Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Als bestuur is het vooral de uitdaging om een balans te vinden tussen aansturen en uitvoeren" 3 september 2019

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Elianne Mastwijk , voorzitter van RSV Sperwers in Rotterdam.


1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Ik ben Elianne Mastwijk, 27 jaar en voorzitter van RSV Sperwers, een sportvereniging in de Rotterdamse wijk Charlois. Op ons complex spelen we vooral korfbal, maar we hebben ook tennis- en jeu-de-boulesleden. Ik woon samen met mijn vriend en kat in Rotterdam. Naast mijn bestuurstaak werk ik als woordvoerder bij de politie. Je kan mij dus wel eens voorbij zien komen op tv, maar dan niet in een sportoutfit." 

2. Welke taken heb je binnen het bestuur van je vereniging? 
"Ik ben voorzitter van RSV Sperwers. Uiteraard ben ik het aanspreekpunt voor iedereen die iets kwijt wil of een goed idee heeft. Om het overzichtelijk te houden hebben wij als bestuursleden wel allemaal een aantal commissies die aan ons gekoppeld zijn. Zo houd ik mij bezig met Sport+, de onderhoudscommissie en valt de vertrouwenspersoon onder mij. Daarnaast heb ik ook nog regelmatig contact met externe contactpersonen zoals de gemeente en Rotterdam Sportsupport."

"Het is vooral van belang dat je een taak blijft doen zolang je het goed doet en de doelen die je stelt bereikt worden"

3. Hoe ziet de rest van jouw bestuur er uit?
"Wij vormen een vijfkoppig bestuur, het dagelijks bestuur - dus de voorzitter, de penningmeester en de secretaris - wordt versterkt door de verenigingscoördinator en we hebben iemand die verantwoordelijk is voor technische zaken." 

4. Hoe lang ben je bestuurslid? En hoe lang denk je het nog te blijven?
Bijna een jaar, nog maar. Ik heb het goed naar mijn zin en wil en kan denk ik samen met mijn medebestuurders nog genoeg doen voor de vereniging. Als het aan mij ligt gaan we daar ook voor. Het is altijd lastig aan te geven hoe lang je nog denkt dat je iets blijft doen. Volgens mij is het vooral van belang dat je een taak blijft doen zolang je het goed doet en de doelen die je stelt bereikt worden. 

XL29DeJongeSportbestuurderElianne-15. Wat was voor jou de reden om tot het bestuur toe te treden?
"Zoals die zaken vaak gaan, je hebt het er eens over in een wilde brainstorm en van daaruit ontstaat uiteindelijk een concreet idee. Ik heb toen gezegd dat ik het wil doen, maar wel onder de voorwaarde dat een aantal mensen die toen genoemd werden ook mee zouden gaan doen. Uiteindelijk ben je natuurlijk afhankelijk van je leden en of zij er ook achter staan. Gelukkig was dat het geval, ondanks dat ik op dé ALV waar we als bestuur werden gekozen niet eens aanwezig was! "

6. Welke verdere plus- en eventuele minpunten ervaar je als verenigingsbestuurder? 
"We zijn een kleine vereniging en naast dat ik bestuurder ben, speel ik ook nog in het eerste team. Soms moet je als bestuur keuzes maken die ook consequenties hebben voor jezelf, omdat je in dat team zit of omdat je een team traint. En dat is soms wel lastig, wat je voor jezelf als sporter wenst is niet altijd wat in het belang van de vereniging is."

"Je leert als bestuurder van een vereniging bepaalde (levens)vaardigheden die je niet op een cursus of school opdoet"

7. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je vooral in dit jaar?
"We zijn een kleine vereniging, onze uitdaging is om te groeien en daarvoor zijn acties nodig. Denk aan ledenwerving, vergroten van je zichtbaarheid is een van de belangrijke dingen. Dat moeten we met z’n allen doen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als bestuur is het voor ons vooral de uitdaging om daarin een balans te vinden tussen aansturen en uitvoeren. Zeker wanneer je je erg betrokken voelt en het bestaan van de club je aan het hart gaat kan dat wel eens een uitdaging zijn."

8. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden?
"Zeker. Ik ben ook altijd voorstander geweest van een bestuursfunctie aangaan binnen een studentenvereniging. Ik heb dat zelf nooit gedaan maar mensen in mijn omgeving wel. Je leert als bestuurder van een vereniging bepaalde (levens)vaardigheden die je niet op een cursus of school opdoet."

XL29DeJongeSportbestuurderElianne-29. Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Je moet het zelf willen, elke vereniging en elk bestuur is anders en je kan niet een ideale omstandigheid creëren waarin jongeren vaker in een bestuur zitting nemen. Wat wellicht zou helpen is jongeren goed duidelijk maken wat ze kunnen leren maar ook dat verschilt per persoon. In een bestuur gaan is niet de gouden weg naar het verbeteren van bijvoorbeeld je daadkrachtigheid of je sociale vaardigheden. Als dat wel gebeurt is het natuurlijk winst maar het is niet het wondermiddel."

10. Wat hebben we je niet gevraagd maar wil je wel graag vertellen? 
"Blijf bovenal plezier maken. Tenslotte ben je daarom uiteindelijk bij een vereniging gekomen en blijf je er daarom bij."

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst