Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Sportcommunicatie

Sportcommunicatie

 • Enthousiasme, spel en sport in 2020 | 21-01-2020 door: Paul Kok

  Spelen en het spel zijn de belangrijkste factor in de sport en moet daar de volle aandacht hebben, bij elke club. Doen we daar genoeg aan? Spelen we genoeg? Bevorderen we de spelfactor in de trainingen voldoende?
 • Begroting Sport en Bewegen VWS 2020 doet te weinig | 19-11-2019

  door: Paul Kok
  Welke rol ziet de overheid voor zichzelf als het om sport en bewegen gaat? Hoe gaat de overheid met de sport om? Hoe belangrijk is de sport eigenlijk als het om de overheid en de politiek gaat? En is de wisselwerking tussen sport en overheid goed te noemen?

 • Manifest voor Sport als een particuliere én een publieke zaak | 03-09-2019

  door: Paul Kok

  Het goed regelen en faciliteren van de sport doen we particulier via meer bijna 30.000 verenigingen en sportbonden. Maar dat doen we te weinig op het publieke niveau.

 • Sportwet verankert de rol van bonden en verenigingen | 10-07-2018 door: Paul Kok

  De unieke sportstructuur van Nederland staat onder druk. Zeker de bonden hebben de grootste moeite de touwtjes aan elkaar te knopen vanwege een gebrek aan geld. Er is meer nodig.
 • Wat vertelt de sporter (niet)? | 24-04-2018 door: Paul Kok

  Wat een sporter denkt en voelt, maakt het verschil uit tussen winst en verlies. Fans én medesporters willen graag weten wat er in het hoofd van sporters omgaat. Dus de sportjournalist moet daarnaar doorvragen.
 • Homo ludens in Nederland verdient meer steun | 17-10-2017

  door: Paul Kok
  De structuur van het Nederlandse sport en spel is een factor van belang voor de samenleving. Die koesteren en stimuleren is een publieke zaak. Sport en spel moeten net zo'n status krijgen als onderwijs en cultuur die eveneens een publieke zaak zijn.

 • Vrouwen doen het anders | 11-07-2017

  door: Paul Kok

  In alle informatie over het EK voetbal voor vrouwen komt niets naar voren waarmee Nederland verdieping kan geven aan het fenomeen vrouwenvoetbal en de sterke opkomst van vrouwen op vele vlakken. Een gemiste kans.

 • Topsport in Nederland | 16-05-2017 door: Paul Kok & Jelle Gabriëlse

  Verenigingen en bonden hebben het erg moeilijk in Nederland en dat is is bijzonder verontrustend. Een sanering voor de komende jaren lijkt onvermijdelijk. In dit krachtenveld is het zaak goed te blijven communiceren.
 • Sportwaarde | 28-02-2017

  door: Paul Kok

  Andere sporten - zoals voetbal - kijken naar rugby. Niet in de laatste plaats vanwege de kernwaarden van de sport: respect, discipline en solidariteit.

 • Sport, geld, hebzucht en bond | 08-11-2016 door: Paul Kok & Maaike Veeling

  De topsport als inkomstenbron wordt in toenemende mate een illusie voor sportbonden. En dat is toch zeer onwenselijk. Topsport en breedtesport zijn nou eenmaal aan elkaar verbonden.
1 2 3 4 5