Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Badmintonpartijen zoeken samen naar uitweg in Yonex-gate 15 maart 2012

door: Leo Aquina | 15 maart 2012

“Het contract met Yonex heeft ons in sportieve zin eigenlijk meer problemen bezorgd dan het ons in financiële zin winst heeft opgeleverd”, zegt bestuurslid Clemens Wortel van Badminton Nederland. Die problemen zijn nog niet voorbij, maar daar wordt aan gewerkt. In december deed de rechter uitspraak in het conflict tussen Dunlop en de badmintonbond over de materiaalkeuze van topspelers in vertegenwoordigende landenteams. Beide partijen kregen een beetje gelijk. Dunlop gaat in hoger beroep, maar Badminton Nederland en de racketfirma hopen de zaak in onderling overleg op te kunnen lossen. Hun deadline is 17 april.

Yonex-gate, zoals het conflict in badmintonkringen wordt genoemd, komt voort uit een sponsorcontract dat het vorige bestuur van de badmintonbond had afgesloten. In dat contract was vastgelegd dat spelers en speelsters in de nationale selectie met een racket van Yonex dienden te spelen. Een aantal spelers en speelsters had echter al een contract met Carlton (het badmintonmerk van Dunlop in Europa). Dunlop spande na een bemiddelingspoging van NOC*NSF een kort geding aan. In eerste instantie werd de racketfabrikant door de rechter in het ongelijk gesteld, maar in een bodemprocedure volgde een andere uitspraak. De bond kan Palyama, Pang en Meulendijks niet dwingen in de nationale selectie met een ander merk te spelen, omdat zij lopende contractuele verplichtingen hebben jegens hun eigen materiaalsponsor. Badminton Nederland moet Dunlop een schadevergoeding betalen omdat de spelers niet in landenteam hebben kunnen uitkomen.

De rechters oordeelden echter ook dat het de bond is toegestaan om spelers die géén sponsorcontract hadden toen de bond het contract met Yonex sloot, te verplichten in de nationale selectie met het materiaal van de bondssponsor te spelen. “Dat is voor ons een principieel punt”, aldus Peter Blommaert van Dunlop. “Het gaat ons om het feit dat de bond spelers kan opleggen met welk merk racket zij in landenteams spelen en dat het merk racket ook een selectiecriterium is. Zolang wij op dat punt geen gelijk hebben gekregen, procederen we door.”

Dat gelijk hoeft Blommaert echter niet per se van de rechter te krijgen. “Met het huidige bestuur van Badminton Nederland valt veel beter te praten dan met het vorige en we zijn op dit moment samen op zoek naar een oplossing. Onze belangrijkste eis is dat de bond spelers niet kan opleggen met één bepaald merk te spelen.” Daarnaast spreken Dunlop en Badminton Nederland over een mogelijkheid om de door de rechter opgelegde schadevergoeding op te vangen in een samenwerkingsverband waarbij Carlton zich als sponsor kan profileren, bijvoorbeeld rond een badmintonweek die Badminton Nederland wil organiseren rond de competitiestart in het najaar. De deadline om het hoger beroep te voorkomen is 17 april omdat op die datum de zogenaamde rolzitting in het hoger beroep gepland staat. Dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld, maar de partijen moeten stukken aanleveren. Als Badminton Nederland en Dunlop er voor die tijd niet uit zijn, moeten zij griffiekosten betalen. Voor Badminton Nederland een reden om voor die tijd zaken te doen. “Een hoger beroep gaat ons veel geld kosten”, aldus Wortel. “Deze hele zaak heeft al veel geld gekost en dat gaat allemaal ten koste van het topsportbudget.”

Het hoger beroep is inzet van de onderhandelingen, maar het kan zijn dat het internationale moederbedrijf van Dunlop Nederland hoe dan ook een principiële uitspraak van de rechter wil. Of het mogelijk is de rechtszaak af te wenden als het tot goede afspraken komt, kan Blommaert derhalve niet garanderen. Wat Wortel betreft valt er te praten over de mogelijkheid waarin de eventuele juridische kosten die Badminton Nederland moet maken bij een hoger beroep om principiële gronden, worden afgedekt in een package deal met Dunlop.

Voor Dunlop is de belangrijkste eis bij een deal met de badmintonbond dat het exclusieve gebruik van Yonex-rackets door selectiespelers van tafel gaat. Badminton Nederland heeft daarbij echter ook te maken met het lopende Yonex-contract. “Yonex kan ons natuurlijk gewoon dwingen ons aan het contract te houden en dan hebben we een nieuw probleem”, aldus Wortel. Blommaert snapt de spagaat waarin de bond zit: “We begrijpen ook dat een deal tot verminderde sponsorinkomsten voor de bond kan leiden. Daarom zijn we bereid mee te denken in de invulling van dat gat. We willen onze samenwerking met Badminton Nederland op sponsorgebied daarom intensiveren. In het verleden zijn ons vanuit de bond niet echt veel mogelijkheden tot sponsoring aangeboden.” De belangrijkste les die sportbonden uit het sponsorconflict kunnen trekken is volgens Wortel duidelijk: “Zorg ervoor dat je nooit exclusiviteit garandeert aan sponsoren waarmee je afspraken maakt.”

Voor een eerder artikel over Yonex-gate op Sport Knowhow XL klik hier
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst