Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Ik wil mezelf meer tijd geven om beter te worden als bestuurslid" 2 juli 2019

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiële) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Jens Boumans , secretaris van volleybalvereniging Kratos’08 uit Delft.


1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Ik heet Jens Boumans, ik ben 19 jaar en volleybal sinds 2013. Ik speel bij Kratos’08 in de tweede klasse als middenaanvaller."

2. Welke taken heb je binnen het bestuur van je vereniging?
"Ik ben secretaris. Mijn taken zijn het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergadering en de ALV. Verder beheer ik de ledenadministratie en houd ik het privacybeleid bij." 

"Na een seizoen bestuurslid, zit ik nog niet goed genoeg in mijn taak"

3. Hoe ziet de rest van jouw bestuur er uit?
"Behalve mij zit een vrouw in van rond de vijfentwintig jaar, een man die begin dertig is en een paar mannen die boven de vijftig jaar zijn. Ik ben dus echt de jongste van de groep."

XL22DeJongeSportbestuurderJensBoumans-14. Hoe lang ben je bestuurslid? En hoe lang denk je het nog te blijven?
"Ik ben tijdens de ALV van oktober 2018 gekozen en benoemd. Maar ik ben in de zomer daarvoor al begonnen met het overnemen van taken. Ik verwacht nog wel een tijdje secretaris te blijven. Na een seizoen bestuurslid, zit ik nog niet goed genoeg in mijn taak. Ik wil mezelf meer tijd geven om beter te worden als bestuurslid. Een belangrijke voorwaarde is wel dat  mijn studie het toe laat."

5. Wat was voor jou de reden om tot het bestuur toe te treden?
"Na een paar seizoenen in de jeugd te hebben gespeeld, ben ik naar de senioren gegaan. Ik heb dat seizoen gemerkt dat ik niet veel mensen binnen de vereniging ken en dat ik niet goed weet wat er in de vereniging speelt. Ik wilde ook graag iets doen voor de vereniging, los van het tellen bij wedstrijden. Alleen wist ik eigenlijk niet goed wát. Door bestuurslid te zijn kom je met veel mensen in contact en leer je de vereniging beter kennen." 

"Dit was voor mij een mooie kans om iets voor mijn vereniging te doen en de vereniging beter te leren kennen"

"Ik ben secretaris geworden omdat de vorige secretaris mij heeft benaderd bij een eindfeest, het slot van het zaalseizoen. Ik kende hem 'via via' en hij vroeg of het me leuk leek om dit te doen. Dit was voor mij een mooie kans om iets voor mijn vereniging te doen en de vereniging beter te leren kennen."

6. Welke verdere plus- en eventuele minpunten ervaar je als verenigingsbestuurder?
XL22DeJongeSportbestuurderJensBoumans-2"Een pluspunt is dat je zo anders naar de vereniging kan kijken. Kratos heeft het redelijk goed voor elkaar. Er zijn veel leden en er vinden leuke feesten plaats.  Een ander pluspunt is dat ik als secretaris veel handige ervaring op doe voor later. Voorbeelden zijn notuleren en vergaderingen voorbereiden en het vergaderen zelf."

"Een minpunt is dat het soms moeilijk is om dingen te plannen en uit te voeren. Iedereen is tegenwoordig druk met van alles. Daardoor gebeuren dingen weleens last minute of eigenlijk te laat. Een ander minpunt is dat je totaal afhankelijk bent van vrijwilligers. Dat is op zich niet erg, maar soms merk je bij moeilijke beslissingen dat je ontzettend voorzichtig moet zijn met wat je zegt over iets. Een ander minpunt is soms dat je bij een vergadering moet zitten waar je niks vanaf weet. Er speelt veel in een vereniging en als bestuurslid kan je niet alles weten. Ik vind het niet erg om een vergadering bij te wonen, maar als je de details niet kent is dat lastig als mensen iets van je verwachten."

7. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je vooral in dit jaar?
"De uitdaging is het uitzetten van een nieuw technisch beleid. We zijn er dit jaar mee begonnen, maar er moet nog een hoop gebeuren.  Verder is het wat lastiger geworden om elke keer genoeg vrijwilligers te krijgen voor het organiseren van activiteiten."

"Ik denk dat bestuurders meer jongeren moeten aanmoedigen zich in te zetten voor een vereniging. Niet per se in een bestuur, maar überhaupt"

8. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden?
"Zeker! Ik raad het iedereen aan. Je leert de vereniging beter kennen, meer mensen kennen jou, je doet ervaring op voor later in het werk en de inzet wordt gewaardeerd." 

XL22DeJongeSportbestuurderJensBoumans-39. Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen? 
"Ik denk dat bestuurders meer jongeren moeten aanmoedigen zich in te zetten voor een vereniging. Hiermee bedoel ik niet per se in een bestuur, maar überhaupt. Zodra de vereniging te veel en te lang op dezelfde vrijwilligers leunt, wordt de vereniging heel afhankelijk van hen. Misschien wel te veel. Als die vrijwilligers stoppen, doet niemand dat werk meer en houdt het op." 

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst