Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

De Toekomst van de Sport - Meeting #4: De toekomst van de koers 11 april 2019

Deze meeting wordt georganiseerd in de mooie historische zalen van het Gentse Stadhuis. Mooie symboliek ook, want in dat Stadhuis werd 150 jaar geleden ook de toestemming gegeven om die eerste koers te laten doorgaan. Tal van prominenten en protagonisten uit de Belgische wielersport krijgen het woord. Zowel sportieve, financiële, organisatorische, technologische, sociale, medische als ethische aspecten zullen worden besproken. Wannes Cappelle zorgt voor de muziek.

Organisatie: UGent-Leerstoel Frans Verheeke
Locatie: Stadhuis Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, België
Tijden: 19.30 uur (ontvangst), 21.45 uur (start afsluitende receptie)
Toegang: vrij
Voor meer informatie en aanmelden (vóór 4 april): klik hier


UGent-Leerstoel Frans Verheeke
Een erkende UGent-Leerstoel is een professoraat dat wordt gefinancierd door private schenkers om thematisch onderzoek te verrichten dat wordt afgestemd op maatschappelijke uitdagingen. De UGent-Leerstoel Frans Verheeke werd opgericht binnen het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent. Die positionering binnen de Politieke Wetenschappen is uniek in België, gezien de reeds bestaande universitaire sportinstituten een medische oorsprong hebben.

leerstoelSport is vanuit politiekwetenschappelijk perspectief nochtans een bijzonder interessant thema, omdat het raakt aan veel andere beleidsdomeinen zoals welzijn, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, jeugdwerk, gelijke kansen, samenlevingsopbouw, inburgering, economie, ruimtelijke planning, intergemeentelijke samenwerking, etc. Met de Leerstoel willen we een lans breken voor een meer geconnecteerde, intersectorale politiek-ambtelijke aanpak.

De Leerstoel wil als een actieve facilitator en bruggenbouwer fungeren. Terwijl we tijdens het onderzoek zelf de straat en het veld opgaan om te luisteren naar wat er leeft bij de actoren, bieden we die actoren door middel van publiektoegankelijke ‘meetings’ de kans om elkaar te ontmoeten, met elkaar in dialoog te gaan en van elkaar te leren. Op die manier biedt de Leerstoel een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen.  ‘Kansengroepen’ – vrouwen, personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking, personen in armoede… – krijgen daarbij extra aandacht met het oog op empowerment. Ook wordt een podium geboden voor jong talent.
« terug