Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Roeibond trekt buikriem aan en verliest 5 fte 12 december 2013

door: Leo Aquina | 12 december 2013

“Het is niet goed om verlies te draaien, maar het is gezond beleid om daarop te anticiperen en je als bond klaar te maken voor de toekomst”, aldus Monica Visser. De directeur van de Koninklijke Nederlandse Roeibond werd in november geconfronteerd met een financiële tegenvaller. De roeibond kreeg enkele tonnen verlies te verwerken en maakte bekend dat er vijf fte moeten verdwijnen. Visser geeft tekst en uitleg aan Sport Knowhow XL.

“Als we het verlies hadden zien aankomen, hadden we wel eerder geanticipeerd”, zegt Visser desgevraagd. “Het verlies werd eigenlijk pas in september van dit jaar zichtbaar. Het is een samenloop van omstandigheden, zoals tegenvallers uit oude dossiers, domme pech door ziekte, extra inspanningen met inhuur op de financiële afdeling en het versterken van deze afdeling. Maar we hebben ons ook misrekend en zijn hierdoor uit de bocht gevlogen. Ook de collectieve korting van vijf procent op de Lotto-gelden vanaf 2014 - die van toepassing is op alle sportbonden - heeft een stroomversnelling op gang gebracht.”

“Bij ziekte ga je financieel altijd de mist in. In ons geval is er honderd procent ziektevervanging, terwijl we van de verzekering maar zeventig procent bruto terugkrijgen. Dat kost geld. Ook is dit jaar een aantal bijdragen op topsportgebied tegengevallen. Dat heeft niet te maken met de nieuwe verdeling topsportgelden van NOC*NSF, want die gaat pas in 2014 in. Vanuit de reorganisatie die we vorig jaar hebben doorgevoerd met Joop Alberda hadden we NOC*NSF gevraagd om een bijdrage op enkele dossiers. Bij NOC*NSF is echter ook geen buffer meer dus de bijdrage viel veel lager uit dan wij hadden geraamd.”

Financiële controle
Hoe kon het gebeuren dat er in 2013 verlies ontstaat door dossiers uit 2011? Is er destijds te weinig controle over de financiën geweest? “Die conclusie wil ik niet trekken”, aldus Visser. “Ik ben vanaf april 2012 algemeen directeur van de KNRB. In een transitieperiode met directie- en personeelswisselingen gaat veel kennis verloren. Zo kan het zijn dat een paar oude boekingen als te verwachte inkomsten in het nieuwe boekjaar terecht zijn gekomen, maar dat is slechts een deel van de oorzaak. “Het is de som der delen waardoor we nu de broekriem strak moeten aantrekken en weer financiële controle moeten krijgen.”

De roeibond heeft aangekondigd dat er ontslagen gaan vallen, er moeten vijf arbeidsplaatsen verdwijnen. Waarop gaat de KNRB bezuinigen? “We zitten nu midden in het proces dus ik ga niemand bij naam en toenaam noemen. In het algemeen moeten we ons erop bezinnen wie we zijn en wat onze kerntaken zijn als bond. Als we ons richten op onze twee hoofddoelstellingen, vallen er best veel taken weg. Die hoofddoelstellingen zijn aan de ene kant het waarmaken van een topsportprogramma en aan de andere kant een participatieambitie. We zijn een focussport van NOC*NSF. We willen medailles halen in Rio en daar worden we ook op afgerekend. De topsportambitie is top-vijf mondiaal. Toch moeten we ook bezuinigen op topsport. Het is echt teruggebracht tot de absolute basis. In 2014 hebben we wel de ambitie om via sponsoring aan het budget te kunnen werken, maar dat geld is er nog niet en dat is in deze tijd ook niet eenvoudig. Gelukkig doen we het prestatief goed. De nominatie van de mannen vier-zonder als 'Sportploeg van het jaar' op het NOC*NSF-sportgala en van hun coach Mark Emke als 'Coach van het Jaar' is ook daarom heel mooi.”

“Wat betreft de tweede hoofddoelstelling - participatie - hebben we een groeiambitie van 30.000 leden nu naar 36.000 in 2016. We willen zichtbaarder zijn als bond en we hadden ook mensen aangesteld om aan de slag te gaan met het imago en de beleving. Dat zijn zaken waar we nu minder accent op leggen. We hebben een enorme groep vrijwilligers die ons met commissiewerkzaamheden helpen en die we vanuit het bondsbureau ondersteunen. We proberen daar nu meer zelfstandigheid in aan te brengen en minder te sturen. De nadruk komt te liggen op slimme samenwerking in een netwerk en (vraag)gerichte ondersteuning vanuit de bond.”

WK 2014 en 2016
De komende jaren staan er twee grote roeitoernooien in Nederland op het programma, het WK in 2014 op de Bosbaan en het WK 2016 op de Willem-Alexander Baan in Rotterdam. Heeft de organisatie van die toernooien iets te maken met de verliezen van de roeibond? “Nee, dat staat daar helemaal los van. Die toernooien zijn ondergebracht in zelfstandige stichtingen met een eigen begroting. De roeibond verzorgt wel de financiële administratie voor die stichtingen, dus het is enorm belangrijk om alles in dat opzicht bij de bond op orde te hebben. De verliezen bij de roeibond hebben ook geen gevolgen voor die WK’s. De bond staat wel garant voor een bepaald bedrag, maar het zijn zelfstandige organisaties met een zelfstandige cashflow. Ons verlies komt niet ten laste van die evenementen.”

Afsluitend benadrukt Visser dat het zeker niet alleen kommer en kwel is bij de roeibond. “We zijn niet trots op die verliezen en het is enorm vervelend dat we afscheid moeten nemen van mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor de bond, maar om met Johan Cruijff te spreken: 'elk nadeel heeft zijn voordeel'. Deze situatie dwingt ons om ons goed te oriënteren op onze kerntaken en om de organisatie goed neer te zetten voor de toekomst.”
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst