Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Gelderse sportfederatie geeft clubs tips om senioren aan zich te binden 31 oktober 2013

door: Lennart Bloemhof | 31 oktober 2013

De Gelderse Sport Federatie (GSF) gaat sportclubs in de provincie Gelderland ‘seniorvriendelijk’ maken met het project ‘Verzilver je Club’. In de gemeente Doesburg start binnenkort een traject. Een groep van minimaal vier tot maximaal acht sportclubs krijgt een door GSF georganiseerde cursus, waarmee verenigingen onder meer tips en trucs krijgen om senioren aan hun organisaties te binden.


GSF doelt met de term 'senioren' op 50-plussers. Met de cursus geeft de sportfederatie - op basis van haar ervaring als onder-steuner en projectorganisator op gebied van sport en bewegen voor onder meer bedrijven, scholen, sportorganisaties en overheden - de verenigingen antwoorden op vragen als: 'hoe werf en behoud je senioren?', 'sluit het huidige sportaanbod aan bij de behoeften van senioren?', 'wat beweegt senioren om lid te worden van een vereniging?', 'is het mogelijk een ander aanbod te creëren?' en 'hoe bereik je de doelgroep?'.

Seniorproof

Gelderse sportclubs seniorproof maken. Daar streeft Roel Hazenberg - projectcoördinator bij GSF - naar met het project. Hazenberg verwijst naar CBS-cijfers, gevraagd naar de verantwoording voor het project. “In 2025 is veertig procent van de Nederlandse bevolking 55-plus. Die cijfers spreken voor zich en juist bij deze groep liggen daarom kansen voor sportverenigingen.”
    
Volgens Hazenberg vormen senioren een omvangrijke groep met potentiële leden voor sportclubs, maar weten diezelfde verenigingen meestal niet hoe ze ouderen moeten bereiken. “Dat is vaak anders bij bijvoorbeeld het organiseren van een jeugdopleiding of aantrekken van jeugdleden”, zegt hij. Ouderen zijn volgens de projectcoördinator om meerdere redenen een zeer interessante, maar relatief onontgonnen doelgroep voor sportverenigingen: “Ze hebben over het algemeen veel vrije tijd en kunnen ingezet worden als vrijwilligers, is een groep met veel kennis en werkervaring op diverse gebieden en de komende jaren zal de groep alleen maar groeien."

Hazenberg legt uit dat ‘Verzilver je Club’ ontstond uit een al langer lopend project van GSF en Provincie Gelderland - Senioren op de Kaart (SOK) - dat het een aantal jaren geleden opzette samen met Gelderse gemeenten. “SOK wil senioren via gemeenten op sportgebied faciliteren. Vanuit die gedachte bedachten we dat ook sportverenigingen ingericht moeten worden voor dat doel.” De cursus wordt gefinancierd via het SOK-budget (een gezamenlijk budget van gemeenten en Provincie Gelderland) en is gratis voor de clubs in Doesburg. Normaliter kost een traject 2.000 euro. Binnen het traject kunnen minimaal vier en maximaal acht verenigingen deelnemen. Zodoende kost de cursus een vereniging tussen de 250 en 500 euro.

Bijeenkomsten    
De GSF-cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en een evaluatiesessie. De workshops in Doesburg zullen geleid worden door drie GSF-medewerkers. In september organiseerde de GSF een informatiebijeenkomst voor Doesburgse sportverenigingen over de cursus, waarna ze konden bepalen of ze deel wilden nemen aan het traject. Hazenberg: “Die aanmeldingen druppelen nu binnen. We hebben minimaal vier clubs nodig om van start te gaan. Twee clubs doen nu definitief mee en we verwachten er nog wel minimaal twee gezien het enthousiasme op de informatiebijeenkomst. Clubs waren ontzettend nieuwsgierig.”

Namens de clubs zullen bestuursleden, zoals secretarissen of voorzitters, en bedrijvige clubleden de cursus bijwonen. “We willen namelijk dat ze krachtig aan de slag kunnen gaan met de informatie die ze krijgen en dat het beleid breed gedragen wordt.” Waar de nadruk op zal liggen tijdens de cursus? “Dat clubs te allen tijde rekening moeten houden met de lange termijn en een helder idee bij hun beleid moeten hebben. We willen ze inzicht geven in de stappen die ze moeten nemen voor een doel, in dit geval het aantrekken van meer senioren als clubleden. Begin eerst eens met vier senioren, en niet met dertig. Dat is te ambitieus en gedoemd om fout te gaan.”

Zelfredzaamheid

De regio ten oosten van Arnhem - waar Doesburg onder valt - is een van de Nederlandse regio’s die de laatste decennia kampt met bevolkingskrimp: jonge mensen trekken weg en een vergrijzende bevolking blijft achter. Hazenberg zegt dat het opzetten van ‘Verzilver je Club’ niet een directe reactie is op die demografische trend, maar benadrukt wel dat hij clubs duidelijk wil maken dat de bevolkingskrimp ook hen vroeg of laat zal treffen.

“Veel clubs zitten nu nog relatief veilig, maar we merken wel dat ze niet echt het besef hebben dat ze moeten gaan anticiperen op de situatie. Ledenaantallen dalen door de wegtrekkende jeugd, gemeenten trekken zich terug op het gebied van sportondersteuning en daardoor wordt de zelfredzaamheid van clubs steeds groter. Ze zullen het zelf moeten doen.” Daarnaast kijkt GSF nog naar samenwerkingsverbanden met sportbonden in de cursus. “We zoeken naar bonden met nauwe banden met ouderen”, zegt Hazenberg. “Nu zijn we bijvoorbeeld in gesprek met de Nederlandse Wandelsport Bond.”

GSF hoopt tot en met 2016 achttien ‘Verzilver je Club’-trajecten te organiseren. Wat de clubs uiteindelijk met de kennis uit de cursus doen, is volledig aan de verenigingen zelf, aldus Hazenberg. “We zeggen niet ‘jullie moeten dat aantal ouderen binnenhalen’. We geven tips en tools en kunnen ze eventueel via onze verenigingsondersteuning nog verder helpen. Maar of ze er vervolgens drie, of dertig seniorenleden bij krijgen, is aan henzelf.”

Voor meer informatie: klik hier
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst