Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De blik van buitenstaanders-Item

"Klimaat en duurzaamheid zijn voor veel leiders en young professionals een van de belangrijkste thema’s in hun leven geworden" 4 februari 2020


Voormalige beleidsbepalers in de sportwereld kijken terug

Ooit werkten zij met volle passie in de sport. Als directeur van een sportbond, als voorzitter daarvan of werkend voor een andere sportorganisatie. Op een zeker moment verlieten zij die sportwereld en kozen ze voor een carrièreswitch naar een ander domein. Waarom maakten zij die stap? Hoe is het hen sindsdien vergaan? Hoe kijken zij terug? Wat kan de sportwereld leren van passanten die nu hun professionele sporen op een ander vlak verdienen?

Vandaag de blik van Egbert Mulder, o.m. voormalig directeur/eigenaar van Marktplan Adviesgroep b.v. en oprichter/directeur van golfbedrijven

Curriculum vitae Egbert Mulder

werk in de sport

  • 1985 tot 2005: directeur/eigenaar Marktplan Adviesgroep b.v.
  • 2005 tot 2008: oprichter/bestuurder ANWB Golf
  • 2003 tot 2011: directeur/eigenaar GMG Golf Management Group b.v.

werk buiten de sport

  • 2011 tot 2018: als (interim) directeur bij o.m. Servant Leadership Europe, Potential Project, De Nieuwe Yogaschool
  • 2014 - heden: oprichter/directeur Circular Leadership

1. Ben je destijds als oprichter/directeur van Marktplan (in 1985) in zakelijk opzicht voor het eerst in aanraking gekomen met de sportwereld?
"Vanaf jonge leeftijd besteedde ik al veel tijd aan sport en bewegen. In mijn tienerjaren was ik vrij fanatiek met turnen en volleybal en deed na mijn middelbare school zelfs toelatingsexamen voor de sportacademie in Arnhem. Hoewel ik was toegelaten besloot ik toch Sociologie te gaan studeren, omdat ik me meer tot een academische studie aangetrokken voelde." 

"Ik was bij Marktplan op een breed terrein actief in de sportwereld"

"Vrij snel na mijn afstuderen richtte ik Markplan Adviesgroep op. Sport was vanaf het begin een van de belangrijkste thema’s in onze werkzaamheden. In eerste instantie lag de nadruk daarbij op het verbeteren van de exploitatieresultaten van gemeentelijke sportaccommodaties. Onze eerste opdracht op dat gebied was de gemeente Utrecht, daarna volgde de gemeente Arnhem en een groot aantal andere gemeenten. Dat resulteerde in de publicatie van het Handboek Marketing Sportaccommodaties in opdracht van de voorloper van het huidige Ministerie van VWS." 

XL5DeBlikvanBuitenstaanders-EM-1"Verder was ik bij Marktplan op een breed terrein actief in de sportwereld, van haalbaarheidsstudies voor nieuwe accommodaties tot interim management, begeleiding bij verzelfstandiging/privatisering, beleidsnota’s, exploitatieverbetering en bouwadvisering, aanbesteding van ontwerp, bouw en exploitatie van accommodaties." 

2. Vanaf 2003 ben je activiteiten op het gebied van golf gaan ontplooien. Hoe is dat begonnen en hoe verliep dat vervolgens? Waarom ben je er uiteindelijk mee gestopt?
"De werkzaamheden op het gebied van golf begonnen met het maken van een haalbaarheidsstudie, businessplan en vervolgens in 2003 met de exploitatie van Golfbaan Naarderbos volgens een openbaar 'pay&play'-model. Daarna volgde in 2005 de oprichting van GMG Golf Management Group en ANWB Golf en vervolgens de overname en nieuwbouw van golfbanen in Nederland en Duitsland. In de zeven jaar vanaf de start zijn we gegroeid van een bedrijf met 12 medewerkers naar 300 medewerkers en een omzet van meer dan € 20 miljoen. Een van onze aandeelhouders binnen GMG was een private equity partner. Na het beëindigen van hun participatie na een periode van zeven jaar, werd in 2011 de onderneming verkocht aan een andere investeerder." 

3. Toen je de golfwereld weer verliet, ben je toen totaal ander werk gaan doen?
"Ja, ik had altijd al veel belangstelling voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling en sinds 2011 verzorg ik trainingen en opleidingen op het gebied van leiderschap. In 2014 publiceerde ik daarover het boek 'Vanuit Stilte naar Succes', gebaseerd op gesprekken met leiders als Peter Blom (Triodos bank), Herman Wijffels (ex Rabo en hoogleraar duurzaamheid), Wessel Ganzevoort (KPMG), Dien de Boer (Reed/Elsevier, Greenpeace), Karel Noordzij (McKinsey, Schiphol) en Inez van Oord (Happinez)." 

"Het centrale thema van het boek is het belang van meditatie en contemplatie voor je persoonlijke ontwikkeling als leider en als persoon. Uit de vele reacties die ik heb ontvangen na de publicatie van het boek bleek dat het voor veel lezers een eyeopener was om te beseffen welke rol verschillende vormen van meditatie en yoga kunnen hebben bij het leren omgaan met stress en werkdruk en om mentale veerkracht en creativiteit te behouden in tijden van crisis en chaos op het werk en in je privéleven. Het boek heeft zeker een bijdrage gehad in het uit de taboesferen halen van onderwerpen als meditatie en yoga voor leiders."

"Het lijkt onvermijdelijk dat we geconfronteerd gaan worden met kantelpunten in klimaat, beschikbare landbouwgrond en drinkwater die ons voor grote uitdagingen gaat stellen"

"Vanuit mijn bedrijf Circular Leadership verzorg ik jaarlijks voor 100 tot 150 professionals en leiders trainingen op het gebied van duurzaamheid, persoonlijk leiderschap en mentale veerkracht en daarnaast coach ik op persoonlijke basis leiders van organisaties." 

XL5DeBlikvanBuitenstaanders-EM-2"In de loop van 2020 start onze post-graduate opleiding Circular Leadership en verschijnt mijn volgende boek getiteld Circular Leadership, gebaseerd op 150 interviews met klimaat- en bedrijfswetenschappers en leiders van organisaties uit de gehele wereld. In het boek wordt het leiderschapsprincipe van Circular Leadership beschreven, gericht op het realiseren van een leefbare wereld in de 21e eeuw. Het is de laatste jaren evident geworden dat we als mensheid een grote impact hebben op het klimaat en de leefbaarheid van onze planeet. Het lijkt onvermijdelijk dat we geconfronteerd gaan worden met kantelpunten in klimaat, beschikbare landbouwgrond en drinkwater die ons voor grote uitdagingen gaat stellen. Hoewel tot nu toe de gevolgen in Nederland beperkt zijn gebleven heb ik ervaren dat op veel gebieden op de aarde (Azië, Afrika, Australië) de impact op dit moment al aanzienlijk is. Veel wetenschappers geven aan dat het komende decennium cruciaal wordt om onze huidige leefgebieden op aarde bewoonbaar te houden voor de komende generaties." 

"Ik heb de laatste jaren ervaren dat klimaat en duurzaamheid voor veel leiders en young professionals een van de belangrijkste thema’s in hun leven zijn geworden. De bewustwording die wereldwijd ontstaat veroorzaakt onzekerheid en angst en roept vragen op. Op welke wijze kan ik als leider een bijdrage leveren aan een duurzame wereld, wat zijn de nieuwe doelstellingen die ikzelf en mijn organisaties daarvoor moeten formuleren, welke mogelijkheden zijn er om onze impact te verminderen en de natuurlijke systemen van de aarde te herstellen? Hoe moeten we onze organisaties en ons economisch bestel daarvoor inrichten en hoe kan ik mentaal omgaan met de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd?" 

"Het gaat om 'mens sana in corpore sano', het is zowel nodig om aandacht te schenken aan een gezonde geest als aan een gezond lichaam" 

4. Waarin verschilt werken in de sportwereld van werken in je huidige omgeving?
"Eigenlijk verschilt het niet zoveel, ik heb altijd gewerkt vanuit een commerciële en adviserende rol naar mijn opdrachtgevers en dat is ook op dit moment het geval. Het verschil is dat in de sportwereld mijn opdrachtgevers vooral uit overheden en sportbonden bestond terwijl ik nu vooral werk voor opdrachtgevers uit de zakelijke dienstverlening, consultants, accountants, financiële instellingen, onderwijsorganisaties en de gezondheidszorg." 

5. Zie je ook overeenkomsten tussen je huidige werkomgeving en die van de sportwereld?
"In beide werkvelden speelt het geluk en het welzijn van de mens een centrale rol. Sport draagt bij aan de fysieke gezondheid van mensen, sport verbindt mensen en het is natuurlijk leuk en ontspannend om te doen. In het werk dat ik nu verricht gaat het vooral om de mentale en spirituele kant van welzijn en geluk. Hoe kun je in deze hectische tijd je geest en gedachten trainen en ontwikkelen zodat je beter om kunt gaan met een overload aan informatie, werkdruk, multitasken en onzekere (werk)omstandigheden en toekomst. Zoals de Romeinse dichter Juvenal al schreef gaat het om 'mens sana in corpore sano', het is zowel nodig om aandacht te schenken aan een gezonde geest als aan een gezond lichaam." 

XL5DeBlikvanBuitenstaanders-EM-36. Als je met de kennis en ervaring van nu terugkijkt naar toen, wat zou je dan anders gedaan hebben toen je nog in/voor de sport werkte?
"Ik zou meer aandacht besteed willen hebben aan duurzaamheid en energiebesparing. Vooral op het gebied van zwembaden, grote gemeentelijke accommodaties en golfbanen hebben we 10 tot 20 jaar geleden kansen laten liggen om hogere doelen te stellen op het gebied van energie- en waterbesparing en het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Gelukkig zijn de ontwikkelingen op dit gebied inmiddels sterk verbeterd." 

7. Aan wie met wie je gewerkt hebt in de sportwereld denk je met veel genoegen terug en waarom?
"In de eerste plaats aan mijn vele tientallen collega’s van Marktplan Adviesgroep en GMG waarmee ik gedurende meer dan 25 jaar met veel plezier en succes heb gewerkt. Het geeft een enorm gevoel van dankbaarheid en voldoening om met een team van getalenteerde en gemotiveerde collega’s een mooie organisatie op te bouwen waarin eenieder zijn/haar talenten optimaal kan ontwikkelen en meesterschap kan ontwikkelen binnen het vakgebied waarvoor je passie hebt." 

"Kwetsbaarheid, moed, durf en leiderschap vanuit het hart worden steeds meer gezien als essentiële en effectieve eigenschappen voor leiders om succesvol organisaties te transformeren"

8. Wat kan de sportwereld volgens jou leren van de wereld waarin je nu werkt?
"Als het gaat om leiderschapsontwikkeling dan zie ik dat ik bij mijn huidige opdrachtgevers vooral werkzaam ben bij het ontwikkelen van zogenaamde soft skills zoals compassie, intuïtie, dienend en mindful leiderschap en duurzaamheid. Kwetsbaarheid, moed, durf en leiderschap vanuit het hart worden steeds meer gezien als essentiële en effectieve eigenschappen voor leiders om succesvol organisaties te transformeren en blijvende impact te hebben in een steeds sneller veranderende samenleving. Ik denk dat deze ontwikkeling ook voor de sportwereld van groot belang kan zijn." 

9. Denk je ooit nog eens terug te keren in de sportwereld?
"Niet als bestuurder/ondernemer, maar vanuit Circular Leadership zal ik in de rol als coach/trainer wel in de sportwereld actief blijven. Zo ben ik bijvoorbeeld gastdocent in de Executive MBA Sports & Health van de Wagner Groep."

XL5DeBlikvanBuitenstaanders-EM-4

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst