Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Voetbal is Meer dan Voetbal-Item

Uitwassen kleine criminaliteit met voetbal bestreden 10 maart 2015

door: Marc Hoeben

Iedereen kent ze wel, de beelden van hangjongeren in vaak oudere stadsdelen. Ze kunnen tot in de late uurtjes zorgen voor geluidsoverlast, hun gedrag kan leiden tot vandalisme of kleine criminaliteit en het kan het algehele gevoel van sociale onveiligheid verhogen. In Eindhoven werden de uitwassen de laatste jaren juist met succes bestreden door een verbinding tussen voetbalclub PSV en de aangewezen jongens en meiden tussen 9 en 18 jaar aan te leggen via PSV United. Het project kreeg onlangs de Meer dan Voetbal Award in de categorie Profproject.

Registreren en beschrijven is weten. Frank van Eekeren van de Universiteit Utrecht werd als onafhankelijk onderzoeker bij het project PSV United betrokken en keek over de schouders mee. “Sinds 2009 doen wij al aan onderzoek voor Meer dan Voetbal,” verklaart hij. “Dat gaat dan meer in algemene zin om de betekenis van bvo’s in maatschappelijk opzicht en wat de samenwerking met maatschappelijke instanties kan opleveren voor de clubs en de samenleving.”

XL9VmdVPSVUnited_1

Van Mensfort United naar PSV United
In de eerste jaren deed Van Eekeren al casestudies bij PSV. Hij was vertrouwd met het ‘speelveld’ en gaf er presentaties over zijn onderzoeken. Een jaar geleden bereikte hem de vraag om een programma voor probleemjongeren tussen 9 en 18 jaar te monitoren. Het heette toen nog Mensfort United, vernoemd naar de nabijgelegen wijk. Inmiddels is dat veranderd naar PSV United en heeft het project ook de vleugels uitgeslagen naar de wijken Tongelre en Bennekel. Van Eekeren boog zich samen met student-onderzoeker Peter Streefkerk alleen over de ontwikkelingen in Mensfort.

“De vraag is hoe je dat dan aanpakt. We hebben geprobeerd, in overleg met PSV, om heel goed in de haarvaten van het project te gaan zitten en niet te afstandelijk te registreren. We wilden het zo kwalitatief mogelijk doen, veel mensen spreken en de wijk ingaan. Alleen dan konden we in mijn ogen aangeven wat het voor de wijk, voor de politie, voor de gemeente en verschillende netwerkinstanties betekende. We hebben in een paar maanden tijd 82 mensen geïnterviewd en dertien evenementen of activiteiten bezocht en geobserveerd. Heel intensief.”

"Het gaat niet om het aantal delicten, het gaat om hoe veilig mensen zich voelen als ze over straat gaan"

Van Eekeren noemt het een sterk punt van het project dat er ‘niet zomaar’ van buitenaf op de problematiek van de jongeren werd ingesprongen. “Eerst werd de samenwerking met de netwerken in de wijk gezocht, zoals scholen en politie en de jongerenopbouwwerker. Daarna is aangehaakt bij thema’s die er leefden. Zo’n thema is sociale veiligheid. Dat kwam ook bij de jongeren zelf naar boven. Het thema is telkens aan de orde gesteld. Gemakkelijk is dat niet, sociale veiligheid ligt best ingewikkeld. Het gaat niet direct om het tellen van het aantal delicten, het gaat om hoe veilig mensen zich voelen als ze over straat gaan.”

Enkele tientallen probleemjongeren
XL9VmdVPSVUnited_2In de wijken in Eindhoven draait het om enkele tientallen probleemjongeren. Vanuit het wijkcentrum in Mensfort zette PSV United activiteiten op, door bijvoorbeeld de oprichting van een voetbalelftal en het geven van voetbaltrainingen. “Daar kwamen trainers van PSV naartoe, de jongeren konden trainen in een tenue van PSV. Dat is dan allemaal leuk en aardig, werd ze te kennen gegeven, maar er hoort ook een bepaald gedrag bij: de 'Mensfort principes'.”

Bij het project draaide het niet alleen om voetbal. “De jongeren gingen ook de wijk in om schoon te maken en zo ontstonden ontmoetingen tussen ouderen en jongeren. Daar zit vaak een probleem, omdat ze elkaar nauwelijks kennen en daardoor voelen ouderen zich vaak onveilig in de omgeving van die jongeren. Bovendien is er een verbinding gelegd tussen de jongeren zonder probleemgedrag en de probleemgevallen en tenslotte ging het om het leggen van een verbinding tussen jongeren en de professionals van politie en welzijn.”

XL9VmdVPSVUnited_3Problemen zijn verminderd
Uit zijn onderzoek zegt Van Eekeren te kunnen concluderen dat de problemen in Mensfort zijn verminderd. “Er zijn in elk geval belangrijke voorwaarden gecreëerd om het gevoel van sociale onveiligheid te verminderen. Natuurlijk, het blijft moeilijk om te zeggen dat het alleen door dit ene project komt. Maar de verbinding in de wijk is zeker beter geworden, de jongeren hebben meer steun en er wordt gewerkt aan hun sociale competenties. Dat soort zaken dragen allemaal bij aan de sociale veiligheid en daarom kun je zeggen dat er absoluut wat is bereikt.”

Van PSV United heeft Van Eekeren ‘de kritische succesfactoren’ bepaald. Betekent het ook dat de aanpak in Eindhoven elders in de grote steden gebruikt moet gaan worden? “Nou, je kunt hier geen blauwdruk van maken. Mensfort is een unieke wijk met bijvoorbeeld een heel goede jongerenwerker. Het succes is van zulke zaken afhankelijk. Maar sommige elementen zijn wel breder inzetbaar. Het is bijvoorbeeld altijd zaak om te kijken naar de bestaande netwerken en daarbij aan te sluiten, afhankelijk van de behoeften van de wijk. Maar het mooie is wel dat een profclub bijna altijd voor verbinding zorgt. Sommige dingen lukken opeens wel, omdat het over voetbal gaat.”

Voor meer informatie: klik hier

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst