Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Nationaal Sportforum 2021 (3e editie) 21 september 2021

nsf3De veranderende sportvereniging
Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in sportclub perspectief

Sport zorgt voor een vitale samenleving, maar ook voor verbinding en verbroedering. De rol van sport verandert en daarmee ook de maatschappelijke rol van de sportvereniging. Niet alleen sociaal, maar ook economisch.

De uitdagingen die voor ons liggen zijn talrijk en complex. Het Nationaal Sport Forum brengt bestuurders van overheden, sportorganisaties en het bedrijfsleven samen. Inzichten uit diverse disciplines, gecombineerd met paneldiscussies verruimen hun kijk. Het helpt evenwichtige antwoorden te ontwikkelen op vraagstukken rond de economische en maatschappelijke functie van sport.

Thema’s:

 • inclusieve sport 2.0
 • update status Nationaal Sportakkoord en nieuwe wet bestuurdersaansprakelijkheid (WBTR)
 • verenigingsmanagement en de rol van de verenigingsmanager
 • de groeiende sportvereniging/organisatie

Doelgroep:

 • bestuurders van sportverenigingen
 • verenigingsmanagers
 • belangstellenden voor de functie Verenigingsmanager
 • wethouders en beleidsmedewerkers sport en/of sociaal domein van (gemeentelijke) overheden
 • stafmedewerkers en verenigingsadviseurs van sportbonden, -organisaties en -koepels
 • sportformateurs
 • buurtsportcoaches
 • sportconsulenten
 • bewegingsadviseurs
 • combinatiefunctionarissen
 • sportregisseurs
 • senior management van aan sport gerelateerde bedrijven
 • academici, universiteiten en studenten in aan sport gerelateerde wetenschappen
 • ontwikkelaars van duurzame en toekomstgerichte sportaccommodaties

Voor meer informatie: www.nationaalsportforum.nl

« terug