Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

“Het is voor veel jongeren niet helder wat een bestuur precies doet” 11 december 2018

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250

Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiele) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de vereniging én henzelf. Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Samantha Fijen, voorzitter van badmintonvereniging DVS Koto-Misi.


1. Kan je jezelf kort introduceren?
“Mijn naam is Samantha Fijen, ik ben 27 jaar en woonachtig in Utrecht. In het dagelijks leven werk ik als gezinsbegeleider. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van badmintonvereniging DVS Koto-Misi.”

“We dreigden een vereniging zonder voorzitter te worden”

2. Welke taken heb je binnen het bestuur van je vereniging? 
“Binnen het bestuur neem ik deel aan vergaderingen die worden georganiseerd vanuit Sport Utrecht, denk ik mee in problemen die zich voordoen binnen de vereniging en zit ik eens per jaar onze algemene ledenvergadering voor. Naast deze activiteiten zijn we binnen onze vereniging bezig om een beleidsplan op te stellen, zodat we een doel hebben om als vereniging naartoe te werken.”

3. Hoe ziet de rest van jouw bestuur er uit?
“Binnen onze vereniging hebben we een vijfkoppig bestuur. Naast mij zijn er nog een penningmeester, een secretaris en twee algemene bestuursleden. Iedereen binnen ons bestuur heeft zijn of haar eigen taak, zodat alle commissies gecoördineerd blijven en problemen vroegtijdig gesignaleerd worden.”

XL42 DeJongeSportbestuurder-SamanthaFijen-1 copy4. Hoe lang ben je bestuurslid? En hoe lang denk je het nog te blijven?
“Dit seizoen is mijn derde seizoen als voorzitter, ik zou dit zoals het er nu uit ziet nog wel een tijd kunnen en willen blijven doen.”

5. Wat was voor jou de reden om tot het bestuur toe te treden?
“Onze vorige voorzitter van de vereniging gaf aan te willen stoppen, hierdoor moest er een opvolger komen. Er waren hiervoor geen aanmeldingen en we dreigden een vereniging zonder voorzitter te worden. Ik heb mezelf als voorzitter opgegeven om ervoor te zorgen dat dit scenario geen werkelijkheid zou worden. Toen ik me opgaf als voorzitter wist ik nog niet wat hierbij kwam kijken. Dit heb ik gaandeweg ondervonden.”

“We staan als bestuur nu voor de uitdaging om iedereen te kunnen laten spelen”

XL42 DeJongeSportbestuurder-SamanthaFijen-26. Welke verdere plus- en eventuele minpunten ervaar je als verenigingsbestuurder? 
“Het leukste aan het bestuur vind ik dat je meer mee krijgt van wat er speelt binnen de vereniging. Behalve deelname aan de speelavonden kun je als bestuurslid ook meedenken in hoe dingen anders kunnen en hierin vervolgens stappen zetten. Hier ligt op sommige vlakken een flinke uitdaging, maar juist die uitdaging vindt ik leuk.”

7. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je vooral in dit jaar?
“Op dit moment ondervinden we dat we veel leden hebben die op hetzelfde moment willen spelen. Dit zijn vaak de tijdstippen waarop we ook trainingen aanbieden. We staan als bestuur nu voor de uitdaging om iedereen te kunnen laten spelen en/of trainen naar de wensen die voor zo veel mogelijk mensen passend zijn.”

8. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden?
“Ja, ik zou meer jongeren aanbevelen om een functie binnen het bestuur te bekleden. Naast de vele uitdagingen, is het sociale aspect dat bij besturen komt kijken ook heel erg leuk. Je leert veel nieuwe mensen kennen die (ook) betrokken zijn bij de sport. Hiernaast kan je binnen het bestuur kwaliteiten ontwikkelen die je later nodig zult hebben.”

“Ik denk dat verenigingen duidelijker kunnen maken wat het bestuur precies doet en beter kunnen communiceren waar ze mee bezig zijn”

XL42 DeJongeSportbestuurder-SamanthaFijen-39. Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
“Het woord ‘bestuur’ klinkt denk ik voor jongeren nogal heftig. Het is een ongrijpbaar begrip. Ik denk dat het voor veel jongeren niet helder is wat een bestuur precies doet, waardoor het niet heel aantrekkelijk is om je aan te melden voor het onbekende. Ik denk dat verenigingen duidelijker kunnen maken wat de taken zijn van een bestuur en beter kunnen communiceren waarmee ze bezig zijn, zodat een nieuw persoon weet waarvoor hij of zij zich aanmeldt.”

10. Wat hebben we je niet gevraagd maar wil je wel graag vertellen?
“Wat ik graag wil vertellen is dat onze vereniging draait op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is er geen vereniging. Ook al wil je niets in het bestuur doen, dan nog wordt het je in grote dank afgenomen als je jezelf binnen de vereniging elders wilt inzetten. Vele handen maken licht werk.”

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst