Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Tips voor inrichting accommodaties-Item

Zijn er heldere normen voor akoestiek in binnensportaccommodaties? En welke mogelijke oplossingen zijn er? 9 december 2008

Sinds juni 2005 zijn er heldere normen voor de akoestiek in sportaccommodaties. Waar het Bouwbesluit alleen eisen gaf voor de gymzaal, geeft de nieuwe norm eisen voor alle overdekte sportaccommodaties. Daarbij wordt rekening gehouden met het volume van de accommodatie. De norm is opgesteld door de normcommissie Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties van het NOC*NSF (ISA-US1-BF1).

Gehoorbeschadigingen bij vakdocenten
Veel vakdocenten LO en trainers hebben last van gehoorbeschadigingen. Maar ook stemproblemen, stress en vermoeidheid komen als klachten voor. Uit onderzoek van de KVLO blijkt dat de slechte akoestiek in binnensportaccommodaties hier vaak de oorzaak van is. Alle reden om te komen tot nieuwe normen voor nagalmtijden.

Nagalmtijd in de praktijk
De norm ISA-US-BF1 geeft de vereiste gemiddelde nagalmtijd (zie tabel). Die wijkt nogal af van hetgeen in sportaccommodaties gebruikelijk is… In de praktijk worden in sporthallen regelmatig nagalmtijden gemeten van 3,0 seconden of langer, terwijl de norm voor een haldeel 1,2 seconden is. Vooral vakleerkrachten die lang in zo’n hal verblijven, lopen grote kans op gehoorbeschadigingen. Daarnaast is een nagalm zeer hinderlijk bij instructie in bewegingslessen en trainingen van binnensporten.

Norm per accommodatie-volume
Niet elke hal heeft dezelfde eigenschappen. Daarom is er per halsoort een nagalmnorm gemaakt. Daarbij is er vanuit gegaan dat het in een grotere ruimte acceptabel is dat de nagalm wat langer is.

Tabel  Nagalm-norm in binnensportaccommodaties

Categorie  Omschrijving  Afmeting (b x l) Hoogte Inhoud (m3) Nagalmtijd
A.1 Gymnastieklokaal 14 x 22 m 5 ,5 m ≤ 1.700 1.0
A.2 Sportzaal 13 x 22 m 7 m 1.701 – 2.100 1.1
A.3 1/3 Sporthal/sportzaal 14 x 24 m 7 m 2.101 – 2.400 1.2
B.1 Sportzaal 16 x 28 m 7 m 2.401 – 3.200 1.3
B.2 Sportzaal 22 x 28 m 7 m 3.201 – 4.350 1.4
B.3 2/3 Sporthal 32 x 28 m 7 m 4.351 – 6.300 1.5
C.1 Sporthal 24 x 44 m 7 m 6.301 – 7.400 1.7
C.2 Sporthal 28 x 48 m 7 m 7.401 – 9.500 1.8
C.3 Sporthal 28 x 48 m 9 m 9.500 – 12.400 1.9
D.1 Sporthal 28 x 88 m 7 m 12.401 – 17.250 2.0
D.2 Sporthal 32 x 88 m 10 m 17.250 – 29.000 2.3
E Overig ≥ 29.001

Praktische oplossingen
Wat te doen als er twijfel is over de nagalmtijd of geluidsniveaus?
• Om tot de juiste maatregelen te komen is het belangrijk te weten waar de lange nagalmtijd door wordt veroorzaakt. Alleen akoestisch materiaal aanbrengen bij het plafond kan bijvoorbeeld leiden tot vervelende ‘flutterecho’s’, omdat de (harde) wanden geluid blijven weerkaatsen. Schakel daarom voor het tegengaan van lange nagalmtijden een gespecialiseerd bedrijf in.
• Wordt akoestisch materiaal voor de wanden aanbevolen, zorg er dan voor dat het materiaal balvast is en glad tot twee meter hoog (zodat sporters geen blessures oplopen).
• Bij scheidingswanden kan geluid ‘lekken’. Dit kan voorkomen worden door de wand aan de beide zijkanten in een beklede koof te laten lopen. Hoe minder ruimte tussen de wand en de muur hoe beter.
• Het terugdringen van de geluidsbelasting bij lesgevers begint dus bij het verbeteren van de akoestiek. Het gebruik van de juiste fluit in de lessen draagt hier echter ook aan bij… Met de handfluit wordt de geluidbelasting ter plaatse van het oor verminderd met ca. 10 decibel. Een eerste stap op de goede weg.

Voor meer informatie over de akoestiek in uw accommodatie: Nijha BV, 0573-288 555 of info@nijha.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst