Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De blik van buitenstaanders-Item

"Sport heeft een enorme potentie om ook voor de kwetsbare jeugd veel meer te kunnen betekenen" 1 oktober 2019


Voormalige beleidsbepalers in de sportwereld kijken terug

Ooit werkten zij met volle passie in de sport. Als directeur van een sportbond, als voorzitter daarvan of werkend voor een andere sportorganisatie. Op een zeker moment verlieten zij die sportwereld en kozen ze voor een carrièreswitch naar een ander domein. Waarom maakten zij die stap? Hoe is het hen sindsdien vergaan? Hoe kijken zij terug? Wat kan de sportwereld leren van passanten die nu hun professionele sporen op een ander vlak verdienen?

Vandaag de blik van Marion Smit, o.m. voormalig plv. directeur sport bij het ministerie van VWS.

Curriculum vitae Marion Smit

Werk in de sport

  • februari 2009 - februari 2013: plv. directeur sport bij het ministerie van VWS

Werk buiten de sport

  • tot 2009: diverse functies ministerie verkeer en waterstaat
  • 2013 tot maart 2015: manager transitie jeugd bij ministeries VWS en V&J
  • april 2015 tot maart 2016: directeur programmadirectie PGB bij ministerie van VWS
  • april 2016 tot oktober 2016: kwartiermaker zorglandschap bij VNG
  • november 2016 tot heden: directeur jeugd bij ministerie van VWS

1. Waarom heb je destijds besloten in de sportwereld te gaan werken, hoe ben je erin terecht gekomen?
"Ik ben al heel mijn leven actief in de sport. In mijn jeugd als sporter, en nu als trainer, als coach en als sportbestuurder. Sport draagt bij aan fysieke gezondheid van mensen, sport verbindt en is gewoon leuk om te doen."

"Toen ik de mogelijkheid kreeg om via het Rijk in de sport te gaan werken, ben ik dat vol overtuiging gaan doen"

"Op de middelbare school heb ik om deze redenen serieus getwijfeld over de sportacademie. Maar uiteindelijk heb ik toch voor de TU-Delft gekozen. Een prachtige opleiding met een breder scala aan mogelijkheden. En privé waren er voldoende mogelijkheden om in de sport actief te blijven. Echter toen ik – inmiddels werkzaam als manager bij de rijksoverheid - de mogelijkheid kreeg om via het Rijk in de sport te gaan werken, ben ik dat vol overtuiging gaan doen." 

2. Waarom heb je besloten om de sportwereld te verlaten?
"Ik werd benaderd om de decentralisatie jeugd te coördineren. Als programmamanager voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en voor het ministerie van VWS. Er was veel te doen, politiek pittig dossier. Vele partijen waarmee samengewerkt moest worden. En dat leek me op dat moment een mooie uitdaging."

XL33DeBlikVanBuitenstaandersMarionSmit-13. Ben je totaal ander werk gaan doen of zijn er in essentie niet zo veel verschillen?
"Het veld sport en jeugd is enerzijds overlappend – het gaat bij sport ook vaak over de jeugd – maar aan de andere kant totaal verschillend van elkaar. Los hiervan bleef ik werken binnen de rijksoverheid. Dat verschilt dus niet zoveel . De rol was wel iets anders. Runnen van een groot programma met strakke deadlines, versus plaatsvervangend lijndirecteur voor sportbeleid bij het Rijk." 

4. Waarin verschilt meer in het algemeen werken in de sportwereld van werken in je huidige omgeving?
"Ik ben nu bezig met de uitvoering van het jeugdbeleid van dit kabinet. Zoals de uitvoering van programma’s 'Zorg voor de jeugd' en 'kindermishandeling en huiselijk geweld'. Voor deze terreinen ligt de stelselverantwoordelijkheid bij het rijk en hebben de gemeente de primaire verantwoordelijkheid. De sportwereld heeft ook te maken met rijksbeleid en rijksinvesteringen, maar is verder veel meer autonoom."

5. Zie je ook overeenkomsten tussen je huidige werkomgeving en die van de sportwereld?
"Eigenlijk zouden we veel meer samen kunnen doen. Sport heeft een enorme potentie om ook voor de kwetsbare jeugd veel meer te kunnen betekenen. Vooral op het gemeentelijke niveau liggen er kansen. Voor samenwerking tussen de wijkteams en de sportclubs. Dat gebeurt overigens al veel."

"Om elke zaterdagochtend vele kids op de velden te zien rennen en een team zich te zien ontwikkelen, dat is toch het mooiste wat er is"

6. Als je met de kennis en ervaring van nu terugkijkt naar toen, wat zou je dan anders gedaan hebben toen je nog in de sport werkte?
"Niet heel veel anders. Maar ik zou wel meer aandacht willen voor de kwetsbare jeugd. Hoe kunnen we de sportverenigingen ondersteunen opdat alle kinderen – ook die kinderen die meer kwetsbaar, introvert, of juist drukker zijn – daar terecht kunnen."

XL33DeBlikVanBuitenstaandersMarionSmit-27. Aan wie met wie je gewerkt hebt in de sportwereld denk je met veel genoegen terug en waarom?
"Ik heb met heel veel mensen goed samengewerkt. Met een speciale vermelding voor Henriette Kieviet en Gerard Dielessen. Zij werkten toen beiden bij NOC*NSF en de samenwerking was altijd heel plezierig."

8. Wat kan de sportwereld volgens jou leren van de wereld waarin je nu werkt?
"In de jeugdsector zijn vele professionals dag in dag uit kinderen aan het ondersteunen het beste uit zichzelf te halen. Om te leren leven met een beperking, om mee te doen in de maatschappij ondanks een lastiger uitgangssituatie of om te dealen met een persoonlijke stoornis. Deze gestructureerde ondersteuning kan de gemiddelde sportvereniging niet altijd leveren. Daar is in de samenwerking tussen de jeugdsector, de gemeente en sport best wat te doen. Opdat nog meer kids mee kunnen doen in de reguliere sport en om ook deze kids te laten profiteren van de potentie van sport."

9. Denk je ooit nog eens terug te keren in de sportwereld?
"Eigenlijk ben ik nooit weggeweest. Ik ben zeer actief bij de lokale sportclub, in bestuur, praktisch. Om elke zaterdagochtend vele kids op de velden te zien rennen en een team zich te zien ontwikkelen, dat is toch het mooiste wat er is."

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst