Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Rechterlijke uitspraak maakt nog geen eind aan Yonex-gate 15 december 2011

door: Leo Aquina | 15 december 2011

“Als dit overeind blijft, kan het grote gevolgen hebben voor het sponsorlandschap in de Nederlandse sport”, aldus Peter Blommaert van Dunlop Slazenger International. Hij doelt op de rechterlijke uitspraak in het langlopende conflict tussen de badmintonbond en enkele topspelers over hun materiaalkeuze, in badmintonkringen ook wel bekend als Yonex-gate. “Theoretisch kan nu elke bond spelers opleggen met welk merk materiaal zij moeten spelen in de nationale selectie”, zegt voorzitter Ted van der Meer van de badmintonbond. Advocaat Homme ten Have van Dunlop beaamt dat. “Als je dat als bond wil doen, zou je je op deze uitspraak kunnen beroepen.”

Topbadmintonners Dicky Palyama, Eric Pang en Judith Meulendijks komen al sinds januari 2010 niet meer uit voor de nationale ploeg. Eind 2009 tekende de bond een sponsorcontract met Yonex, waarin was vastgelegd dat badmintonners en badmintonsters in de nationale selectie met een racket van dat merk dienden te spelen. Het drietal had al een contract met Dunlop en weigerde. Een bemiddelingspoging van NOC*NSF liep op niets uit en de spelers spanden een kort geding aan.

In eerste instantie werden zij door de rechter in het ongelijk gesteld, maar in een bodemprocedure volgde een andere uitspraak. De bond kan Palyama, Pang en Meulendijks niet dwingen in de nationale selectie met een ander merk te spelen, omdat zij lopende contractuele verplichtingen hebben jegens hun eigen materiaalsponsor.

De rechters oordeelden echter ook dat het de bond is toegestaan om spelers die géén sponsorcontract hadden toen de bond het contract met Yonex sloot, te verplichten in de nationale selectie met het materiaal van de bondssponsor te spelen. Een klap voor de huidige nationaal kampioene Yao Jie, die het contract met haar persoonlijke sponsor later afsloot en derhalve door de bond uit de nationale selectie kan worden geweerd, als zij weigert met het materiaal van de bondssponsor te spelen. Ook kan de bond met de uitspraak in de hand jeugdspelers die nog geen materiaalcontract hebben, uit de nationale selectie weren als zij niet met rackets van de bondsponsor willen spelen.

Voor de spelers en Dunlop is de zaak daarom nog niet afgedaan. “Wij zijn voor vrijheid van materiaalkeuze en die is hiermee niet bereikt”, aldus Blommaert. “Bovendien worden jeugdspelers op deze manier afgeschermd van de sponsormarkt omdat de bond ze de nationale selecties als worst kan voorhouden en in die selecties mogen zij maar met één merk spelen.” Dunlop overweegt hoger beroep aan te tekenen, maar hoopt eigenlijk om er voor die tijd met de bond uit te komen.

De eerste stappen in die richting zijn al gezet. Het materiaalconflict dateert van voor het aantreden van het nieuwe bestuur enkele maanden geleden en de nieuwe voorzitter Ted van der Meer heeft de intentie om het conflict in der minne te schikken. “Met dit bestuur valt beter te communiceren en ze hebben een frissere kijk op de zaak, maar ze hebben natuurlijk wel te maken met een contract dat het vorige bestuur heeft afgesloten”, zegt Blommaert.

Voorzitter Van der Meer is blij met de uitspraak van de rechter. “Wij hadden als bestuur zelf al gesteld dat het onwenselijk is dat topspelers om deze reden niet meer voor de nationale selecties konden uitkomen. Door de uitspraak van de rechter komen Pang, Palyama en Meulendijks weer gewoon in aanmerking voor de nationale selecties en dat is wat wij in ons hart ook willen.”

Het nieuwe bondsbestuur was al voor de rechterlijke uitspraak met de spelers overeengekomen dat zij in februari tijdens het EK voor landenteams in Amsterdam met hun eigen materiaal in de eigen ploeg mogen spelen. Toch heeft het bestuur de rechterlijke uitspraak afgewacht alvorens in gesprek te gaan over een definitieve oplossing. “Dit conflict heeft de sport meer schade berokkend dan het sponsorcontract financieel heeft opgeleverd. Nu de uitspraak is geweest, houden beide partijen even een moment rust en daarna hoop ik dat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen”, aldus Van der Meer.

Die oplossing is volgens Ten Have simpel. “We willen dat de spelers onafhankelijk van lopende contracten vrije materiaalkeuze hebben in de nationale selectie.” Bij het vinden van een oplossing is het contract van de bond met Yonex vooralsnog het struikelblok, want daarin is immers de verplichting vastgelegd om in de nationale ploegen met dat merk te spelen. “Dat contract loopt tot 2016 met een evaluatiemoment in 2012”, aldus Van der Meer, die de sponsor prijst vanwege de flexibiliteit. “Yonex is een zeer loyale sponsor en ze hebben ons in deze zaak nooit de duimschroeven aangedraaid.”

Wat Blommaert betreft heeft de badmintonbond nog tot februari de tijd om met Dunlop tot een gezamenlijke oplossing te komen, want dat is de termijn waarop hoger beroep kan worden aangetekend. In een eventueel hoger beroep zal advocaat Ten Have als belangrijk argument naar voren schuiven dat de rechters in hun uitspraak geen rekening hebben gehouden met de bestaande praktijk en de in het verleden gegroeide verhoudingen in de sport. Ook Dunlop hoopt echter zonder tussenkomst van een nieuwe rechter tot een oplossing te komen. Ten Have: “Als de bond het wil, kunnen we snel tot een oplossing komen. We hebben nog geen afspraken gemaakt om met elkaar om de tafel te gaan zitten, maar er is lopende communicatie.”
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst