Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

MOVISIE en NISB brengen welzijn en sport samen 30 juni 2011

door: Leo Aquina | 30 juni 2011

‘Onze focus en werkwijze komen sterk overeen’, aldus directeur Marijke Steenbergen van MOVISIE in het persbericht over de inhoudelijke samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen NISB. Steenbergen en met Clémence Ross van NISB zetten op 8 juni hun handtekening onder een overeenkomst voor vier jaar.“Wij komen vanuit de sport en bevorderen participatie, MOVISIE is gericht op participatie en gebruikt sport als middel, dan is het logisch om elkaar te versterken”, licht Jacqueline Kronenburg van NISB toe.

MOVISIE is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Het instituut biedt toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. Ook de nieuwe samenwerkingspartner heeft maatschappelijke participatie hoog in het vaandel staan. ‘NISB is het Nederlands kennis- en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen’, zo luidt de missie. “Beide organisaties willen een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving”, zegt Bora Avric van MOVISIE.

De twee instanties maakten drie jaar geleden voor het eerst kennis. “Wij werden destijds door NISB benaderd”, aldus Avric. “Zij waren bezig met de WMO-sportpas en vroegen ons om mee te denken. Ze zochten goede voorbeelden waarbij in beleidsplannen van gemeenten een koppeling werd gemaakt tussen welzijn, de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) en sport. In de loop van de tijd dat wij op zoek waren naar goede voorbeelden, zagen we steeds meer dat we elkaar aan konden vullen. Waar NISB vooral sport en bewegen als vertrekpunt nam, keken wij vanuit participatie.”

De samenwerkingsovereenkomst moet voorzien in een behoefte van gemeenten en lokale organisaties. Daar ontbreekt het vaak aan voldoende kennis over de mogelijkheden om sport en welzijn te koppelen en de middelen vanuit onder andere de WMO zo kosteneffectief mogelijk in te zetten. “Daarin kan deze samenwerking voorzien”, aldus Kronenburg. “Het gezamenlijke netwerk van NISB en MOVISIE kan heel nuttig zijn voor gemeenten en we bundelen enorm veel kennis op dit terrein.” Zij noemt als voorbeeld de ouderenzorg. “Bij gemeenten leeft de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen in een wijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen? Dat is soms niet alleen een zorgvraag. Eenzaamheid van ouderen is een ander probleem. Sport kan een bijdrage leveren om sociaal isolement te voorkomen. MOVISIE en NISB kunnen samen projecten aandragen die hierin voorzien.” Zowel Avric als Kronenburg noemen de maatschappelijke stages in de sport en de WMO als een terrein waarop gemeenten de gekoppelde kennis van MOVISIE en NISB optimaal kunnen benutten.

Concrete projecten hebben MOVISIE en NISB op dit moment nog niet ontwikkeld. Dat gebeurt in de jaarplannen die beide organisaties in het kader van de samenwerkingsovereenkomst opstellen. Hoeveel mankracht beide organisaties in de samenwerking zullen steken, is moeilijk te zeggen. “Het gaat vooral om de kennis die we er allebei in stoppen. Voor beide organisaties zijn de vier V’s belangrijk: Verzamelen, Valideren, Verrijken en Verspreiden”, aldus Avric. “Beide organisaties worden gesubsidieerd vanuit het ministerie van VWS, maar we gaan ook op zoek naar marktprojecten. Daarbij kun je denken aan advies op het terrein van sport, welzijn en zorg.” Volgens Avric zal MOVISIE in de toekomst meer gebruik maken van het middel sport om maatschappelijke participatie te bevorderen. Hij sluit niet uit dat MOVISIE dat ook buiten NISB op eigen kracht doet, maar beide instanties zullen niet in elkaars vaarwater gaan zitten. “We zijn geen concurrenten. Er is een aantal thema’s waarop we elkaar goed kunnen vinden en op die gebieden kunnen we elkaar vooral versterken.”

Een fusie tussen beide organisaties is niet aan de orde. Waar moet de samenwerking over vier jaar wel toe hebben geleid? “Gemeenten moeten beter weten waar ze heen moeten met een specifiek probleem als het gaat om de zelfredzaamheid van hun burgers”, aldus Kronenburg. “Ik hoop dat we over vier jaar een goed blok vormen”, voegt Avric toe. “Dat wij als MOVISIE hebben kunnen bijdragen als het gaat om maatschappelijke participatie. Sport is een goed middel om dat te verwezenlijken en voor onze projecten is het een enorme verrijking.”

Voor meer informatie: www.movisie.nl en www.nisb.nl
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst