Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De Gezonde Sportkantine-Item

test 5 mei 2025

TB350Momenteel is er in vakblad SPORTgericht veel aandacht voor de behandeling van/revalidatie na een voorste kruisband (VKB) blessure. Het meest in het oog springend, zeker voor een breder publiek, is het recente artikel1 van Mehdi Ghoochannejhad, die een Instagram-video (zie QR-code) van Memphis Depay nauwkeurig ontleedt en zijn gedachten daarover deelt met de lezer, in de hoop een inhoudelijke discussie met en tussen collega’s op gang te brengen. Daarover later meer.

We verleggen als sporter onze grenzen en genieten daar als toeschouwer van. We leven mee als een sporter zijn of haar persoonlijke record verbetert, en al helemaal als je getuige bent van een wereldrecord. Ook als een team zichzelf overtreft juichen wij. Met technologie voegen we een nieuwe dimensie toe aan het sportlandschap, geïnitieerd door gepassioneerde ondernemers. Het zet ons tegelijkertijd ook aan het denken over het innoveren van de traditionele sporten. We

testkoenWe verleggen als sporter onze grenzen en genieten daar als toeschouwer van. We leven mee als een sporter zijn of haar persoonlijke record verbetert, en al helemaal als je getuige bent van een wereldrecord. Ook als een team zichzelf overtreft juichen wij. Met technologie voegen we een nieuwe dimensie toe aan het sportlandschap, geïnitieerd door gepassioneerde ondernemers. Het zet ons tegelijkertijd ook aan het denken over het innoveren van de traditionele sporten. WeWe verleggen als sporter onze grenzen en genieten daar als toeschouwer van. We leven mee als een sporter zijn of haar persoonlijke record verbetert, en al helemaal als je getuige bent van een wereldrecord. Ook als een team zichzelf overtreft juichen wij. Met technologie voegen we een nieuwe dimensie toe aan het sportlandschap, geïnitieerd door gepassioneerde ondernemers. Het zet

Bredemeijer638

Bredemeijer638-2
De oog-hand-(voet)-coördinatie van Max' motorische hoofdstijl gaat gepaard met scherp zien. Als je weet waar je op moet let­ten is deze voorkeur in focus aan de oog­bewegingen te zien, die zich bij Max gemak­kelijk op het doel van de actie vastzetten. Zijn visuele systeem maakt vooral gebruik van hoog­frequen­te sig­nalen. Het hangt samen met een smaller blikveld en neemt contras­ten gemakkelijk waar. Dit alles maakt dat be­we­gingen aangepast kunnen worden op het mo­ment dat de blik de focus heeft. Voor men­sen waarbij laagfrequente signalen de belangrijk­ste rol in het waar­nemingssysteem vor­men werkt het anders.

HilbertBredemeijer300FCDe FIA (Federation Internationale de l’ Automobile) organiseert jaarlijks een talent­pro­gram­ma voor uitverkoren Europese talenten in alle takken van de autoracesport. Zo ook destijds, in samenwerking met de KNAF, in ons land. In de ochtend kregen de jonge coureurs instructies hoe ze bepaalde boch­ten op het circuit het beste kunnen nemen. Daarvoor werden pylo­nen langs de zijkant van de baan geplaatst. De opdracht was om in aangegeven volgorde scherp naar de pylonen te kijken om op basis daarvan tot de ideale lijn voor de betreffende bocht te komen.

OpenPodium-PMBD-MV-3In de middag was er een ActionTypes-sessie om zelfinzicht en zelfsturing te bevor­deren. Daarbij deden dezelfde coureurs testjes om hun cognitieve, emotionele en motorische voorkeuren te achterhalen. Zo ook eentje gericht op de wijze van waar­nemen. Ontstaat er coördinatie bij het scherp naar een punt kijken of is dat juist het geval als glo­baal een groter vlak wordt gescand? Mensen verschillen in de wijze waar­op hun visueel systeem werkt, in dit geval door het gebruik van hoog- respectievelijk laagfrequen­te signalen. Zo ook de jonge coureurs. Bij hen die geen coördinatie bij het scherp kijken naar een punt (hoogfrequente signalen) en wel bij het scannen van een groter vlak (laagfrequente signalen) hadden, gingen figuurlijk de ogen open. Ze kre­gen in de gaten waarom bij hen de instructie met de pylonen op het circuit niet werkt.

SOS-tafeltennis-2Van der Wal constateert dat de verandercapaciteit binnen de organisatie groot is. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat het beleidsplan uit 2017 al gericht was op veranderen en dat alle medewerkers daardoor al de juiste mindset hadden. “Iedereen zag in dat er ontzettend veel kansen liggen en dat we daarvoor zaken anders moeten aanpakken dan we gewend waren.”

Door de verhuizing van het bondsbureau naar Nieuwegein begin 2018 is de NTTB nu onderdeel van de Samenwerkende Sportbonden. Omdat ook de andere bonden die kantoor houden op de Kelvinbaan meedoen aan het SOS-traject, was het voor de NTTB makkelijk om even te sparren met collega’s. Dat gebeurde eveneens in de gesprekken die werden gehouden onder leiding van de veranderexperts van The Brown Paper Company. Ook sloot de NTTB zich aan bij landelijke programma’s zoals NLsport Frontrunners en Clubkadercoach. Nieuwe tools en kennis kwamen daardoor in de organisatie.

"Het is niet toepasbaar op één project, het raakt de hele organisatie"

Commitment
testvergrootglasHet SOS-traject is een uitdagende en geeft een ‘frisse blik’ op zaken, zegt Van der Wal. “Het is wel goed om aan de voorkant te beseffen dat het traject een commitment vraagt van alles en iedereen. Het is niet toepasbaar op één project, het raakt de hele organisatie. Eigenlijk kwamen wij daar pas gaandeweg het traject achter. Als dit op je pad komt, moet je goed intern het met elkaar erover hebben of je het echt wil gaan doen en welke keuzes je daarbij maakt. Het wordt vaak onderschat hoeveel tijd zulke trajecten van mensen vraagt.”

Voor meer informatie: www.nttb.nl


NLBeter-2Sportwet
Sporten en bewegen, mensen gezonder laten eten… kun je als politiek mensen daartoe dwingen? Leeser: “We willen mensen helpen gezonde keuzes te maken. Daarbij willen we, naast verleiden, ook meer sturen. We laten mensen in een woonwijk met behulp van drempels toch ook maximaal 30 kilometer per uur rijden omdat het veiliger is? Concreet kun je hierbij denken aan een sportwet, zoals die is voorgesteld door de Nederlandse Sportraad, om te zorgen voor structurele financiering van sport en bewegen. Sport wordt dan gezien als een publieke voorziening. Je kunt in het onderwijs ook denken aan verplichte gezonde lunches op basisscholen, je kunt en sport en bewegen verankeren als kernvak in het curriculum. Je kunt de drempels voor de beschikbaarheid van tabak en alcohol verhogen. Vergeet niet dat we de hele dag op allerlei manieren met marketingtechnieken worden verleid om ongezonde keuzes te maken. De huidige leefomgeving lijkt wel een ‘omgekeerde wasstraat’, je gaat er gezond in en je komt er ongezond uit’. Dat moet beter en dat kan beter als je daar als overheid meer in gaat sturen, zoals bijvoorbeeld in Engeland al wordt gedaan, denk aan de suikertaks.”

OnbeperkteElfstedentocht-1In het jaar 2009 kreeg Sandy Krijnen de diagnose MS. Door deze ziekte van het centrale zenuwstelsel was ze vanaf 2012 in haar doen en laten buitenshuis afhankelijk van een rolstoel. Hoe vervelend deze beperking ook is, ze besloot zich hierbij niet neer te leggen. Haar belangrijkste doel? Bij grote evenementen niet langer van de zijlijn toekijken. Ze wil weer deelnemen.

Mont Ventoux
Ze dacht na over wat haar lijf nodig heeft om te herstellen, ontwikkelde een leefstijlvisie https://leefstijlhuismethodiek.nl/en ze kreeg in 2018 het voor elkaar om vanuit Friesland naar de Middellandse Zee te fietsen. Vervolgens beklom ze ook de Mont Ventoux op een tweewieler. Hierdoor geïnspireerd nam ze het initiatief om in Nederland een evenement te organiseren, het liefst rondom de door haar geliefde Elfstedentocht.

 

OnbeperkteElfstedentocht-2Sponsoren werkt motiverend
De Onbeperkte Elfstedentocht werd in september 2020 voor het eerst gehouden – inclusief buddy’s namen zo’n honderd mensen hieraan deel – en wordt verspreid over vijf dagen. Onder meer mensen met ALS, een hersentumor of afasie deden hieraan mee. “Ook senioren die in beweging willen blijven kunnen zich aanmelden”, vult Krijnen aan. “Deelnemers vragen wij bovendien of ze zich willen laten sponsoren voor het goede doel. Dat werkt erg motiverend.”

In 2020 hoorde de Friese tocht tot de winnaars van de Nederlandse Loterij in Beweging Prijs. Vanwege het coronavirus vielen er toen niet één, maar vier initiatieven in de prijzen. Krijnen ontving een cheque ter waarde van 16.250 euro, die volledig besteed moest worden aan de tocht. Dit jaar is ze opnieuw genomineerd.

“Een enorme erkenning. Dit zorgt ervoor dat het evenement door kan gaan, zonder voorbehoud. Wij faciliteren alles wat onze deelnemers nodig hebben. Er zijn al zoveel drempels voor deze mensen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze hun scootmobiel bij de start krijgen. Juist over deze zaken willen wij meedenken. Als dat betekent dat we een aanhanger moeten huren, dan willen we dat graag doen. We merkten ook dat de route erg mooi is, maar niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Je kunt nergens naar de wc. Daarom hebben we bij ieder verzorgingspost een rolstoeltoegankelijke dixi neergezet.”

Toegankelijkheid
Op deze manier wil Krijnen zo veel mogelijk mensen in beweging krijgen. “Ik wil ze het gevoel geven dat ze deelnemen in plaats van dat ze aan de zijlijn staan. Het gaat om een stukje toegankelijkheid ter sprake brengen.” De initiatiefneemster merkt ook de waardering bij regionale en provinciale overheden. Mogelijk ontvangt zij ook van hen financiële steun.
 

Professional versus professionaliseren

‘Nevobo zet volgende stap in missie om clubs te versterken’, dat is de kop van een artikel op Sport & Strategie. De volleybalbond kondigde vorig jaar al aan dat zij 75 verenigingen wil professionaliseren. Het professionaliseren van de verenigingen vindt plaats door betaalde krachten aan te stellen die niet alleen ondersteunen, maar met name de vrijwilligers ontlasten, ondersteunen en begeleiden in hun werkzaamheden. De professional wordt onderdeel van de vereniging en moet dat volgens het huidige plan ook blijven, in tegenstelling tot veel andere interventies waarbij de professional zich uiteindelijk overbodig probeert te maken. Het interessante van deze interventie is de onderliggende causale relatie, waarvan ik niet weet waarop die gebaseerd is, dat het aanstellen van een professional leidt tot het professionaliseren van een vereniging. Dat een betaalde kracht wordt gestationeerd binnen een vrijwilligersorganisatie betekent namelijk niet dat de leden en vrijwilligers binnen die organisatie anders gaan werken of anders kunnen gaan werken.

XL13SportbesturenPraktijkJvD-prof-3dWat cruciaal zal worden is in hoeverre het de professional lukt samen met de leden en vrijwilligers binnen de organisatie om professioneler te gaan besturen, zonder dat de vereniging afhankelijk wordt van de professional. Zodra eigenaarschap over de bestuurlijke onderwerpen ver te zoeken is onder de leden en vrijwilligers en de afhankelijkheid van de professional toeneemt, zullen er geen duurzame resultaten behaald worden. Als dan de professional wegvalt, bijvoorbeeld door het intrekken van de subsidie, komt de vereniging bedrogen uit. Bij Quick 1888 kunnen we hierover meepraten, want binnen de vereniging bleek onvoldoende draagkracht om mee te kunnen gaan in de bevlogenheid van de diverse professionals die aangesteld werden. Uiteraard zijn er ook voldoende voorbeelden van positief verlopen interventies en ik hoop dat het ook zo mag verlopen voor dit traject van Nevobo, want dat verenigingen ondersteuning kunnen gebruiken bij de omgang met complexe vraagstukken staat vast.

qqq MonkeyMovesWhatsAap-3.jpg

MonkeyMovesWhatsAap-3Genomineerd
Monkey Moves is met WhatsAAP nu genomineerd voor de Nederlandse Loterij in Beweging Prijs. “Dat betekent ontzettend veel voor ons en hier zijn we buitengewoon trots op. Het geeft ons het vertrouwen dat we met WhatsAAP veel kinderen het plezier in de start van een leven lang gezond bewegen kunnen bieden. We hebben een enorme lijst aan ontwikkelideeën voor WhatsAAP. Met de steun van de Nederlandse Loterij kunnen we ons eigen budget gebruiken voor de inhoud van WhatsAAP. En de kracht van de Nederlandse Loterij kunnen we gebruiken om een enorm bereik te creëren. Zo kan het sociale verdienmodel gaan draaien en kunnen we flinke stappen zetten om in 2030 één miljoen en één kind aan het bewegen te krijgen met Monkey Moves.”

Voor meer informatie: www.monkeymoves.com

« terug