Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Voetbal is Meer dan Voetbal-Item

F!TFabriek levert maatwerk voor sportclubs 7 april 2015

door: Marc Hoeben

Het kon nieuwer en het kon beter. Het aanbod voor bewegen moest divers en samenhangender worden, voor kinderen, jongeren, kwetsbare groepen in wijken met een lage sociaal economische status (SES) en inwoners met een beperking. Dus werd in Bergen op Zoom de F!TFabriek in het leven geroepen, om de combinatiefunctionarissen en het sportbeleid een gezicht te geven en om meer en meer mensen over de drempel te trekken bij sportverenigingen.

XL13VMDV_1Het fenomeen combinatiefunctionaris deed in 2010 zijn intrede in de Bergen op Zoom, vertelt Niels Quispel, coördinator van de F!TFabriek. De regeling, waarbij het rijk voor 40 procent bijdraagt en de gemeente voor 60 procent, was broodnodig, maar in de opstartfase was het ook wel zoeken naar de juiste formule. “De combinatiefunctionarissen werden veel ingezet in de wijken,” vertelt Quispel. “Dat was voorheen bij activiteiten voor de vergroten van de sociale cohesie in de lage SES-wijken. Daarnaast werden we betrokken bij het bewegingsonderwijs op de basisscholen.”

Na drie jaar werd de inzet van de nieuwe arbeidskrachten geëvalueerd. “Toen kwam naar voren dat de combinatiefunctionaris te weinig werd ingezet voor het behalen van de doelstellingen van de gemeente. Bergen op Zoom mikte juist op meer inzet bij sportverenigingen, voor zaken als het ondersteunen van vrijwilligers en het werven van leden en sponsors. Het was de bedoeling om de clubs te versterken en te vitaliseren.”

Nieuw plan
Quispel werd begin 2014 op het project gezet als coördinator en mocht aan de slag, om een plan te schrijven. Het was de bedoeling dat de combinatiefunctionarissen in hun werk meer zouden opschuiven richting de wensen van de gemeente, maar dat ze daarnaast de taken in het onderwijs en in de wijken in het oog zouden blijven houden.

“We hebben toen bijvoorbeeld in het onderwijs meer ingezet op de begeleiding van docenten. Bergen op Zoom heeft bijna geen vakleerkrachten in het basisonderwijs, het ging dus om het ondersteunen van de groepsleerkrachten en het hen helpen verbeteren van hun bewegingsonderwijs.”

Het werk in de lage SES-wijken werd uitgebreid richting de sportverenigingen. “Zodat ze konden inzetten op het ontwikkelen van hun maatschappelijke functie. Het draaide voor ons als combinatiefunctionarissen om vragen als: hoe kunnen we ons verbeteren op dit vlak? Hoe kunnen we maatwerk bieden.”

XL13VMDV_2

De F!TFabriek maakte bijvoorbeeld gebruik van de hulp van de sportservice Noord-Brabant bij het zogeheten traject ‘meer vrijwilligers in kortere tijd.’ Ook werden Ilona Kerbusch en Enzo de Regt tot verenigingsondersteuners benoemd. “Dan heb je het over mensen die echt voor de vereniging actief zijn en inhoudelijk met clubs aan de slag gaan om ze sterker te maken. Het doel hiervan is om ze, naast de traditionele rol, ook een maatschappelijke rol op te laten pakken.”

“We kijken hoe ze het sportpark beter kunnen benutten en hoe de verschillende sportdisciplines beter kunnen samenwerken"

De F!TFabriek heeft verschillende projecten lopen in Bergen op Zoom. Eentje is met verschillende verenigingen op sportpark Rozenoord, waar tot op bepaalde hoogte sprake is van een gedeelde problematiek. “We kijken hoe ze het sportpark beter kunnen benutten en hoe de verschillende sportdisciplines beter kunnen samenwerken. Het complex ligt in een lage SES-wijk en wellicht is hier in de toekomst een mooie koppeling mee te maken. Om meer mensen uit de wijk te laten sporten kan ook worden samengewerkt met Stichting Leergeld. Op Rozenoord zitten twee voetbalclubs met een uiteenlopende problematiek. MOC’17 participeert veel actiever in het project dan BVV’63. Uiteindelijk moet elke vereniging op haar manier sterker worden en de maatschappelijke rol oppakken.”

Diverse pilots
De kracht van de F!TFabriek, zegt Quispel, ligt in pilots met aangepast sporten, met kennismakingstrajecten en met gezonde voeding. Clubs worden niet overvoerd met te veel informatie, de F!TFabriek maakte de afweging wat een vereniging tegen de achtergrond van de hoeveelheid vrijwilligers kan behappen.

Bergen op Zoom telt tien voetbalclubs, op een totaal van 45 sportverenigingen. “Wij moeten wel oppassen dat we niet te veel naar de voetbalclubs kijken. Indoorsporten kunnen bijvoorbeeld ook goed hulp gebruiken, omdat ze vaak geen eigen accommodatie hebben.”

Bijeenkomst Meer dan Voetbal
Enzo de Regt en Ilona Kerbusch bezochten namens de F!TFabriek een bijeenkomst van Meer dan Voetbal en vonden het interessant om de koppeling tussen bvo’s en amateurs te zien. Bergen op Zoom heeft alleen geen bvo in de gemeente, betreurt Quispel. “Want een bvo heeft een bepaalde achterban en samenwerking opent zeker deuren.” Ook zonder die samenwerking heeft de F!TFabriek uitdaging genoeg voor de nabije toekomst, denkt Quispel. “We zijn afhankelijk van overheidsgeld en dat blijft een onzekere factor. Het ideaalbeeld is toch dat wij als organisatie gedragen worden door burgers en bedrijven uit Bergen op Zoom.”

Voor meer informatie: www.fitfabriekboz.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst