Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Landelijke Kennisdag Bewegen Op Recept 5 september 2017

Voor het eerst wordt dit jaar de landelijke Kennisdag Bewegen Op Recept georganiseerd. Op 5 september 2017 ontmoeten professionals uit sport, zorg, beleid en wetenschap elkaar in Nieuwegein, één van de vele gemeenten die sport met zorg verbindt.

Al sinds 2012 wordt er binnen de gemeente Nieuwegein gewerkt met Bewegen op Recept. Een zeer waardevolle aanpak waarbij de zorgprofessionals patiënten doorverwijzen naar sport en beweegactiviteiten in de wijk. Het doel van Bewegen op Recept is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden en positieve gezondheid te bevorderen door de samenwerking tussen de zorg- en de sportsector te stimuleren.

Op verschillende plaatsen in Nederland worden initiatieven van Bewegen op Recept ontplooid of ontstaan vergelijkbare initiatieven waarbij sport en zorg worden verbonden. Hoe gaat het met deze projecten en wat zijn hun ervaringen? Wat kunnen we van deze projecten leren en welke praktijkkennis is al beschikbaar?

De kennisdag is dé plek om ervaringen uit te wisselen en kennis over de aanpakken te verzamelen en te delen. De dag biedt actuele inzichten, inspirerende voorbeelden en handvatten om beweeginitiatieven zoals Bewegen op Recept te implementeren en door te ontwikkelen.

Tijdens de kennisdag wordt onder andere antwoord gegeven op:

 • Wat gebeurt er landelijk op het gebied van Bewegen op Recept?
 • Wie kunnen naar initiatieven zoals Bewegen op Recept worden doorverwezen?
 • Hoe kunnen sport en zorg worden verbonden?
 • Welke praktische hulpmiddelen zijn er om de aanpak op te starten??
 • Hoe kunnen de opbrengsten in kaart worden gebracht?
 • Wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Doelgroep
De kennisdag is bedoeld voor professionals uit praktijk, beleid en onderzoek die op dit moment reeds werken op het terrein van zorg, sport en bewegen. Hierbij gaat het om:

 • Professionals vanuit de praktijk van zorg, sport en bewegen: zoals huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, zorgverzekeraars, interventie-eigenaren en buurtsportcoaches.
 • Professionals vanuit beleid, zoals wethouders, beleidsmedewerkers sport en gezondheid
 • Professionals vanuit wetenschap, zoals onderzoekers op het terrein van gezondheidsbevordering.

Keynotesprekers
Tijdens de kennisdag zullen twee keynotesprekers vertellen over de laatste kennis over sport, bewegen en (positieve) gezondheid.

De eerste keynotespreker is Carl Verheijen, directeur van het Institute for Positive Health. Daarna gaat Prof. dr. Koen Breedveld, directeur van het Mulier Instituut, in op de (meer)waarde van sport en bewegen.

Praktijkvoorbeelden en themasessies
Tijdens de kennisdag worden diverse voorbeelden van Bewegen op Recept uit de praktijk gepresenteerd. Ook kunnen deelnemers kiezen uit vijf interessante themasessies. De themasessies gaan in op vragen als:

 • Welke patiënten worden vanuit de zorg naar de sport doorverwezen?
 • Hoe worden zorg en sport in de praktijk verbonden?
 • Hoe kunnen de opbrengsten van een dergelijke lokale aanpak worden gemonitord?
 • Wat zijn kansen voor financiering?
 • Welke praktische hulpmiddelen zijn voor implementatie beschikbaar?

 De dag wordt interactief afgesloten via een vraaggesprek met Mariken Leurs (plaatsvervangend directeur Sport van het ministerie van VWS), André de Jeu (directeur Vereniging Sport en Gemeenten) en Willemijn Baken (directeur Kenniscentrum Sport).

Het volledige programma vindt u op deze website. Er is beperkt plaats (maximaal 80 plekken). Wacht dus niet te lang met inschrijven!

 • Locatie: Sport- en evenementencomplex Merwestein (Merweplein 1, Nieuwegein)
 • Tijd: 10:00 tot 15:30
 • Organisatie: Gezondheidscentrum de Roerdomp, Sport ID Nieuwegein en het Mulier Instituut
 • Kosten: € 50,- inclusief gezonde lunch
 • Aanmelden: Klik hier (hier kunt u tevens uw voorkeur aangeven voor de themasessies)
 • Vragen: Neem contact op met Christian van der Lingen (c.vanderlingen@merwestein.nl)

De Kennisdag Bewegen op Recept wordt georganiseerd door SportID Nieuwegein, Gezondheidscentrum de Roerdomp, Lifestyle, Merwestein, Verbindion en het Mulier Instituut.

« terug