Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De blik van buitenstaanders-Item

"Het lijkt me heel interessant om nog eens gemeentebestuurder te worden" 18 augustus 2020


glassesVoormalige beleidsbepalers in de sportwereld kijken terug

Ooit werkten zij met volle passie in de sport. Als directeur van een sportbond, als voorzitter daarvan of werkend voor een andere sportorganisatie. Op een zeker moment verlieten zij die sportwereld en kozen ze voor een carrièreswitch naar een ander domein. Waarom maakten zij die stap? Hoe is het hen sindsdien vergaan? Hoe kijken zij terug? Wat kan de sportwereld leren van passanten die nu hun professionele sporen op een ander vlak verdienen?

Vandaag de blik van Sanne Scholten, directeur van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Cultuurparticipatie).

 

Curriculum vitae Sanne Scholten

werk in de sport

  • 2003 - 2010: bij adviesbureau BMC af en toe een opdracht in de sport
  • 2010 - 2016: Rotterdam Sportsupport
  • 2014 – 2017: woordvoerder sport in de gemeenteraad in Utrecht

werk buiten de sport

  • 2003 – 2010: bij BMC vooral veel opdrachten op het gebied van cultuur voor overheden (en soms eentje in de sport of in het sociale domein)
  • 2016 – heden: directeur van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Cultuurparticipatie)
  • diverse bestuurs- en toezichtfuncties in de cultuursector

1. Was het werk bij Rotterdam Sportsupport je eerste echte kennismaking met werken in de sportwereld of was dat jouw werk als adviseur bij BMC? Hoe kwam je terecht bij Rotterdam Sportsupport?
"Mijn eerste kennismaking met werken in de sport had ik bij BMC. Mijn collega Martijn van Hulsteijn had een opdracht bij de gemeente Capelle aan den IJssel, waar de beleidsmedewerker sport ziek werd. Martijn raadde mij als tijdelijk vervanger aan bij de teamleider, naar het schijnt met de woorden 'ze weet niets van sport, maar je moet haar wel hebben'. Ik hoorde dit overigens pas van diezelfde teamleider bij mijn afscheid, met de toevoeging dat Martijn gelijk had gehad. Zij vertrouwde het oordeel van Martijn en huurde me in. Het was niet alleen mijn eerste sportopdracht, maar ook zo ongeveer de eerste keer dat ik als interim-beleidsmedewerker aan de slag ging. Een heel leerzame en leuke periode, waar zowel de gemeente als ik positief op terugkeken. Mijn werk varieerde van het aanbesteden van de renovatie van een kunstgrasveld tot en met het maken van subsidieregelingen."

"Het is heel behulpzaam voor een organisatie als iemand niet teveel incrowd is en daarom vanzelfsprekendheden ter discussie stelt"

"Ik solliciteerde bij Rotterdam Sportsupport, omdat ik getriggerd werd door hun opdracht aan de slag te gaan met de maatschappelijke inzet van sport. Dat leuk me een geweldige uitdaging: ik zocht naar een baan waarbij ik over de grenzen van sectoren/domeinen heen kon werken. Ik werd geselecteerd bij Sportsupport, omdat ze juist op zoek waren naar iemand met een andere achtergrond dan sport. Mijn BMC-ervaring, met al die verschillende opdrachten, bijvoorbeeld ook rond de invoering van de Wmo bij een aantal gemeenten, kwam me hier goed van pas! Ik vind het nog steeds top dat directeur Gert-Jan Lammens destijds koos voor iemand met een afwijkend profiel. Dat zouden meer organisaties moeten doen: het is heel behulpzaam voor een organisatie als iemand niet teveel incrowd is en daarom vanzelfsprekendheden ter discussie stelt."

2. Na bijna 6 jaar werken bij Rotterdam Sportsupport ging je er weg en besloot je medio 2016 weer te gaan werken in de culturele wereld. Waarom keerde je daar terug?
"Bij BMC had ik veel opdrachten in de cultuursector uitgevoerd, maar ook zeker daarbuiten. In de sport was ik min of meer toevallig terecht gekomen doordat die leuke functie bij Rotterdam Sportsupport ineens voorbij kwam. Toen het weer tijd was voor een nieuwe uitdaging heb ik vrij breed gekeken in de publieke sector. Ik heb verschillende nieuwe functies verkend, bij verschillende organisaties. Het liefst wilde ik ergens eindverantwoordelijk worden en die kans kreeg ik bij LKCA. Bovendien merkte ik dat ik gedurende het sollicitatieproces me al heel betrokken begon te voelen bij de opdracht van LKCA en steeds meer het gevoel kreeg dat dat mijn volgende stap moest zijn."

BlikVanBuitenstaanders-SanneScholten-23. Ben je bij LKCA totaal ander werk gaan doen dan bij Rotterdam Sportsupport of zijn er - basaal beschouwd - eigenlijk niet zo veel verschillen?
"Qua rol in het veld zit ik bij LKCA natuurlijk op een andere plek dan bij Sportsupport. LKCA lijkt qua rol op een mix van het Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen en NOC*NSF. Qua thema’s gaat het over veel dezelfde dingen: hoe kunnen we meer mensen actief krijgen, hoe zorg je voor kwaliteit in organisaties en professionals, hoe kunnen onderzoek en monitoring bijdragen aan verdere ontwikkeling e.d. In mijn huidige rol zit ik wat dichter bij de landelijke beleidsontwikkeling en dat spreekt me aan. Tegelijkertijd vond ik het bij Sportsupport juist heel fijn om heel dicht op de praktijk te zitten en direct te zien wat je bijdraagt. Dat is bij LKCA lastiger in beeld te krijgen. We werken daarom steeds zo goed mogelijk samen met het werkveld, om te zorgen dat we zo goed mogelijk bieden waar de mensen in de praktijk behoefte aan hebben."

4. Waarin verschilt meer in het algemeen werken in de sportwereld van werken in de culturele wereld?
"Twee dingen vallen mij het meest op. Het eerste is dat in de sport in mijn beleving het meedoen door zoveel mogelijk mensen centraal staat in beleid en praktijk, terwijl in de cultuurwereld meer vanuit de maker en wat hij/zij maakt wordt gedacht. Dat leidt ook echt tot andere uitkomsten." 
"Het tweede verschil is dat de sportwereld heel erg van de actie is en de cultuursector van het praten. In de sportwereld voelde ik mij een denker, die zei: zullen we eerst even bedenken waar we naartoe gaan voordat we gaan rennen? In de cultuursector ben ik meer degene die zegt: zullen we dan nu gewoon wat gaan doen? Er wordt echt teveel gepraat in mijn beleving."

"Ik vind dat de cultuursector van de sport het praktische en actieve kan leren"

5. Er moeten ook de nodige raakvlakken zijn tussen de sport- en cultuurwereld, gezien het initiatief van 'Stuurgroep Sport en Cultuur' én ook 'Cultuur- & Sportstimulering Nederland' die deze werelden dichter bij elkaar wil brengen cq. van elkaar wil laten profiteren. Wat is er tot nu toe gerealiseerd op dat gebied en wat kan er nog beter?
"Ik denk dat we elkaar op landelijk niveau goed weten te vinden dankzij wat begon als de stuurgroep en nu bestaat als 'Platform sport en cultuur'. Daar zijn inmiddels ook het ministerie van OCW en VWS aangehaakt. We informeren elkaar en trekken soms samen op. Ik vind dat het Jeugdfonds Sport en Cultuur hier ook een goede rol in speelt. En gelukkig heb je inmiddels ook het 'Volwassenfonds sport en cultuur'. En rondom de combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en cultuurcoaches is er veel samenwerking. Dus in het samen optrekken in de deelname van zoveel mogelijk mensen aan sport en cultuur en in de samenwerking met andere domeinen worden stappen gezet, maar dat kan ook nog beter."

BlikVanBuitenstaanders-SanneScholten-26. Wat kan de sportwereld volgens jou leren van de wereld waarin je nu werkt? En andersom, wat kan de culturele wereld van de sportwereld?
"Ik vind dat de cultuursector van de sport het praktische en actieve kan leren. En ook de manier waarop de sport naar mijn mening succesvol is geweest in het werken vanuit de intrinsieke waarde en zich daarbij heel slim heeft verbonden met de uitdagingen in andere domeinen. Daar kijk ik vanuit de cultuur jaloers naar, want bij ons wordt er nog steeds veel gesproken over het onderscheid cultuur als doel en als middel, waarbij er best veel weerstand is tegen cultuur als middel. Ik vind dat eigenlijk een heel oninteressant gesprek: voor mij zijn ze niet los van elkaar te zien."

7. Als je met de kennis en ervaring van nu terugkijkt naar vroeger, wat zou je dan bij Rotterdam Sportsupport in welk opzicht anders gedaan hebben?
"Ik zit hier heel diep over na te denken, want ik ben eigenlijk heel positief over hoe we zaken bij Rotterdam Sportsupport hebben aangepakt. Vanuit mijn huidige rol denk ik: we hadden met alle initiatieven die er destijds waren voor wat ik dan maar even ‘open club’ noem, veel meer van elkaars kennis en ervaring gebruik kunnen maken door een lerend netwerk te vormen. Dat is maar beperkt gebeurd, hoewel we vanuit Rotterdam wel met veel partijen in gesprek zijn geweest. Maar om echt zo’n netwerk van de grond te trekken heb je, is ook mijn ervaring nu bij LKCA, een landelijke partij nodig die dat vanuit zijn opdracht kan faciliteren."

8. Aan wie met wie je gewerkt hebt in de sportwereld denk je met veel genoegen terug en waarom?
"Ik denk allereerst aan de vrijwilligers van de Rotterdamse sportplusverenigingen die met zoveel passie aan de slag waren met de maatschappelijke rol van hun club. Dat heb ik echt heel bijzonder gevonden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Emile van de Weg van XerxesDZB, of Paul Veldhuijzen van Hockeyclub Feijenoord."

"Ik denk niet dat de kans heel groot is dat ik terugkom in de sport, maar je weet het nooit"

"Ook heb ik heel goede herinneringen aan de Leergang Bewogen Leiderschap in de sport die ik in 2015 en 2016 volgde. Met een aantal van de deelnemers vorm ik nog steeds een intervisiegroep en we eten eenmaal per jaar met de hele groep. De Leergang heeft er zeker ook aan bijgedragen dat ik de stap naar een eindverantwoordelijke functie in die tijd heb kunnen maken en daarvoor heb ik ook veel aan Dirk van Raalte, die de leergang begeleidt, gehad."

9. Denk je ooit nog eens terug te keren in de sportwereld? In welke functie het liefste? En eventueel welke andere functie - in bijvoorbeeld de kunstwereld - hoop je nog eens te bekleden?
"Ik denk niet dat de kans heel groot is dat ik terugkom in de sport, maar je weet het nooit. Of het nou de sport of cultuur is of iets anders: het zou een baan moeten zijn waar ik kan werken aan gelijke kansen voor iedereen, aan zorgen dat iedereen zoveel mogelijk uit zijn/haar eigen leven kan halen. Om die reden lijkt het me heel interessant om nog eens gemeentebestuurder te worden."

BlikVanBuitenstaanders-SanneScholten-3

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst