Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Cursus | Praktisch werken met ActionTypes® - Maatwerk voor coachen, trainen, leren en begeleiden 22 en 29 september; 6, 20 en 27 oktober 2022

pm5Het is vast wel eens opgevallen dat mensen op hun typisch eigen manier reageren en han­de­len. Dat doen de mensen in jouw omgeving, dat doe je ook zelf. Onder­ling kunnen daarin flinke verschillen naar voren komen. ActionTypes laat ons zien dat niet de ene reactie per definitie goed en de andere fout is. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren en meestal zal hij of zij (onbewust) die voor­keuren gebruiken. Waarom? Kort door de bocht gezegd omdat door invloeden voor en vlak na de geboorte de werking van de hersenen iets individu­eels mee­krijgt. Het is nature op zo’n onbewust niveau dat het mensen daardoor hun leven lang blijft kenmerken.

ActionTypes is een evolutie van al meer dan dertig jaar, waaruit steeds diepere inzich­ten zijn ontstaan hoe voor het individu cognitieve, emotionele en motorische handelingsvoorkeuren met el­kaar zijn verbonden. Ze vormen ons innerlijk systeem en hebben de survival tools in zich waardoor we ons aan kunnen passen aan waar de externe omgeving om vraagt. Mensen kunnen hun persoonlijke voorkeuren derhalve best wel eens negeren en anders handelen, maar als ze dat te vaak of te lang achtereen moeten doen dan vreet het energie en roept het irritaties op. We kunnen op die manier gemakkelijk overver­moeid, geblesseerd, gestrest en/of ziek raken.

Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa­men­werking tussen mensen. Zeg maar in het communiceren. Er ontstaat begrip voor de beleving en het handelen van de ander. De paradox is dat we hierin alleen slagen als onze eigen kernbehoeften voldoende worden gevoed. Leren wat je hiervoor nodig hebt en tege­lij­ker­tijd de vaardigheden ontwikkelen om anderen in hun kracht te zetten, dat is waar Action­Types voor staat.

Voor meer informatie: klik hier

« terug