Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Bijeenkomst over het SCP-rapport Kansen op sportieve groei? Een verklarend model van sportdeelname 6 november 2019

Woensdag 18 september verscheen bij het SCP het rapport 'Kansen op sportieve groei? Een verklarend model van sportdeelname'. Dit rapport vormt de afsluiting van verschillende deelprojecten waarin het SCP en het RIVM de afgelopen jaren aandacht hebben besteed aan verklaringen van sportdeelname en beweeggedrag.

coverKansenOpSportieveGroeiOp basis van sociaalecologische theorie hebben de onderzoekers met beschikbare empirische data de frequentie van de sportdeelname en de keuze voor een sportverband getracht te verklaren. Vervolgens zijn met het ontwikkelde model twee beleidsscenario’s uitgewerkt:

 • de mogelijkheden om de sportdeelname van volwassenen te stimuleren in samenhang met de motieven en belemmeringen die daarbij een rol spelen.
 • de relatie tussen de sportdeelname van jongeren en de leefbaarheid van de wijk waarin zij wonen.

Op het programma van deze bijeenkomst staat een korte inleiding gevolgd door twee discussierondes waarin we bespreken welke mogelijkheden het ontwikkelde model voor praktijk, beleid en wetenschap bieden. De bijeenkomst wordt geopend met een presentatie van de KU Leuven over de Global Sports Participation Index, als onderdeel van het Kennisplatform sportdeelname.
 
Programma

 • Global Sports Participation Index, Jeroen Scheerder/Erik Thibaut van de KU Leuven.
 • Verklarend model sportdeelname 'Kansen op sportieve groei?'
  • Inleiding Verklarend model sportdeelname ‘Kansen op sportieve groei?’, Annet Tiessen-Raaphorst, SCP
  • Deelvraag Praktijk/beleid. Hoe werkt het model in de praktijk en hoe is het voor beleid te gebruiken? Referent: Mariëtte van der Voet, Nederlandse Sportraad
  • Deelvraag Wetenschap / toekomst. Hoe is sportdeelname te beïnvloeden en een model te verbeteren? Referent: Jeroen Scheerder KU Leuven

Genodigden

 • Leden van het platform Sportdeelname – het kennisplatform over het monitoren van sportdeelname.
 • Betrokken experts bij de startsessie van het project Verklaring van sport en beweeggedrag van RIVM en SCP in 2014.
 • Andere belangstellenden.

Locatie: Sociaal en Cultureel Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Toegang: vrij
Tijden: 10.00 - 12.00 uur (met mogelijkheid tot lunch daarna)
Aanmelden (vóór 30 oktober): secretariaat@scp.nl
NB: naar de bijeenkomst ID meenemen

« terug