Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Nieuwe Menukaart Sportimpuls wil kaf van koren scheiden 12 december 2013

door: Leo Aquina | 12 december 2013

In februari 2014 start de derde ronde van Sportimpuls. Lokale sportaanbieders kunnen dan subsidie aanvragen voor sport- en beweegprojecten. Daarbij kunnen zij kiezen uit interventies die op de Menukaart Sportimpuls worden gepresenteerd. NOC*NSF wil de kwaliteit van de aanvragen verhogen om straks ook lokaal voor een brede doelgroep succesvol initiatieven van de grond te krijgen. “We zetten in op dingen die werken”, zegt Nina Oosterloo van de sportkoepel. Paul van der Meer van NISB werkt samen met een groot team professionals aan de nieuwe Menukaart. “Afgelopen zomer heeft onderzoeksbureau Twynstra Gudde de Sportimpuls geëvalueerd. Eén van de adviezen was meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de interventies op de Menukaart en de consistentie van de beschrijvingen. Daarom hebben we nu een intensief begeleidingstraject voor de interventie-eigenaren.”

Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Het ministerie van VWS stelt tot en met 2016 subsidie beschikbaar voor interventies in het kader van de Sportimpuls.

“In 2014 gaat het voor de reguliere Sportimpuls om een bedrag van negen miljoen euro”, vertelt Van der Meer. Voor de lokale inzet van deze subsidies kan gebruik worden gemaakt van de interventies op de Menukaart, maar wat zijn eigenlijk precies interventies? Van der Meer: “Dat zijn planmatige en doelgerichte aanpakken gericht op gedragsverandering. In het geval van de Menukaart Sportimpuls betreft het interventies om mensen structureel aan het sporten en het bewegen te krijgen.”

VWS werkt nauw samen met NOC*NSF - dat de inhoudelijke kaders bepaalt - en ZonMw, dat de subsidie daadwerkelijk verstrekt. Kennisinstituut NISB ondersteunt beide organisaties in de uitvoering.

Kaf en koren
“Vanuit NISB hebben we het erkenningstraject Effectief Actief, dat wij uitvoeren in opdracht van VWS”, vertelt Van der Meer. “Dat richt zich op het scheiden van het kaf van het koren. Er is de afgelopen jaren veel geld gestoken in het ontwikkelen van interventies. Maar wat is de kwaliteit ervan? Wat werkt wel en wat niet? Met Effectief Actief sluiten we aan op het landelijke erkenningstraject voor interventies, waarin er in verschillende stappen aandacht is voor de beschrijving van een interventie, de onderbouwing ervan en uiteindelijk de effectiviteit. We werken voor de Menukaart met het werkblad van Effectief Actief.”

Het is de bedoeling dat de interventies op de Menukaart Sportimpuls in de toekomst allemaal voldoen aan de eisen van het erkenningsniveau ‘Goed beschreven’ binnen Effectief Actief, maar zover is het nog niet. Van der Meer: “Het zijn zeer uitvoerige werkbladen, waarin de interventie-eigenaren informatie moeten geven. Dat is gemiddeld veertig uur werk per interventie, een enorme investering, zeker voor bonden die meerdere interventies aanbieden. Voor de Menukaart in 2014 maken we daarom slechts gebruik van een specifiek deel van het werkblad. Bij ronde vier in 2015 moeten de interventies op de Menukaart voldoen alle criteria van ‘Goed beschreven’.

Werksessies
In totaal toonden eigenaren van ongeveer 160 interventies belangstelling om op de Menukaart Sportimpuls 2014 te komen. Na het intakegesprek met NOC*NSF en NISB bleven er 120 over waarvan het werkblad wordt ingevuld. De interventie-eigenaren – dat kunnen sportbonden zijn, maar ook landelijke of regionale sportorganisaties of commerciële sport- of beweegaanbieders – worden intensief begeleid. Zij gaan in twee werksessies aan de slag met hun werkblad en ontvangen tussentijds feedback van professionals uit zes verschillende organisaties (Mulier Instituut, TNO, NIVEL, NISB, Kennispraktijk en Consult Actief, plus een aantal zelfstandige adviseurs). In januari 2014 maakt NOC*NSF de definitieve selectie.

Welke criteria hanteert NOC*NSF bij de bepaling of een interventie op de Menukaart komt? “Een interventie moet mensen duurzaam in beweging krijgen en dan gaat het echt om mensen die niet sporten en bewegen of dreigen uit te vallen”, aldus Nina Oosterloo van NOC*NSF. “We kijken ook naar de financiële borging. Via de Sportimpuls krijgt een interventie twee jaar lang financiële ondersteuning, maar wel onder voorwaarde dat het project daarna zelfstandig verder kan. Een ander criterium is dat een interventie reeds op drie plaatsen succesvol moet zijn uitgevoerd. Dit is geen subsidie om nieuwe producten te ontwikkelen.”

Lokale implementatie
Als de definitieve Menukaart in februari 2014 wordt gepubliceerd, kunnen lokale sportaanbieders een aanvraag indienen. Oosterloo: “Een verbeterde Menukaart alleen is natuurlijk niet genoeg. Het gaat daarna vooral om de lokale implementatie. Uit de evaluatie van Twynstra Gudde kwam dat ook naar voren. De interventie-eigenaar moet nauw betrokken zijn bij de lokale invulling, want hij of zij heeft de nodige ervaring. Daarom hebben we in de derde ronde bij subsidieaanvragen ook als eis gesteld dat de interventie-eigenaar meer betrokken is bij de aanvraag en uitvoering van het Sportimpuls project. De interventie-eigenaar ondertekent bij de aanvraag een intentieverklaring en de lokale aanvrager neemt hiervoor in de begroting ook een bepaald bedrag op.

Voor meer informatie: Menukaart Sportimpuls of Effectief Actief: wanneer gebruik ik welk overzicht?

Contactinformatie: NOC*NSF (nina.oosterloo@nocnsf.nl) of NISB (paul.vandermeer@nisb.nl).

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst