Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De blik van buitenstaanders-Item

"In mijn ogen laat de sportsector unieke kansen liggen" 23 april 2019


Voormalige beleidsbepalers in de sportwereld kijken terug

Ooit werkten zij met volle passie in de sport. Als directeur van een sportbond, als voorzitter daarvan of werkend voor een andere sportorganisatie. Op een zeker moment verlieten zij die sportwereld en kozen ze voor een carrièreswitch naar een ander domein. Waarom maakten zij die stap? Hoe is het hen sindsdien vergaan? Hoe kijken zij terug? Wat kan de sportwereld leren van passanten die nu hun professionele sporen op een ander vlak verdienen?

Vandaag de blik van Anton Binnenmars, o.m. voormalig directeur bij de KNVB, de WOS en de KNHS.

Curriculum vitae Anton Binnenmars

Werk in de sport

  • november 1999 - 1 september 2013: werkzaam bij de KNVB, gestart als manager HRM en vervolgens (vanaf 2001) vier jaar plv. algemeen directeur KNVB en van juli 2005 tot en met december 2009 adjunct-directeur amateurvoetbal en van 1 januari 2010 tot 1 september 2013 directeur amateurvoetbal
  • april 2014 - januari 2015: directeur Werkgevers in de Sport (WOS)
  • januari 2015 - oktober 2017: directeur Sport bij de KNHS 

Werk buiten de sport
Oktober 2017 - heden: werkzaam als zelfstandig ondernemer waarin mijn kernactiviteit bestaat uit het ‘bouwen van een podium voor talentontwikkeling’. Het doel is om individuen, groepen en organisaties duurzaam beter te laten functioneren. Met als motto ‘de kracht van kwetsbaarheid’. In deze rol ben ik ook verbonden aan Turntoo en Triocare, twee bureaus die actief zijn op het terrein van circulaire economie, gezondheid en duurzaamheid in brede zin: people, planet en profit. Daarnaast leid ik in een voormalig klooster in Lier driemaal per jaar - samen met mijn collega Pascal Vos - als licentiehouder in België Effortless Coaches op: een erkende integrale coachopleiding waarna de deelnemers veelal een eigen praktijk starten. 

XL15BlikBuitenstaanders-AntonBinnenmars-11. Waarom heb je destijds besloten in de sportwereld te gaan werken, hoe ben je erin terecht gekomen?
"Als kleine jongen had ik twee dromen: voetballen bij Ajax (Gerrie Mühren was mijn idool) of gitarist worden bij de Stones… Ach ja. Later, met de groei der jaren en dito toenemende realiteitszin, wilde ik sportleraar worden. Helaas viel deze keuze af omdat ik slecht presteerde in de vakken natuur en scheikunde, destijds een toelatingsvereiste bij de ALO."

"Omdat ik geïnteresseerd was in het werken met mensen heb ik uiteindelijk gekozen voor de opleiding Personeelswerk. Een prima keuze waarvan ik tot op de dag van vandaag geen spijt heb, sterker nog het gaf mij een basisset aan vaardigheden en inzichten waarvan ik dagelijks de vruchten pluk. Toen vele jaren later de KNVB een Hoofd P&O zocht kwamen voor mij twee ‘liefdes’ bij elkaar: personeelswerk en voetbal."

2. Waarom heb je besloten om de sportwereld te verlaten?
"Na achttien jaar werd het een ‘herhaling van zetten’ en ik was kennelijk onvoldoende in staat om die herhaling te doorbreken." 

3. Ben je totaal ander werk gaan doen of zijn er in essentie niet zo veel verschillen?
"Het eindverantwoordelijk zijn, het leidinggevende gedeelte en de vele overleggen zijn anders geworden. Maar de essentie om te komen tot verbetering van zaken is goed vergelijkbaar." 

4. Waarin verschilt meer in het algemeen werken in de sportwereld van werken in je huidige omgeving?
"De getrapte overlegcultuur en de dagelijkse media-aandacht."

"In mijn eerste jaren bij de KNVB heeft Louis van Gaal mij gecomplimenteerd met mijn stijl"

5. Zie je ook overeenkomsten tussen je huidige werkomgeving en die van de sportwereld?
"Het bereiken van resultaten en verwerven van opdrachten is goed vergelijkbaar. Bij het nastreven van veranderingen spelen dezelfde mechanismen. Wie beslist, waar ligt de zeggenschap, wie betaalt de rekening? Tegenstanders, voorstanders, op basis van ratio, geld, gevoel, sentiment, etc." 

6. Als je met de kennis en ervaring van nu terugkijkt naar toen, wat zou je dan anders gedaan hebben toen je nog in de sport werkte?
"Ik ben niet zo van had ik het anders moeten doen of had het anders gekund? Daarentegen zijn er zaken en inbreng van personen gepasseerd die ik achteraf gezien niet altijd op zijn ware merites heb beoordeeld. Maar dat is part of deal. In zijn algemeenheid laat ik graag anderen aan de bal, ik ben een teamplayer die naar het effect kijkt. Achteraf had ik - om in voetbaltermen te blijven - op een aantal momenten meer de bal moeten opeisen. Maar ja, een spelbepalende speler hoeft niet lang aan de bal te zijn, ik voel me echt thuis bij een ‘kaatsende functie’. In mijn eerste jaren bij de KNVB heeft Louis van Gaal mij gecomplimenteerd met deze stijl, maar hij zei er meteen bij dat deze stijl niet altijd herkend en erkend werd in de machowereld van het voetbal."

7. Aan wie met wie je gewerkt hebt in de sportwereld denk je met veel genoegen terug en waarom?
Schermafbeelding 2019-04-21 om 20.22.26 "Dat zijn er teveel om op te noemen. Ik heb met heel veel aardige en lieve mensen gewerkt. Veel geleerd, hele bijzondere dingen meegemaakt. Ik kijk er met veel plezier op terug. Van de ‘dames van het secretariaat’ - zij stonden altijd klaar om te helpen - tot de vele inspirerende vrijwilligers en directe collega’s zoals Harry Been, hij gaf mij alle vertrouwen. De hechte samenwerking met Bert van Oostveen, met z’n tweeën directie van de KNVB, in een hectische tijd met als triest dieptepunt het overlijden van de grensrechter. Maar ik wil er toch graag twee personen uitlichten, beide helaas veel te vroeg overleden. Het was een voorrecht om zo nauw met beiden te hebben mogen werken: Ruud Bruijnis en Paul Verweel."

"Te beginnen met Ruud. Met hem heb ik vrijwel mijn hele periode bij de KNVB nauw samengewerkt. Vanaf onze eerste kennismaking was er een teamgevoel. Ik heb ontzettend veel van Ruud geleerd en heel veel plezier met hem beleefd. Hij was voetbal, de verpersoonlijking van het voetbal - zoals ik het als klein jongetje in zijn puurste vorm bij de vv Den Ham had beleefd - en had liefde voor voetbal. En hij had oog voor de kleine dingen in het leven – waar het uiteindelijk toch om draait – en was een meester in het agenderen van de juiste issues op juiste moment, een belangenbehartiger pur sang. Een groot sportbestuurder in zijn tijd."

XL8PaulVerweelfonds-1"Paul Verweel licht ik eruit omdat hij een unieke set aan vaardigheden etaleerde. Hij bewoog zich met zo’n groot gemak tussen de praktijk van alle dag – hij runde samen zijn vrouw een amateurvereniging met weinig overige vrijwilligers in een wijk die als problematisch te boek stond - en werkte effectief aan strategische en academische vraagstukken. Hij was een verbinder pur sang met een sterke verenigingsidentiteit. Hij was de vaandel drager van ‘lang leve de vereniging’ en wars van roem." 

8. Wat kan de sportwereld volgens jou leren van de wereld waarin je nu werkt?
"In mijn ogen laat de sportsector unieke kansen liggen. Het zou meer van buiten naar binnen kunnen kijken, het doel en de middelen in een groter perspectief kunnen plaatsen. De sector heeft alles in huis om mede invulling te geven aan de topics die er echt toe doen. Het draait in toenemende mate om de kwaliteit van leven. Dit begint met de vraag welke (unieke) bijdrage elk individu kan leveren aan zijn of haar omgeving. Als je als persoon in balans bent – een gezonde geest in een gezond lichaam – kun je ook beter voor de ander en de omgeving zorgen. Vitaliteit, fitheid wordt ruwweg voor 50% bepaald door goede voeding, 20% door bewegen en de rest door onze hersenen. Dé kans voor sport en bewegen om hierin een spelbepalende rol te vervullen."

"Sportbonden kunnen het achterhoedegevecht om ‘de ongeorganiseerde sporter’ achter zich laten en gezamenlijk optrekken als een netwerkorganisatie"

"Sport en bewegen komt traditioneel uit gemeenschapszin. Juist vanuit deze historie - volop gebruikmakend van alle technologische hulpmiddelen, vanuit een 3.0 bewustzijn - zou het kunnen transformeren naar een community die gebouwd wordt rondom het individu, waarbij het individu zijn vitaliteit/fitheid optimaal kan laten faciliteren/monitoren. Het individu wordt vanuit autonomie verbonden aan de community. Het beste van beide werelden wordt hiermee samengevoegd. Het individu kan optimaal gebruik maken van de kracht van collectieve voorzieningen." 

XL15BlikBuitenstaanders-AntonBinnenmars-3"Een voorbeeld: het individu krijgt gepersonaliseerde voedingsadviezen en ontvangt op basis van zijn fysieke gestel bewegingsadviezen, trainingsadviezen, inzicht in zijn optimale balans tussen inspanning en ontspanning en overige tips op maat. Bovendien het gemak van waar, wanneer en hoe hij dit kan en wil effectueren/consumeren. 'Act local and think global' in optima forma." 

"Vanuit deze gedachte kunnen sportbonden het achterhoedegevecht om ‘de ongeorganiseerde sporter’ achter zich laten en gezamenlijk optrekken als een netwerkorganisatie om alle sporters en bewegenden optimaal te faciliteren. Deze faciliteit is niet alleen voor de organisatoren van sport en bewegen interessant, maar ook voor alle aanpalende partijen die vitaliteit van het individu van het grootste belang achten. Een passend aandeel van deze partijen maakt het geheel nog sterker." 

"Ik heb het idee dat men in de sportwereld daarentegen nog teveel in beslag wordt genomen door de thema’s van gisteren: behoud en aanwas van leden, hoe krijgen we contact met de ongeorganiseerde sporters, wat is onze meerwaarde, kunnen we ze verleiden om lid te blijven/ te worden? Antwoorden op deze vragen zijn voor/vanuit de georganiseerde sport lastig te beantwoorden, omdat de bril van lidmaatschap, getrapte vertegenwoordiging in zeggenschap en medezeggenschap vaak een verdeeld landschap creëert en daarmee vervalt in een actieradius van ‘de macht van de onmacht’. Kortom veel dromen en weinig daden." 

"In de sport regeert veelal de waan van de dag. Een voedingsbodem om elkaar flink bezig te houden, de bal rond te spelen en relatief weinig te scoren en/of voortgang te maken"

"Anders gezegd: ondernemend gedrag/anders denken gaat vaak ‘vanuit deze gevoelde realiteit’ gepaard met ‘individueel’ verlies ten koste van het ‘collectief’. Gevolg is dat de werkelijkheid van alle dag in stand wordt gehouden. Kleine stapjes voor en zijwaarts. XL15BlikBuitenstaanders-AntonBinnenmars-4Bovendien regeert in de sport veelal de waan van de dag. Een voedingsbodem om elkaar flink bezig te houden, de bal rond te spelen en relatief weinig te scoren en/of voortgang te maken. Terwijl er ondertussen echt een transformatie van de cultuur gaande is, waarbij organisaties zoals we die kennen gewoon zullen verdwijnen. Het Informatietijdperk wordt gevolgd door het Transformatietijdperk. De vraag die hierbij hoort is: kan het ook helemaal anders? Is het ’helemaal anders’ eigenlijk geen kans voor open doel?"

"Kan de sportsector de unieke bijdrage die het levert en nog prominenter kan leveren aan de maatschappij meer zichtbaar gaan waarmaken en zijn toepassing meer verzilveren? Kortom weet de sector deze unieke kans in het Transformatietijdperk te benutten of wordt het ‘de bal op de paal’ in de laatste minuut?" 

Is dit niet de kans voor de sportsector om traditionele stellingen van klassiek georganiseerd zijn te ‘verlaten’ en te transformeren naar een ecosysteem met sport als middel om de gewenste kwaliteit van leven te stimuleren?

"Voor de maatschappij is de vitaliteit van de burgers van cruciaal belang. Preventieve gezondheid en duurzaamheid zijn de sterk opkomende thema’s. Schoon water, schone lucht en schone energie bepalen - binnen nu en enkele jaren - de kwaliteit van ons leven. Consumentisme verschuift naar kwaliteit van leven. Is dit niet de kans voor de sportsector om traditionele stellingen van klassiek georganiseerd zijn te ‘verlaten’ en te transformeren naar een ecosysteem met sport – in al zijn verschijningsvormen van individu tot team, al dan niet in competitieverband – als middel om de gewenste kwaliteit van leven te stimuleren? Een verandering van ‘ego naar eco’, ten gunste van iedereen. Schone sport voor iedereen!"

XL15BlikBuitenstaanders-AntonBinnenmars-5"NOC*NSF - de nationale sportfacilitator - wordt in deze de US & BF: de Unieke Sport & Bewegen Facilitator waar alle individuen als eigenaar van de eigen data de mogelijkheid wordt geboden om zijn of haar vitaliteit optimaal te laden, te connecten en te verbeteren. In mijn gedachten komt deze faciliteit als ‘wolk’ boven alle sport- en bewegenaanbieders te hangen, die zelf bepalen of ze wel of niet mee willen doen. Deze unieke bijdrage die sport en bewegen levert aan de maatschappij begint bij de unieke bijdrage van het individu. Het business-model voltrekt zich langs de lijnen van betalen voor de toegang, ontvangen van diverse services en bijdragen uit de wereld van bijvoorbeeld zorgverzekeraars ter stimulatie van gezondheid en gedrag, ook wel aangeduid als gedifferentieerde leefstijlinterventies." 

"De kracht van deze aaneenrijging van praktisch nut en toenemende vitaliteit als resultante laat zich raden. Sport en bewegen als een service ten gunste van de kwaliteit van leven voor ons allemaal! De wedstrijdsport kan - stand alone - ieder vanuit zijn eigenheid aanhaken op ‘de wolk’ als toegevoegde waarde voor het individu en met behoud van de o zo belangrijke eigen competitievorm op nationaal en internationaal niveau." 

9. Denk je ooit nog eens terug te keren in de sportwereld?
"Ik heb de sportwereld nooit achter me gelaten. De sportwereld is gewoon te leuk om uit te sluiten. Ik houd de optie om het veld te mogen betreden altijd open."

« terug

Reacties: 2

Nanette Hagedoorn
24-04-2019

Een mooie reflectie en inspirerend verhaal!  

Bart de Koning
25-04-2019

Dat is visie! Mooi en verfrissend! Ik vind er veel ideeën, die zo dagelijks de revue passeren in het werkveld, in terug.. Hoe gaan we dat regelen?

Die laatste toevoeging over wedstrijdsport als 'Stand alone' in 'de wolk'.. Dat heeft veel inhoud nodig voor we kunnen rekenen op de steun vanuit NOC/NSF als US & BF.. 

Mooie visie, leuk!

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst