Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Cursus | Opsporen van en coachen op Diepe Motivationele Drijfveren donderdag 1 en 8 december 2022

pm6

Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij moti­vatie. De motivatieleer is één van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Bekend zijn de onderzoeken van Jacques van Rossum (Vrije Universiteit van Amsterdam) naar prestatiemotivatie met als belangrijkste resultaat dat voor verreweg de meeste sporters het zeker niet in de eerste plaats gaat om het winnen, medailles of podium­plaat­sen.

Verschillen in drijf­veren liggen hieraan ten grondslag. Ze geven de behoeften van de sporter aan en door die behoeften te bevredigen ontstaan de voorwaarden voor gemotiveerd gedrag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor coaches is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun spor­ters te kennen. Immers de ene sporter kent in dit opzicht andere behoeften dan de an­dere sporter.

Geïnspireerd door het Japanse Seïtai ontdekte ActionType grond­legger Ralph Hippolyte dat de individuele drijfveren zijn verbonden met de functionele bewegingen van de vijf onderste rugwervels (L1-5) en dat deze fysiek zijn te testen aan de hand van de tonus rond de wervelkolom. Bij elke sporter blijken twee van de vijf functionele be­wegingen er meteen voor te zorgen dat de juiste tonus ontstaat, bij de andere drie bewegingen is dat niet het geval.

Ze zorgen voor de ontsteking als startmotor voor de beweging en ondersteunen de sporter om vanuit situaties met (relatieve) stilstand meteen de actie explosief en nauwkeurig in te kunnen zetten. Denk hierbij aan prak­tische toepassingen zoals voor de start van de race of de oefe­ning, bij een spelon­der­breking, vrije trap of strafcorner, in het punt voor punt spelen of na een coachmoment.

In de afgelopen jaren zijn ervaringen met de Deep Motivational Drivers (DMD’s), want zo noe­men de ActionTypes grondleggers hun bevindingen, opgebouwd. Daarbij blijkt keer op keer dat de uitkomsten inzicht geven in wat de mentale behoeften van de sporter zijn als voor­waar­den om tot gemotiveerd handelen over te gaan. Iedereen kent daarbij een intrinsieke en een extrinsieke drijfveer. Een voorbeeld binnen de drijfveer competitie van de intrinsieke vari­ant is dat de sporter gedreven is zijn eigen standaard te verhogen. Een voorbeeld van de extrinsieke variant is dat hij of zij vooral gedreven is de tegenstander te verslaan.

Zo worden vijf verschillende diepe drijfveren herkend met elk hun intrinsieke en extrinsieke variant. Daarbij vragen verschillende behoeften van sporters om afgestemde benaderingen. Wellicht zijn daarbij de meest herkenbare ervaringen de verschillen tussen sporters met competitie als drijfveer versus degenen waarvoor dat relatie is. In plaats van agressie jegens de tegen­stander opbouwen gaat het voor sporters met relatie als drijfveer hoofdzakelijk om spelplezier, genieten en teamgeest. Ze kunnen uitgroeien tot uiterst competitieve sporters maar dan wel langs de weg waarin deze behoeften voldoende water wordt gegeven.

Net als het actiontypes-profiel bevestigen de diepe drijfveren de lichaam-geestverbinding. Daar waar het actiontypes-profiel inzicht geeft in de handelingsvoorkeuren (mentaal en motorisch), leggen de DMD’s de voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan bloot. In het verhogen van de train- en coachbaarheid van sporters zijn beide aspecten voor de coach een groot goed in het leveren van maatwerk. Bovenstaande en verder  is geschreven vanuit de sportcontext. Echter het geldt evenzo voor welke discipline dan ook.

Voor meer informatie: klik hier

« terug