen hiervoor enthousiasmeren blijft een flink karwei. De aanwas van scheidsrechters bestaat vooral uit ervaren leden die naast het spelen wel willen fluiten of door blessures niet meer kunnen rugbyen. Jeugdspelers die uit zichzelf scheidsrechterscursussen gaan of willen doen zijn helaas schaars. Verder ben ik ook de wedstrijdsecretaris voor de jeugdteams. In die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor het wedstrijdschema, het contact onderhouden met andere rugbyclubs en het indelen van scheidsrechters. In beide rollen onderhoud ik veel contact met Rugby Nederland, de rugbybond."

"Het lijkt mij interessant om nog eens een switch te maken en wellicht wel de stap naar voorzitter te maken"

3. Hoe ziet de rest van het bestuur er uit?
"Het voltallige bestuur bestaat uit een tiental mensen. In de huidige samenstelling ben ik de enige persoon onder de dertig, de rest van de bestuursleden zijn ouder. Ruim de helft van de functionarissen zijn ook nog actief als speler op zondag en de meesten hebben een dubbelrol, dat wil zeggen dat ze naast bestuurder ook nog trainer, coach of scheidsrechter zijn. Het voltallige bestuur komt ongeveer maandelijks bij elkaar. In de coronatijd doen wij dat, net zoals elk ander team, digitaal via Teams. Veel lopende zaken en acties worden buiten de vergaderingen om geregeld." 

DeJongeSportbestuurder-EK-34. Hoe lang ben je bestuurslid? En hoe lang denk je het nog te blijven?
"Ik ben in 2015 begonnen als wedstrijdsecretaris van de jeugd, een jaar later heb ik als referee coördinator plaatsgenomen in het bestuur. De afgelopen vier jaar zijn mij als bestuurslid goed bevallen en ik ben voorlopig niet van plan te stoppen. Ik ben met veel plezier onderdeel van de Bredase Rugby Club en ik blijf denk ik zolang als ik rugby daar vrijwilligerstaken naast doen. Qua functie-inhoud lijkt het mij interessant om nog eens een switch te maken en wellicht wel de stap naar voorzitter te maken."

5. Wat was voor jou de reden om tot het bestuur toe te treden? En waarom in het bijzonder in de functie van referee coördinator?
"Hans Jongejan, de voorzitter, kwam op een avond (aan de bar) met de vraag of ik mij niet wilde gaan bemoeien met de refereezaken binnen BRC. Ik vond het een goede kans op mijzelf te ontwikkelen én iets terug te doen voor de club. In 2016 was ik mijn bachelor Politicologie aan het afronden en mij aan het oriënteren op mijn verdere carrière, hierbij was wat bestuurlijke ervaring natuurlijk geen slechte aanvulling." 

6. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta jij/staat jullie bestuur vooral in dit jaar? Op welke manier wordt die uitdaging beïnvloed door de coronacrisis?
"Bestuurlijk staat de club er goed voor. Afgelopen jaren is er hard gewerkt om een extra rugbyveld te verkrijgen bij de gemeente Breda. Sinds dit seizoen beschikken wij over twee volwaardige rugbyvelden, iets wat geen overbodige luxe is met 400+ leden en vijf seniorenteams. Het nieuwste rugbyveld is begin dit jaar ook van LED-verlichting voorzien, deze verlichting is deels door de leden gefinancierd en deels met subsidies. Deze processen zijn gelukkig al afgerond voor de coronacrisis." 

"Wij hebben een vernuftige technische commissie die allerlei trainingsvormen en -oefeningen heeft bedacht die binnen de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden"

"Verder is er de permanente uitdaging van het vinden en mobiliseren van genoeg vrijwilligers voor de bardiensten, het fluiten van wedstrijden en het geven van trainingen. Deze uitdaging moet elke sportbestuurder bekend voorkomen, helaas is de rugbywereld daar geen uitzondering in. In deze tijd is het lastig om hier mensen voor te benaderen, want dit gaat het makkelijkste langs de lijn of in het clubhuis. Ook het organiseren van scheidsrechterscursussen is in deze tijd onmogelijk, terwijl het eind van het seizoen hier normaliter juist een perfect moment voor is."

7. Rugby op anderhalve meter is onmogelijk, toch? Is de Bredase Rugby Club niettemin bezig met aanpassingen bedenken om onder bepaalde voorwaarden bepaalde facetten van het rugby te kunnen trainen?
"Woensdag 6 mei zijn wij met de jeugd weer begonnen met trainen! Rugby op anderhalve meter is natuurlijk inderdaad onmogelijk, maar gelukkig mogen de drie jongste categorieën zonder restricties trainen. De oudere jeugd, tot 18 jaar, moet zich conform de RIVM-richtlijnen aan de anderhalve meter afstand houden. Gelukkig voor ons hebben wij een vernuftige technische commissie die allerlei trainingsvormen en -oefeningen heeft bedacht die binnen de richtlijnen uitgevoerd kunnen worden."

BlikBuitenstaandersJanRijpstra-4"Een week later, woensdag 13 mei, zijn we zelfs met de seniorenteams weer begonnen met trainen. Ondanks dat het raar is om anderhalve meter afstand te houden met rugby, is het wel heel prettig weer op het veld te staan met je teamgenoten. Dan maar wat meer conditietraining en een balletje gooien, het tackelen komt in september wel weer. Om deze trainingen mogelijk te maken is er door de bestuursleden veel werk verzet. De voorzitter heeft een uitgebreid protocol opgesteld, zelf heb ik het sportpark ‘coronaproof’ gemaakt en is er elke trainingsavond een ‘corona-coördinator’ aanwezig vanuit het bestuur. Elke dinsdag avond per neem ik deze rol op me."

"Vanuit de rugbybond is er een pathway opgesteld richting het opstarten van het komende rugbyseizoen. Als alles goed blijft gaan is het vanaf 1 september weer mogelijk contactsporten te beoefenen, wij mogen vanaf dan dus weer volledig rugbyen. Omdat de sport best een impact heeft op je lichaam en vanaf maart er al niet meer getackeld of gehit is, stelt Rugby Nederland nog een gewennings-/trainingsperiode in van vier weken. Hopelijk sta ik dus op 3 oktober weer met BRC 3 op het veld." 

"We zijn als club financieel gezond genoeg om deze periode door te komen"

8. Is de Bredase Rugby Club in de (financiële) problemen gekomen door de coronacrisis?
"Tot nu toe komen we er als club goed vanaf en hebben we weinig (financiële) problemen door de coronacrisis. Er zijn financieel gezien wel wat tegenvallers, zo hebben sinds maart geen barinkomsten en gaan een tweetal geplande kampioensfeesten niet door. De barinkomsten vormen een groot deel van onze begroting en rugbyers kunnen goed drinken, dus dat helpt! We zijn als club echter financieel gezond genoeg om deze periode door te komen. Het clubhuis moet, zoals het er nu uitziet, tot minstens 1 september dicht blijven en we mogen ook geen terras wegzetten. Het zou voor ons zowel financieel als sociaal erg fijn zijn als dit laatste wel mogelijk wordt."

9. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden?
"Ja! Vrijwilligerswerk heeft voor veel jongeren een ietwat saai imago, maar bestuurswerk binnen een sportclub is dat zeker niet. De ervaring die je opdoet, het draaiend houden van een van de grotere rugbyclubs van Nederland in mijn geval, is het zeker waard. Ik doe met plezier wat terug voor mijn club, maar ondertussen heeft het ook geholpen in de zoektocht naar een baan en je doet een goed netwerk op. Ik ken ondertussen in rugbyend Nederland heel veel mensen en je weet nooit waar die contacten goed voor zijn." 

DeJongeSportbestuurder-EK-510. Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Persoonlijk waren er voor mij twee prikkels: uit betrokkenheid voor de club en als kans om mijzelf te ontwikkelen. Om jongeren meer betrokken te krijgen moet dit laatste denk ik extra onder de aandacht worden gebracht. Ook is het vroeg beginnen belangrijk. Ik was 17 jaar toen ik een scheidsrechterscursus deed en vanuit die ervaring rolde ik vanzelf in steeds meer vrijwilligerstaken. Als je als vroeg gewend bent wat te doen voor je club, maak je ook sneller de stap richting het bestuur." 

11. Wat hebben we je niet gevraagd maar wil je wel graag vertellen? 
"Waarom is er zo weinig aandacht voor rugby? Deze vraag stel ik wel eens aan mezelf. Als sport is rugby groeiende, de nationale selecties worden steeds beter en ook het niveau in de Nederlandse Ereklasse wordt steeds hoger. De kernwaarden van de sport, en van Rugby Nederland, zijn respect, discipline en kameraadschap. In de maatschappij ontbreekt het steeds vaker hieraan, terwijl men op een rugbyveld nog wel respect heeft voor zijn tegenstanders en de scheidsrechter."

"Al deze factoren bij elkaar opgeteld leveren een sport op die meer aandacht verdient dan die het nu krijgt. Zowel bij Studio Sport als in het bedrijfsleven! Een bedrijf wat zich herkent in respect, discipline en kameraadschap zou zich wat mij betreft meteen moeten verbinden aan een rugbyclub, rugbyers zijn een heel goed uithangbord voor je bedrijf. Hetzelfde geldt voor Defensie, daar sluiten de kernwaarden van het rugby ook heel goed op aan. De Koninklijke Militaire Academie in Breda zou een schitterende sponsor of partner voor ons zijn!" 

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst