Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Seminarreeks moet kracht van sport concretiseren 20 december 2012

door: Lennart Bloemhof | 20 december 2012

Wat is nou precies die kracht van sport, waar altijd over gesproken wordt? Dat is de vraag die centraal staat in de seminarreeks ‘Kracht van sport’, die in februari 2013 van start gaat. Als vervolg op de collegereeks rond het Olympisch Plan, die van februari tot juni 2012 werd gehouden, moet het initiatief de toegevoegde waarde van sport concretiseren.

Lector topsport en onderwijs Cees Vervoorn, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert samen met bewegingsweten-schapper Marije Baart de la Faille de seminarreeks, namens het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA. Het vervolg op de collegereeks ‘De Olympische Spelen in Nederland, droom of nachtmerrie?’ zal echter niet voortborduren op het stilgezette Olympisch Plan 2028.

Vijf thema’s
Er worden vijf seminars met vijf verschillende thema’s georganiseerd. Zo staat in de eerste bijeenkomst de (sociaal-)economische kracht van sport centraal, met als waarschijnlijke spreker Sociaal en Cultureel Planbureau-directeur Paul Schnabel. Hoogleraar sportontwikkeling Maarten van Bottenburg vertelt in het tweede seminar alles over de kracht van sport op emancipatorisch vlak. Op de derde en vierde samenkomsten zijn twee hoogleraren van de Vrije Universiteit als spreker uitgenodigd: prof. dr. Peter Beek (vernieuwing en sport) en prof. dr. Willem van Mechelen (gezondheid en sport). De seminarreeks wordt afgesloten met een lezing van prof. dr. Hans Westerbeek, verbonden aan de Victoria University uit Melbourne (Australië), waarin de kracht van topsport centraal staat.

Geen herhaling van zetten
Baart de la Faille benadrukt dat de seminarreeks niets te maken heeft met het intrekken van financiële steun door kabinet Rutte II, aan de olympische ambities van Nederland. “Het zal er zelfs helemaal niet op ingaan.

“We hadden meteen al bedacht de reeks over het Olympisch Plan niet nog een keer te doen. Dan wordt het een herhaling van zetten. In de zomer zijn we rond de tafel gaan zitten. Daarin constateerden we dat de kracht van sport veel werd genoemd als belangrijke reden om te investeren in sport, maar te weinig concreet was. Na die evaluatie en een beetje brainstormen kwam deze seminarreeks er uit.”

Ze bevestigt wel dat het plan voor de nieuwe reeks in allereerste instantie ook diende om het Olympisch Plan 2028 meer body te geven. Deze aanleiding werd echter snel overboord gezet. “De discussie werd leeg gevoerd. Voorstanders van de Spelen van 2028 hadden zoiets van: ‘we geloven het wel’. En tegenstanders konden niet met harde argumenten overtuigd worden.”

De seminarreeks moest daarmee munitie voor argumentatie opleveren, in de publieke en brede discussie over de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. “Maar”, voegt Baart de la Faille meteen toe, “ook zonder deze olympische horizon blijft de discussie over de kracht van sport zeer relevant en belangrijk om te voeren”.

Professioneler
“Het is allemaal een stuk professioneler”, zegt De la Faille over het verschil tussen de huidige seminars en de afgelopen collegereeks. Vandaar ook de titel ‘seminarreeks’. “Er is nu sprake van meer gemodereerde sessies. Humberto Tan zit de seminars voor en stelt eerst een kwartier kritische vragen aan de spreker. Dan volgt een lezing door de spreker van drie kwartier, waarin deze alle vrijheid en een podium krijgt om zijn eigen mening uiteen te zetten. Daarna is er ruimte voor vragen uit de zaal.”

Naast de meer gecontroleerde opzet zitten er dit jaar - behalve studenten - meer sportprofessionals in de zaal. Er is plaats voor dertig excellente studenten uit het hele land, die via een selectieprocedure worden toegelaten tot de reeks. Daarnaast zullen ongeveer vijftig tot zeventig mensen uit het sportveld per sessie aanwezig zijn. Baart de la Faille: “Vorig jaar konden mensen zich ook als toehoorder inschrijven. Die kwamen dan toevallig langs. Nu nodigen we de professionals, of liever nog: de opiniemakers, echt uit.”

Als voorbeelden van potentiële afgevaardigden noemt Baart de la Faille de partners van de seminarreeks, die weer mensen uit hun netwerk uitnodigen. De partners zijn: Mulier Instituut, adviesbureau BMC, UvA, HvA, VU, InHolland en de gemeente Amsterdam. Om die professionele uitstraling kracht bij te zetten, is de Raadzaal van de Stopera het decor van de seminarreeks. “Een zaal met allure”, zegt Baart de la Faille.

Eindopdracht
Studenten die deelnemen aan de reeks moeten een gezamenlijke eindopdracht opstellen, dat uiteindelijk als pamflet over de kracht van sport gepresenteerd wordt. “Dat moet voornamelijk uit het perspectief van hun generatie zijn. Waar manifesteert die kracht zich volgens de studenten? Of overschatten we het hele fenomeen?”, legt Baart de la Faille uit.

Het is de bedoeling dat de eindopdracht - samen met uitgeschreven tekst van de vijf bijeenkomsten - gebundeld wordt tot een boekje dat verstuurd zal worden naar de partners van de seminarreeks en toehoorders.

Met Humberto Tan als voorzitter en prominente sprekers op de agenda, bevestigt Baart de la Faille dat de reeks niet de goedkoopste is. “Het initiatief wordt gefinancierd door een combinatie van het lectoraat van de UvA en verschillende sponsors, waaronder Mulier en BMC. Wij willen graag kwaliteit, en daar staat dan ook wat tegenover.”

De keuze voor Humberto Tan verklaart Baart de la Faille, vanuit een vraag naar gecontroleerde discussie. “We merkten vorig jaar dat als je de boel loslaat, je veel kracht en kennis verliest. Verder biedt hij PR-technisch een goede uitstraling aan de reeks en is zelf oprecht geïnteresseerd in de kracht van sport.”

De seminarreeks start op 21 februari en duurt tot en met juni 2013. Seminars worden georganiseerd op elke derde donderdagavond van de maand, in de avonduren.

Voor meer informatie: klik hier of Marije Baart de la Faille (marije@bureaubeweeg.nl)
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst