Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Academie voor Leefstijl & Gezondheid leidt op in gezond gedrag 19 december 2013

door: Leo Aquina | 19 december 2013

“Voeding is één ding, maar mensen bij mij aan tafel moeten ook iets aan hun beweegpatroon willen doen”, zegt leefstijlcoach Yneke Vocking. Zij richtte samen met een aantal partners in 2010 de Academie voor Leefstijl en Gezondheid op. “Het is een post-HBO-opleiding die in de eerste plaats is bedoeld voor professionals in de zorg of de sport: diëtisten, sportdocenten, fysiotherapeuten, hbo-v’ers en praktijkondersteuners”, aldus Vocking. De vraag naar leefstijlcoaches wordt steeds groter.

Wie in google ‘leefstijlcoach’ intikt, vindt tientallen opleidingen. Waarin onderscheidt de opleiding van Vocking zich? “Wij waren de eerste geaccrediteerde post HBO-opleiding voor leefstijlcoaches. Er zijn tegenwoordig inderdaad meerdere instituten die de naam leefstijlcoach gebruiken en dat maakt het voor mij wel makkelijk, want dan hoef ik niet meer uit te leggen wat het inhoudt. Wij onderscheiden ons door een praktijkgericht curriculum met een wetenschappelijke basis."

Zo is de Academie voor Leefstijl en Gezondheid geaccrediteerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (PION). Ook is de opleiding erkend door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Leefstijlprofessionals en kunnen afgestudeerden aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid zich via de NBLP in een kwaliteitsregister laten opnemen. In de adviesraad zitten prof. dr. Jaap Seidell (hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en prof. dr. Ron Peters (hoogleraar cardiologie Amsterdam). "Daarnaast werken we met gastdocenten van diverse universiteiten en instituten zoals TNO, NISB en Rijksuniversiteit Groningen”, vult Vocking aan.

Ingesprongen op behoefte
Yneke Vocking is de Academie voor Leefstijl & Gezondheid gestart omdat zij proefde dat er vanuit het werkveld belangstelling was voor een multidisciplinaire aanpak. “We zijn als diëtisten, verloskundigen, fysiotherapeuten of verpleegkundigen allemaal eenzijdig opgeleid. We hebben kennis van voeding of beweging, maar zelden van allebei. Daarnaast is er weinig kennis van coaching op gedrag. Deze aspecten zijn wel nodig voor een leefstijlaanpassing."

"Ik heb in Wageningen voeding van de mens gestudeerd en ik noem mezelf eigenlijk al heel lang leefstijlcoach omdat ik niet alleen naar voeding kijk, maar bijvoorbeeld ook naar slaap- en beweegpatronen van mensen. Naar aanleiding van mijn aanpak vroegen veel mensen mij of zij daar ook een opleiding in konden volgen, maar die was er eigenlijk niet. Toen ben ik erover gaan praten met mijn uitgever Mariël Croon en we zijn samen met Dirk van der Mark van Dirksen Opleidingen en Jan Plat en Han Rutten van Bewegen Werkt! aan de opleiding begonnen. We hebben duidelijk ingespeeld op een behoefte. Dat is ook te zien aan het aantal cursisten.”

De opleiding bestaat uit drie modules. “In de basismodule gaan de cursisten vooral met zichzelf aan de slag; in de tweede module richt de cursist zich op het coachen van een ander en de derde module staat in het teken van de groep. Waar mogelijk maken we gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar de opleiding is praktijkgericht. Cursisten krijgen inzicht in theorie, maar moeten vooral ook zelf oefenen. Belangrijk voor een leefstijlcoach zijn vaardigheden om mensen te motiveren hun gedrag te veranderen. Technieken als motivational interviewing en coaching zijn daarvoor cruciaal. Ze vormen de rode draad van de opleiding.”

Leefstijlgedachte
Cursisten betalen ongeveer 4.500 euro voor de opleiding. Er zijn zestien cursusdagen verdeeld over veertien maanden. “De cursusdag is vrijdag”, vertelt Vocking. “Aanvankelijk hebben we de cursus ook op zaterdag gedaan, maar dat bleek toch wel heel intensief voor mensen die al een hele werkweek achter de rug hadden. Dat past eigenlijk ook niet goed in de leefstijlgedachte, dus we hebben voor onze studenten besloten dat niet meer te doen. Als je niet in staat bent zestien dagen vrij te maken, moet je er gewoon niet aan beginnen want dan is de belasting te zwaar.”

Nieuw beroep
Op 7 februari 2014 begint de Academie voor Leefstijl & Gezondheid met de zesde cursusgroep; er nog enkele plekken vrij. Tot nu toe zijn er ongeveer 75 afgestudeerde leefstijlcoaches. Zij komen op verschillende plekken terecht. “Het is natuurlijk een nieuw beroep. Sommige cursisten zien het als een verdieping van hun vak. Dat geldt bijvoorbeeld voor diëtisten die de vaardigheden gebruiken in hun praktijk. Maar er zijn ook veel leefstijlcoaches werkzaam binnen bedrijven en zorginstellingen. Zelf starten we binnenkort samen met de Universiteit van Maastricht in opdracht van zorgverzekeraar CZ een pilotproject in drie Brabantse steden om de effectiviteit van leefstijlcoaches te onderzoeken. Dit moet uiteindelijk leiden tot de mogelijkheid om behandelingen bij een leefstijlcoach vergoed te krijgen”, vertelt Vocking.

Voor meer informatie: www.avleg.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst