Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Voetbal is Meer dan Voetbal-Item

Sportcomplex H.V.V. Laakkwartier is spil in de wijk als ‘Buurthuis van de Toekomst’ 26 november 2013

door: Lennart Bloemhof

Meer dan Voetbal Awards
Sinds 2010 reikt de Stichting Meer dan Voetbal jaarlijks haar Meer dan Voetbal Awards uit, om prof- en amateurclubs te belonen die met projecten op maatschappelijk gebied vernieuwend en onderscheidend zijn. Voor de editie 2012-2013 waren er twaalf clubs genomineerd in vier categorieën: Profclub van het Jaar, Profproject van het Jaar, Amateurclub van het Jaar en Amateurproject. De vakjury - met als juryvoorzitter sportjournalist Willem Vissers van de Volkskrant - beoordeelde de genomineerden op een aantal criteria, waarbij vooral gelet is op concrete meerwaarde voor de samenleving en of het project is gebaseerd op een visie op langere termijn.

In dit artikel wordt de Haagse voetbalvereniging H.V.V. Laakkwartier uitgelicht, dat haar sportcomplex ‘uitleent’ als Buurthuis van de Toekomst aan allerlei partijen en daarmee niet meer weg te denken is uit de wijk. De beloning voor die maatschappelijke inzet kwam in de vorm van de Meer dan Voetbal Award voor Amateurclub van het Jaar.  
 


Sport is het cement van de samenleving en vanuit die gedachte is een voetbalvereniging min of meer verplicht om 'meer dan voetbal' te zijn. Dat is de visie van H.V.V. Laakkwartier en haar voorzitters Ron Jansen en Frans de Canne. Vol trots namen zij daarom op 8 november de Meer dan Voetbal Award in ontvangst, die zij kregen van een delegatie vol prominenten met onder anderen bondscoach Louis van Gaal, oud-topvolleyballer Bas van de Goor en de Haagse sportwethouder Karsten Klein.

De Haagse voetbalvereniging organiseert - en biedt plaats aan - allerlei activiteiten in haar wijk. De accommodatie van de club kreeg in juli 2012 de titel ‘Buurthuis van de Toekomst’ van de gemeente Den Haag, die het verleent aan belangrijke plekken in de wijk waar mensen samenkomen. De accommodatie van H.V.V. Laakwartier was een van de eerste plekken in Den Haag die deze titel kreeg.

Activiteiten
Voorzitter Jansen is met de Award vooral blij voor de vrijwilligers van de amateurclub, die via de prijs erkenning krijgen voor hun be- langeloze inzet.

“We zijn al jaren bezig met diverse activiteiten in de wijk”, zegt Jansen. En dat is volgens hem alleen maar toegenomen nadat diverse buurthuizen in de wijk werden gesloten. “Daarvoor werkten wij op ons sportcomplex voornamelijk op ad hoc basis samen met partners, maar dat kreeg een steeds structureler karakter.”

Wie de activiteiten in en rond het sportcomplex van H.V.V. Laakkwartier op een rijtje zet, begrijpt waarom de jury de prijs dit jaar uitreikte aan de voetbalclub vanwege haar grote maatschappelijke impact. Het Wijkberaad Laak-Centraal vergadert in de accommodatie, huisvest er haar administratieve krachten en organiseert er wijkfeesten. Ouderenvereniging Laakse Lente organiseert activiteiten op het verenigingsterrein. Een advocatenkantoor organiseert een juridisch spreekuur in het clubgebouw. En er ligt zelfs een protocol voor het verzorgen van uitvaarten binnen het Buurthuis in samenwerking met een uitvaartverzorger, die tevens sponsor is van de club.

Bemensing
Het zijn slechts een paar voorbeelden van de partijen die gebruik maken van de clubaccommodatie. Aan Jansen de vraag of de derdeklasser zelf nog wel op de accommodatie terecht kan voor wedstrijden en trainingen. “Ja hoor, voetbal blijft onze core business”, lacht hij. Alleen het inzetten van vrijwilligers - ofwel de 'bemensing' zoals Jansen het noemt - is nog wel eens lastig. Hij roemt de vrijwilligers van de zondagclub, aangezien de deuren van zijn vereniging als Buurthuis van de Toekomst zestien uur per dag, zeven dagen per week openstaan. Zo zijn de ouderenactiviteiten bijvoorbeeld vaak in de middag. “Het blijft een uitdaging om dat beheersbaar te houden. Je moet mensen hebben voor de schoonmaak, exploitatie, enzovoort.”

In haar constante zoektocht naar vrijwilligers heeft de Haagse voetbalvereniging zich aangepast aan de moderne tijd. “In het verleden ging je dan langs bij leden die met de VUT of pensioen gingen. Dat is nu lastig omdat iedereen langer doorwerkt, dus nu staan we op de stoep bij iemand die net zijn baan is kwijtgeraakt. Verder hopen we dat onze partners vrijwilligers meebrengen.” Van de gemeente Den Haag ontvangt H.V.V. Laakkwartier een subsidie voor het Buurthuis van de Toekomst.

De voortdurende bedrijvigheid op het sportcomplex zorgt volgens Jansen voor een gezellige samensmelting tussen wijk- en clubvrijwilligers. Ook reserveert H.V.V. Laakkwartier vrijwilligersplekken voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt binnen haar accommodatie, die op deze wijze worden opgenomen in de vereniging. “En dat levert vaak een sociaal effect op waar geen psycholoog aan kan tippen”, benadrukt Jansen enthousiast.

Daarnaast is het een wens van de vereniging om WW’ers via het UWV aan het Buurthuis te verbinden. Daarover is contact met de gemeente. “We zouden bijvoorbeeld graag een ontslagen beheerder van een woningcorporatie - die tegen de 60 jaar loopt - bij ons inzetten. Die vindt normaliter niet snel een baan en zou ons veel expertise kunnen aanreiken.”

Bestuurders moeten besturen
Om al die maatschappelijke bezigheden - naast het runnen van een voetbalclub - in goede banen te leiden, benadrukt de voorzitter dat zijn vereniging is gebouwd op drie heldere peilers: vrijwilligers, financiële gezondheid en een stabiele organisatie. “Bij sommige verenigingen moeten de bestuursleden bij wijze van spreken ook nog de lijnen op het veld trekken. Dat is bij ons niet het geval. De bestuurders besturen en we hebben commissies die goed kunnen delegeren.”

Faciliteren is een belangrijk woord voor H.V.V. Laakkwartier in haar maatschappelijke visie. “Als een judovereniging straks in onze nieuwe sporthal - die straks met de nieuwbouw wordt opgeleverd - wil trainen kan dat. Maar ze moeten dat dan wel regelen via en vanuit hun eigen organisatie.”

Voorbeeld
Wat het effect van het Buurthuis van de Toekomst is op de wijk Laakkwartier? “Je wordt een soort centraal punt in de wijk, een bindende factor, herkenbaar voor veel mensen en waar veel partijen samenkomen”, zegt Jansen. “Als voetbalclub ben je er altijd, voor iedere leeftijdscategorie. Van jeugd tot senioren. Daardoor ben je automatisch belangrijk voor de wijk en daarom is maatschappelijke betrokkenheid van een sportvereniging ook ontzettend belangrijk.”

Jansen hoopt dat andere amateurclubs H.V.V. Laakkwartier zullen volgen in haar rol als spil in de wijk, nu de Meer dan Voetbal Award het goede werk van de Haagse club onderstreept. “Wij zitten in een uitdagende wijk, zoals we dat altijd noemen, en met onze ervaringen kunnen we heel veel verenigingen ondersteunen op het gebied van do’s en dont’s. Het is een stuk kennisdeling.”

Ondertussen is de vereniging druk bezig haar maatschappelijke functie uit te breiden: “Recent zijn nieuwe ideeën ontstaan om verdere samenwerking te bundelen, waaruit mooie plannen zijn voortgekomen. Nu vatten we de koe bij de horens en zijn we onder meer bezig met een nieuwbouwproject, waarvan de eerste schop in december in de grond gaat.”

Voor meer informatie: klik hier

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst