Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De blik van buitenstaanders-Item

"Om zaken écht anders aan te pakken moet je bijna op control-alt-delete drukken en from scratch beginnen" 15 september 2020


glassesVoormalige beleidsbepalers in de sportwereld kijken terug

Ooit werkten zij met volle passie in de sport. Als directeur van een sportbond, als voorzitter daarvan of werkend voor een andere sportorganisatie. Op een zeker moment verlieten zij die sportwereld en kozen ze voor een carrièreswitch naar een ander domein. Waarom maakten zij die stap? Hoe is het hen sindsdien vergaan? Hoe kijken zij terug? Wat kan de sportwereld leren van passanten die nu hun professionele sporen op een ander vlak verdienen?

Vandaag de blik van Anne Schulze, voormalig communicatiemedewerker bij de Nederlandse Onderwatersport Bond en bij Sportcluster Veenendaal.

 

Curriculum vitae Anne Schulze

werk in de sport

  • 2007 - 2009: lid bestuur volleybalclub Protos
  • 2008 - 2017: freelance redacteur voor verschillende sportuitgaven
  • 2010 - 2013: medewerker Nederlandse Onderwatersport Bond
  • 2012 - 2018: voorzitter volleybalclub TOVO
  • 2013 - 2017: marketing-/communicatieadviseur Sportcluster Veenendaal
  • 2013 - 2016: lid bestuur Vereniging Sport Utrecht (nu: Sport Utrecht)
  • 2014 - 2016: medeoprichter Young Professional netwerk ‘Jong Oranje’

werk buiten de sport

  • 2012 - 2015: lid bestuur VVE
  • 2018 tot nu: marketingstrateeg bij Stichting Studenten Huisvesting

1. Was je werk als freelance redacteur voor verschillende sportuitgaven je eerste baan in de sportwereld? Hoe kwam je ertoe juist op sportgebied je als redacteur aan te bieden?
"Ja, dat was inderdaad mijn eerste baan in de sportwereld. Op dat moment was ik al wel een tijdje als vrijwilliger actief binnen mijn studentenvolleybalvereniging, waaronder twee jaar als bestuurslid. Daar kwam ik erachter dat ik het ontzettend leuk vond om naast zelf te sporten ook op bestuurlijk en organisatorisch niveau over sport na te denken. En als freelance redacteur combineerde ik het zelfs met nóg een passie: schrijven!"

"Ik denk dat iedere stap die je als sportbond zet om meer sporters in hun behoefte te voorzien, een stap in de goede richting is. Hoe klein die stap ook is"

2. Je hebt daarna gewerkt voor de Onderwatersportbond. Hoe kwam je daar terecht, wat voor werk deed je daar, hoe zag je gemiddelde werkdag eruit? 
"Ik kwam daar terecht nadat ik voor mijn afstudeerscriptie Arjan de Vries interviewde, directeur van o.a. de Onderwatersportbond. Hij bood me een baan aan en op die manier rolde ik verder de sportwereld in. Ik pakte in eerste instantie communicatieklussen op -nieuwe website, social media, pers, marktonderzoek - maar ging ook steeds vaker richting verenigingen. Het bewust inzetten van communicatiekanalen - wie bereik ik met welke boodschap, en via welk kanaal? - kwam in mijn werk regelmatig aan de orde, en daarover probeerde ik verenigingsbestuurders aan het denken te zetten. Bijna automatisch ging het steeds vaker ook over ledenwerving, zeker bij clubs voor wie aanwas van nieuwe leden niet vanzelfsprekend was." 

XL31BlikBuitenstaandersAnneSchulze-13. De Onderwatersportbond valt onder Sportcluster Veenendaal. Toen je voor het gehele sportcluster ging werken, was je getuige je LinkedIn-profiel bezig met het 'uitdenken, coördineren en aanjagen van een herpositionering van de organisatie'. Dat ging onder meer gepaard met een 'vernieuwing qua bindingsvormen, (digitaal) aanbod en verdienmodel'. Feitelijk waar heel veel sportbonden op zoek naar zijn. Op welke punten ben je erin geslaagd om bij Sportcluster Veenendaal de herpositionering met succes vorm te geven?
"Ik denk dat iedere stap die je als sportbond zet om meer sporters in hun behoefte te voorzien, een stap in de goede richting is. Hoe klein die stap ook is. Binnen Sportcluster Veenendaal zijn er veel kleine en soms wat grotere stappen gezet. Denk aan gesprekken met clubs over het ontwikkelen van activiteiten voor ‘het niet-standaard verenigingslid’, het lanceren van platforms met breder aanbod, een nieuwe competitie- of lidmaatschapsvorm, etc. Maar om zaken écht anders aan te pakken moet je bijna op control-alt-delete drukken en from scratch beginnen." 

"Je hebt bij grote veranderingen bovendien te maken met de bestuurders van sportverenigingen, die vol passie en enthousiasme hun club draaiende houden, maar voor wie veranderingen niet altijd makkelijk zijn. Persoonlijk vond ik dat soms lastig. Dan had ik een paar hele leuke sessies gehad bij een vereniging, en dan hoorde ik een jaar later: 'We vonden het echt heel boeiend Anne, maar als ik nu terugkijk is er bijna niks veranderd..'. Of we bedachten als bond een nieuw product, en dan werd dat op de ALV gezien als ‘een concurrerende actie ten opzichte van clubs’. Terwijl je juist iets nieuws in de markt wil zetten om een ander type sporter met een andere behoefte aan je sport en organisatie te binden, en om op die manier te groeien en meer slagkracht te krijgen. Kortom: er zijn in mijn tijd bij het sportcluster zeker stappen gezet, maar om het nou een succesvolle herpositionering te noemen... nee, zo ver waren we zeker nog niet." 

"Ik probeer verbindingen te leggen tussen allerlei vormen van dienstverlening en stimuleer waar mogelijk vernieuwing om nóg beter aan te sluiten op wat de klant wil"

4. Begin 2018 verliet je de sportwereld als professioneel werkterrein en ben je gaan werken voor de Stichting Studenten Huisvesting (SSH), een landelijke organisatie die 19.000 studentenkamers verhuurt. Ben je daar totaal ander werk gaan doen of zijn er in essentie niet zo veel verschillen?
"In essentie zijn er inderdaad niet zo veel verschillen tussen mijn huidige en vorige baan. Ik zet(te) constant het perspectief van de klant centraal, of dat nou een sporter is, een woningzoekende of een huurder. Wat willen ze, hoe kunnen we daarop inspelen, hoe bieden we zo relevant mogelijke content en wat betekent dat voor de inrichting van onze organisatie? Maar ook: hoe positioneren we onszelf als organisatie richting onze doelgroep(en), wat doet dat met onze dienstverlening en hoe kunnen we daarin zo consequent mogelijk zijn?"

XL31BlikBuitenstaandersAnneSchulze-2"Om een voorbeeld te geven binnen mijn huidige werk: het automatisch gestuurde bericht dat iemand krijgt als ‘ie z’n huurcontract digitaal kan gaan ondertekenen, moet qua content én qua kanaal aansluiten op wat een student wil. Maar daarnaast wil ik ook dat het qua tone-of-voice past bij de website, en bij de manier waarop een medewerker een WhatsApp-bericht van een huurder beantwoordt. En het moet in essentie aansluiten op de sfeer die iemand voelt als-ie een studentencomplex van de SSH binnenstapt, en bij de bordjes die daar hangen om huisregels kenbaar te maken. Ik probeer dus verbindingen te leggen tussen allerlei vormen van dienstverlening, en stimuleer waar mogelijk vernieuwing om nóg beter aan te sluiten op wat de klant wil." 

5. Waarin verschilt meer in het algemeen werken in de sportwereld van werken in je huidige omgeving? En wat kan de sportwereld volgens jou leren van de wereld waarin je nu werkt?
"Allereerst: mijn ervaring in de sportwereld is natuurlijk niet typerend voor álle sportbonden. En wat ik over de SSH zeg, geldt niet automatisch voor álle woningcorporaties. Dat gezegd hebbende, schiet me een treffende quote te binnen die ik ooit op een kalender zag staan: 'Het gaat niet om klanten vinden voor je diensten, maar om diensten vinden voor je klanten'. Binnen de sport merkte ik dat veel mensen bezig waren met het vinden van klanten voor hun diensten. Er werd vaak ‘van buiten naar binnen’ gedacht; vanuit bestaande (en blijkbaar leidende) lidmaatschappen, structuren en producten." 

"Als sportbond heb je altijd te maken met een ‘tussenlaag’, namelijk de verenigingen. Een tussenlaag die uit vrijwilligers bestaat, met een beperkte hoeveelheid tijd"

"In mijn huidige werkomgeving wordt meer vanuit de klantwens gedacht. Bovendien ervaar ik meer ruimte voor vernieuwing, en - hoe gek dat ook klinkt - meer rust: waar ik met diverse sportbonden tegen een dalend ledental opbokste, heb ik bij de SSH te maken met véél meer vraag dan aanbod. Dat maakt dat we ons kunnen permitteren om goed na te denken over grote, kansrijke veranderingen. Nog steeds werk ik ook nu niet in een omgeving die uitblinkt op dat vlak; commerciële partijen zijn zó veel sneller qua innovaties en hebben meer lef om compleet nieuwe diensten op te zetten. Toch ervaar ik bij de SSH en onze samenwerkingspartners veel mogelijkheden om de klant écht centraal te zetten." 

"Overigens – en dan hebben we meteen nog een verschil te pakken – is dat bij de SSH ook wel makkelijker met zo’n specifieke, afgebakende doelgroep als de student. Binnen de sport heb je met zó veel verschillende (sub)doelgroepen te maken - dat maakt marketing en innovatie een stuk ingewikkelder. En nog een derde verschil: als sportbond heb je altijd te maken met een ‘tussenlaag’, namelijk de verenigingen. Een tussenlaag die uit vrijwilligers bestaat, met een beperkte hoeveelheid tijd. Nu zit ik veel dichter op de klant, en dat werkt snel en prettig." 

XL31BlikBuitenstaandersAnneSchulze-36. Zie je ook overeenkomsten tussen je huidige werkomgeving en die van de sportwereld?
"Zeker! Zowel een sportbond als een niet-commerciële huisvester zijn maatschappelijk betrokken instanties. De één wil zo veel mogelijk mensen laten bewegen, de ander wil zo veel mogelijk mensen betaalbare huisvesting bieden. Daarnaast zie ik de sportwereld en mijn huidige werkomgeving als informeel, met korte lijntjes tussen verschillende lagen van de organisatie. Dat vind ik heel prettig werken. Een overeenkomstig nadeel heb ik in beide werkomgevingen ook ervaren: het mag er wat mij betreft wel iets ‘harder’ en resultaatgerichter aan toe gaan. Als we meer ‘afgerekend’ zouden worden op ons werk, denken we misschien nóg beter na of we wel bereiken wat we willen bereiken, en of we als medewerker en als organisatie het maximale uit onszelf halen."

"Er zijn verschillende sportbonden die het fantastisch hebben gedaan (...) Frisse, daadkrachtige, klantgerichte initiatieven, waar de sportwereld in mijn optiek absoluut sterker van wordt" 

7. Als je met de kennis en ervaring van nu terugkijkt naar toen, wat zou je dan anders gedaan hebben toen je nog in de sport werkte?
"Zoals ik al eerder zei: ik heb het gevoel dat het soms effectief is om op control-alt-delete te drukken. Misschien had ik dat bij wijze van spreken meer moeten doen; in discussies proberen bestaande organisatiestructuren écht helemaal los te laten, grondig onderzoek te doen en 300% vanuit de markt te denken. Overigens zijn er verschillende sportbonden die dat fantastisch hebben gedaan – zoals de KNVB met ‘Kicks’, maar ook de bonden die samen met een partij als Sportunity een nieuw product hebben neergezet. Frisse, daadkrachtige, klantgerichte initiatieven, waar de sportwereld in mijn optiek absoluut sterker van wordt." 

anneextra8. Aan wie met wie je gewerkt hebt in de sportwereld denk je met veel genoegen terug en waarom?
"Aan heel veel mensen! Directe collega’s als Arjan de Vries (directeur van Sportcluster Veenendaal) en Manon Crijns (nu: KNGU), omdat ik door onze gesprekken mijn visie op de georganiseerde sport steeds verder kon vormen. Maar ook iemand als Ine Klosters, die als zzp’er bonden en verenigingen echt een spiegel voorhoudt. En natuurlijk de mensen met wie ik het Young Professional-netwerk ‘Jong Oranje’ heb opgezet. Met hen voelde ik een gedeelde drive om de sport verder te brengen, om jonge werknemers hun ideeën te laten horen, maar ook in het streven om niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Ook aan de programmamedewerkers van ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ en de inspirerende bijeenkomsten die onder hun vlag werden georganiseerd denk ik met heel veel plezier terug. Ik heb in de sport zo veel fantastische mensen leren kennen, daar ben ik heel dankbaar voor." 

9. Denk je ooit nog eens terug te keren in de sportwereld? Zo ja, welke functie hoop je er ooit te bekleden?
"Om eerlijk te zijn: ik betwijfel het... maar zeg nooit nooit! Ik ervaar het als heel verfrissend en uitdagend om in een totaal andere sector te werken, met compleet nieuwe discussies. Een mening moeten vormen over iets onbekends bevalt me goed - ook al was het eerste jaar natuurlijk even inkomen. Ik ben er denk ik niet de persoon voor om m’n hele leven in dezelfde branche te werken. Maar ik zal de sportwereld nooit helemaal loslaten, want het vervullen van vrijwilligerstaken binnen mijn eigen sportvereniging blijf ik voorlopig nog wel even doen!"

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst