Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Expertmeeting: mensenrechten en het spanningsveld tussen sport en politiek 19 mei 2021

Naar aanleiding van het aanstaande WK Voetbal in Qatar staat ook in Nederland de kwestie ‘sport en politiek’ weer op de discussiepagina’s van kranten. Gasten schuiven aan bij talkshows, Twitter ontploft. In het debat gaat het allang niet over de vraag óf sport en politiek iets met elkaar te hebben, maar eerder hóe. Opeens krijgen sporters alle lof als zij een politiek statement maken. Ook de KNVB roept sinds enkele jaren op tot het respecteren van mensenrechten en roert zich al langer in de strijd tegen discriminatie.

Het vraagstuk dat in deze expertmeeting wordt aangesneden gaat verder dan de controverse over het WK in Qatar. Aan de orde komt onder meer hoe de verhoudingen tussen sport en politiek zijn veranderd en hoe sportorganisaties zich tot politieke kwesties verhouden. Want dát deze grenzen zijn verschoven, is duidelijk nu ook het IOC en de FIFA-beleid zijn gaan ontwikkelen op het vlak van mensenrechten. Waar komen die verschuivingen vandaan? Welke belangen staan op het spel? En vooral: welke nieuwe dilemma’s ontstaan in de praktijk?

XL11OpenPodium-WdG-q-2Centraal staan grote sportevenementen en mensenrechtenschendingen. Lange tijd hebben internationale sportorganisaties dit als ‘politiek’ terzijde geschoven. De afgelopen vijftien jaar is de sportwereld mensenrechten retorisch én als beleidsterrein gaan omarmen. Tegelijkertijd doemen er nieuwe politieke pijnpunten en juridische kwesties op. Mensenrechten zijn allesbehalve onomstreden – denk maar aan de rechten van arbeidsmigranten of de LHBTI-gemeenschap in Qatar, die van de Oeigoeren in China, of de kritiek dat mensenrechten een Westerse norm opleggen. En wie draagt precies de verantwoordelijkheid of juridische aansprakelijkheid als het mis gaat met de mensenrechten rond een mega-sportevenement? Willen landen nog wel een Olympische Spelen organiseren als het zo ingewikkeld wordt? En hoe zit het met de rol van sportbestuurders, sportjournalisten, overheden en betrokken ngo’s op dit spanningsveld waarbij de grenzen tussen sport en politiek zo zijn veranderd?

Het streven van deze online ontmoeting is om in een breed gezelschap van gedachten te wisselen over deze thematiek aan de hand van drie korte presentaties van ongeveer een kwartier, gevolgd door twee stellingen om de discussies te starten. Hierbij treedt Marjet Derks, hoogleraar sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit, op als dagvoorzitter. Verdere sprekers:

  • Daniela Heerdt, gepromoveerd aan Tilburg University op mensenrechtenschendingen en mega-sportevenementen en tevens verbonden aan het Centre for Sports and Rights in Genève, gaat in op de juridische dimensie en uitdagingen van deze kwestie
  • Paul Reef, promovendus sport- en politieke geschiedenis, Radboud Universiteit, bespreekt de geschiedenis van protest tegen internationale sportevenementen
  • Claudia Bokel, oud-olympiër, voormalig sportbestuurder bij het IOC en adviseur van de Sportraad, reflecteert op het spanningsveld tussen sport en politiek voor organisaties en sporters
Organisatie: Radboud Universiteit, onderzoeksgroep Sportgeschiedenis
Datum: 19 mei 2021, 15:00-17:00
Volgen via zoom: klik hier
Contact: Paul Reef, p.reef@let.ru.nl

« terug