Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Expertmeeting bezoekersaantallen 14 mei 2018

Het doel van de bijeenkomst is om aanbieders en ervaren gebruikers van meetmethodes van bezoekersaantallen bijeen te brengen. De organisatoren hopen daarmee een stap te zetten naar een WESP-richtlijn en/of keurmerk. Deze moet, net als andere WESP-richtlijnen, garanties bieden aan gebruikers over de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

De aanleiding voor de bijeenkomst is een rapport over 16 evenementen in Den Haag waarbij gebruik gemaakt is van GSM-data voor het meten van bezoekersaantallen. Na publicatie van dit aanvankelijk geheime rapport is de nodige discussie ontstaan over de betrouwbaarheid van dergelijke methodes.

De bijeenkomst heeft het karakter van een expertmeeting, dat wil zeggen dat de genodigden geselecteerd worden op basis van kennis van en ervaring met dit thema. Het is de bedoeling dat vrijwel alle aanwezigen een korte toelichting voorbereiden en in een korte bijdrage hun standpunten en ervaringen delen.
 
Doelgroep
Genodigden zijn aanbieders m eetmethoden, gebruikers meetmethoden, onderzoekers. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Bij teveel aanmeldingen kan er geselecteerd worden op expertise of belang. Aantal deelnemers: ca 20-30.

  • Locatie: Kenniscentrum Sport, Horapark 4, 6717 LZ Ede
  • Tijden: 10.00 - 13.00 uur
  • Toegang: vrij:
  • Inschrijven: klik hier (vóór 1 mei, gezien de beperkte capaciteit is het raadzaam snel aan te melden)
« terug