Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Nederlandse sportwereld garandeert rechten van het kind 29 november 2012

door: Thomas van Zijl | 29 november 2012

Tijdens de Papendal Sport Parade werd eerder deze maand niet alleen het eeuwfeest van NOC*NSF gevierd, het was ook het uitgelezen moment om de zogeheten Panathlonverklaring te ondertekenen. In het document staan de rechten van het kind in de sport centraal. Naast NOC*NSF zetten ook de KNVB, trainers-organisatie NLcoach en turnvereniging Flik Flak hun handtekening voor een leven lang prettig sporten in een veilige omgeving.

In voorbereiding op de Papendal Sport Parade op 3 november jl. is er nagedacht over een symbolisch moment dat extra cachet zou kunnen geven aan het thema‘ Recht op Sport.’ “Tijdens het eeuwfeest wilden we een bijzonder statement maken dat aansloot bij de ambitie om de sportdeelname met tien procent te laten stijgen. De Panathlonverklaring speelt daarin een belangrijke rol met haar normen en waarden die gericht zijn op het werven en behouden van de jeugdige sporters”, zegt Ary Hordijk, bij NOC*NSF programmacoördinator ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

Zijn collega Nicolette van Veldhoven voerde de redactie over het boek met de titel ‘Goud in elk kind’ over sportparticipatie onder de jeugd en bracht de Panathlonbeweging onder de aandacht. “Zij wees ons erop dat NOC*NSF als een van de weinige westerse landen de Panathalonverklaring nog niet ondertekend had. Zo rees het idee om dat tijdens het eeuwfeest alsnog te doen. Wij willen graag deelgenoot zijn van deze beweging.”  

Verklaring meer dan vijftig jaar oud
Het document werd in 1960 opgesteld en is sinds 1982 officieel erkend door het IOC. Doelstelling is te garanderen dat kinderen kunnen sporten, zich daarbij vermaken en begeleid worden door competente mensen. Hordijk: “Het is belangrijk dat ze actief zijn op hun eigen niveau. Dat ze de kans krijgen kampioen te worden, maar ook het recht hebben om minder te presteren.”

Om de positieve waarden van de jeugdsport uit te kunnen dragen is de inspanning van meerdere partijen nodig. “Daarom is het zo belangrijk dat met deze ondertekening de hele keten in de sport heeft aangegeven die moeite te willen doen. Wij zijn als koepel betrokken, de KNVB illustreert de noodzaak op bondsniveau, NLcoach tekende namens de trainers en Flik Flak geeft aan dat er ook op verenigingsniveau het een en ander gebeurt.”

Volgens Hordijk is de ondertekening van de Panathlonverklaring meer dan zomaar een rituele handeling. Toch is het lastig om te voorspellen hoe groot de impact ervan zal zijn. “Wij zijn als sport permanent bezig met fair play en gezonde en veilige sportbeoefening. Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ geven we daar extra handen en voeten aan. We zullen van daaruit de zichtbaarheid van Panathlon gaan vergroten en vervolgacties opzetten.”

Flik Flak ondertekende ook
Bonden en verenigingen staat het vrij om er op hun eigen manier aandacht aan te besteden. Turnvereniging Flik Flak heeft als ondertekenaar van de verklaring de (sport)rechten van het kind binnen de vereniging onder aandacht gebracht en uitingen van Panathlon zichtbaar opgehangen. Hordijk: “Dat is alleen maar mooi, maar uiteraard geen voorwaarde om eraan te voldoen. In het ideale geval zijn ze al zo verankerd in een bond of vereniging dat gedragsregels of universele waarden al worden uitgedragen zonder dat sporters het merken.”

Door ondertekening van de verklaring gaat Nederland een internationale samenwerking aan. Niet voor niets was er een Belgische delegatie uitgenodigd om er getuige van te zijn en de sport in Nederland deelgenoot te maken van hun ervaringen. Hordijk hoopt en verwacht dat beide landen veel van elkaar kunnen leren. “Wat daar precies de vruchten van zijn vind ik nu moeilijk in te schatten. De landen die Panathlon eerder hebben ondertekend zijn al een tijdje onderweg. Dat is een grote familie en wij zijn eigenlijk net aangetrouwd. Feit is wel dat we met onze eigen programma’s en deze verklaring met goede moed de toekomst tegemoet gaan.”

Voor meer informatie: www.veiligsportklimaat.nl
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst